Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE A CSALÁDOK SZEMSZÖGÉBŐL

FAMILY HOUSING ALLOWANCE FROM THE FAMILIES’ PERSPECTIVE


Horváthné Dr. Kökény Annamária, Tóth Flóra

Abstract

Az állami szabályozás fontos szerepet tölt be a gazdaság minden területén. Jelen cikkünkben a Családok Otthonteremtési Kedvezményét, mint állami befolyásoló eszközt vizsgáljuk és elemezzük a családok szemszögéből, hiszen ez a törvény nagy segítség mindazoknak, akik megfelelnek a feltételeknek és ki tudják használni ezt a vissza nem térítendő állami segítségnyújtást. Kérdőíves felmérésünk során elsősorban arra kerestük a választ, hogy mennyire ismert, illetve elismert a lakosság körében a CSOK és várhatóan tudnak-e, illetve terveznek-e élni a törvény adta lehetőséggel és a jövőben igénybe veszik-e a CSOK által igényelhető állami támogatást?

State regulations play an important role in all areas of the economy. In this article the Family Housing Allowance (CSOK) as a governmental influential tool is under examination from the families’ perspective as this law is of great support to those who meet the conditions and can use this non-refundable state subsidy. Our questionnaire-based survey primarily focuses on the examination of (i) awareness and recognition level of the CSOK among the Hungarian residents, (ii) motivation level to participate in the programme and apply for the allowance to buy or construct a family home.


Keywords

Kulcsszavak: állami támogatás, építőipar, pénzügyi kultúra, lakhatás, gyerekvállalás,

Keywords: subsidy, construction industry, financial culture, housing, raising children,


References

[1] Stiglitz J. E. (2008): Report by the Stiglitz Commision on the Measurement of Economic Performance and SocialProgress. Executive Summary. 12 p. http://www.stat.si/doc/drzstat/Stiglitz%20report.pdf [Megtekintés: 2013-12-29].
[2] 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
[3] 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtésikedvezményről
[4] 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
[5] Sági J. – Tatay T. – Lentner Cs. – Neumanné Virág I. (2017): A család- és otthonteremtési adókedvezmények, illetvetámogatások egyes hatásai, Pénzügyi Szemle, 2017/2. 173-189 pp.
[6] Figyelő http://figyelo.hu/v/sok-a-csok/ [Megtekintés: 2017-09-13].
[7] Figyelő http://figyelo.hu/v/trendfordulo-hasit-az-epitoipar/ [Megtekintés: 2017-09-13].
[8] Horváthné Kökény A. (2014): Az állami szabályozás hatása a lakosság hosszú távú megtakarításaira, Disszertáció,272 p.
[9] Zsótér B. - Béres D. – Németh E. (2015): A Magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjei és magatartásuk mentén:Vizsgálat a felsőoktatában tanulók pénzügyi attitűdjeiről és magatartásáról. Vezetéstudomány, 46 (6). 70-80 pp.
[10] Béres D. – Huzdik K. (2012): A pénzügyi kultúra megjelenése makrogazdasági szinten, Pénzügyi Szemle, 2012/3.szám, 322 – 336 pp.
[11] Botos K. – Botos J. – Béres D. – Csernák J. – Németh E. (2012): Pénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldiháztartásokban, Pénzügyi szemle, 2012/3. szám, 291-309 pp.
[12] Atkonson A. – Messy F. (2012): Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network onFinancial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on finance, Insurance and Private Pensions, No. 15.OECD Publishing.
[13] Beckmann E. – Hake M. – Urvova J. (2013): Determinants of Households’ Saving in Central, Eastern andSoutheastern Europe. Focus on European Economic Integration, Vol 2013. Issue 3. 8-29 pp.
[14] Lusardi A. – Mitchel O. S. (2009): How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacyand Retirement Readiness. The National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper, No 15350. 37 p.
[15] Lusardi A. – Mitchell O. S. (2011): Financial Literacy around the World: An Overview. The National Bureau ofEconomic Research (NBER) Working Paper, No 17107. 19 p.Copyright (c) 2020 Gradus