Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A TUDATOS VÁSÁRLÓ MÍTOSZA

MYTH OF THE CONSCIOUS SHOPPER


Szűcs Róbert Sándor

Abstract

Kutatásom alapján kijelenthetem, hogy a fiatal fogyasztók a fogyasztóvédelem területén kevesebbet tudnak mint azt gondolják. A fiatalok magabiztosak a fogyasztóvédelmet illetően, mindaddig amíg ténylegese tudásukat nem teszteljük egy 13 kérdést tartalmazó teszt segítségével (a megkérdezettek száma 1143 fő). A résztvevők azt gondolták, hogy átlagosan 8,2 kérdésre válaszoltak helyesen, ugyanakkor a tényleges helyes válaszok száma csak 4,7 volt – ez csupán 36,1%-os sikerességi rátát jelent.

According to my paper I can say that young consumers know less than they think on area of consumer protection. We can say that young people are confident in consumer protection matters until our actual knowledge is tested, for instance with the 13 question test that we are about to introduce (number of respondents is 1143). Participants thought they got 8.2 answers right on average, but in reality they only gave 4.7 correct answers – this means only a 36.1 percent success rate.


Keywords

Kulcsszavak: fogyasztóvédelem, tudatosság, marketing, attitűd,

Keywords: consumer protection, consciousness, marketing, attitude,


References

[1] Allport G. W. (1955) Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality, New Haven, London:Yale University Press, p. 115.
[2] Fincher D. (1999): Fight Club, 1999, Movie, Fox 2000 Pictures, min. 139
[3] Gyarmati A. (2005): Fogyasztóvédelem, Printex ’96 Kft, Szolnok, p. 227
[4] Hofmeister-Tóth Á. (2006): Fogyasztói Magatartás, Aula Kiadó, Budapest, p. 138-147.
[5] Hofmeister-Tóth Ágnes – Törőcsik Mária (1996a): Fogyasztói magatartás, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.,Budapest, p.13.
[6] Süle Margit (2012): Can conscious consumption be learned? The role of Hungarian consumer protectioneducation in becoming conscious consumers., International Journal of Consumer Studies. Mar2012, Vol. 36Issue 2, p. 211-220
[7] Sulyokné Guba J. (2000): Kis emberek, nagy piac, avagy a gyermek fogyasztóvá válása. In Marketing &Menedzsment 34. évf. 2000. 2. szám p. 39-44.
[8] Sumit Roy (2013): Impulse shopping statistics, http://www.infographicsinsights.com/2011/04/impulse-shopping-statistics.html,
[9] Szűcs Róbert Sándor (2011): A fiatalkorúak által fogyasztott néhány élelmiszeripari termék marketing ésfogyasztóvédelmi szempontú vizsgálata, Doktori (Ph.D.) értekezés, Debreceni Egyetem, p. 1 – 197.
[10] Szűcs Róbert Sándor (2014): Csak hisszük, hogy tudatosak vagyunk, Élelmiszer folyóirat, 2014. június, 22. évf.,2014/6, ISSN 1217-7393, p. 57 – 59.
[11] Tudatos Vásárlók Egyesülete: Mit jelent a tudatos vásárlás, http://tudatosvasarlo.hu/tve/gyik, Letöltve: 2017.szeptember 4.
[12] Wayne D. Hoyer, Deborah J. Macinnis, Rik Pieters (2013): Consumer behavior, South-Western CengageLearning, p. 259.Copyright (c) 2020 Gradus