Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A SZOLNOKI FIATALOK FIZIKAI REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINEK JELLEMZŐI

CHARACTERISTICS OF PHYSICAL RECREATIONAL ACTIVITIES OF YOUNG PEOPLE IN SZOLNOK


Dr. Mondok Anita, Savella Orsolya , Fekete Mariann

Abstract

Tanulmányunk célja Szolnok város rekreációs és sportlehetőségeinek, jelentőségének valamint pozitív hatásának feltárása. A város szabadidős- és sporttevékenységeinek bemutatása mellett primer, kérdőíves kutatási eredmények segítségével két életkori kategória szokásai alapján mérjük fel azok kihasználtságát, életmódjukban játszott szerepét.

Aim of our study to explore Szolnok city’s leisure, recreational and sport opportunities’ importance and positive influence. Not just an evaluation of the variety of leisure and sport facilities but a questionnaire-based examination of the use rate and role of them by two age groups is in focus in this paper.


Keywords

Kulcsszavak: szabadidő, rekreáció, fiatalok,

Keywords: leisure, recreation, young people,


References

[1] Csíkszentmihályi M. (1997): Living Well. The psychology of Everyday Life. Weindenfeld & Nicolson, London, p. 16-22.
[2] Hutiray J. - Várkonyi Zs. (1995): Szabadidő – turizmus – rekreáció in Kereskedelmi Szemle 1995/11. pp. 25-30.
[3] Kovács Tamás Attila (1999): Rekreáció irányzatai. III. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest, 1999.március 5-6. (előadás)
[4] Ábrahám J. (2010): Rekreációs alapok. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért felelős Államtitkárság, Budapest,pp. 22-23.
[5] Gibson, H. J. (1998): Sport tourism: A critical analysis of research in Sport Management Review 1/1, pp. 45-76.
[6] Gardavsky, V. (1993): On geography of recreation in Acta Universitas Carolinae Geographica 1993/2, pp. 47-54.
[7] Michalkó Gábor – Vízi István (2002): A rekreáció szerepe az aktív turizmusban In: Magyar Sporttudományi Szemle2002/3-4, pp. 19-23.
[8] http://info.szolnok.hu, letöltés ideje: 2017. 09. 12.Copyright (c) 2020 Gradus