Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A GASZTROFESZTIVÁLOK, MINT ÉLMÉNYGAZDASÁGI TERMÉKEK VÁLTOZATOSSÁGA ÉS VÁLASZTÉKOSSÁGA

DIVERSITY AND VARIETY OF GASTROFESTIVALS AS THE PRODUCTS OF EXPERIENCE ECONOMY


Kóródi Márta , Bakos Róbertné

Abstract

Az élménygazdaság sajátos területeinek, a turizmusnak és a lakossági rekreációnak metszéspontjában határozhatók meg a gasztrofesztiválok, mint a település rendszeresen visszatérő rendezvényei. Forgatókönyvük évente adaptíven alkalmazkodik az aktuális környezeti feltételekhez, figyelembe veszi egyes elemek hangsúlyosabb voltát a fogyasztói szokások változásának megfelelően. A több szakaszból álló, megfigyelésen és megkérdezéseken alapuló kutatás a minősítés és a tartalmi elemek statikus és dinamikus elemzésén keresztül tárja fel az élménytartalom alapján a változatosság és választékosság sajátosságait. A vizsgálat feltételezi, hogy a vidéki jellegű térségekben a legalább regionális vonzerővel rendelkező rendezvények választékosabbak, de kevésbé változatosak, mint a lokális rendezvények. Mindemellett az élménytartalom értékelésével a változatosság és a választékosság módosulásának okaira is keresi a választ.

Gastrofestivals can be defined at the intersection of tourism and public recreation, as the special areas of the experience economy. The regularly recurring events conform adaptively to the given environmental conditions each year, they take into account the emphasis of some elements, considering consumer habits. The multi-stage research based on observation and interviews explores the characteristics of diversity and variety based on the experience content by the static and dynamic analysis. The study assumes that events in rural areas with regional effect are more divers but less varied than the similarly local ones. The study also seeks to find the reason for modification of diversity and variety in the experience content.


Keywords

Kulcsszavak: élménygazdaság, fesztiválturizmus, gasztronómia,

Keywords: experience economy, festival tourism, gastronomy,


References

[1] Gergely A. : 2000. Magyar Kóstoló, Vince kiadó Kft.
[2] Fehér I.- Kóródi M.: 2008 A vidéki turizmus fejlesztése. Szaktudás Kiadó Ház. 82-94.
[3] Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program, Magyar Fesztivál Szövetség,http://www.fesztivalregisztracio.hu/ (letöltés dátuma: 2017.08.14.)
[4] Bowdin - Allen – O’Tolle - Harris- McDonnell: 2006. Event management, Butterworth- Heinemann, Bangalor, India3-7.p.
[5] Sulyok J. : 2010. A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásai In.: Turizmus Bulletin XI. 3. 23-27..
[6] Rácz T. : 2009. Élmények, Fesztiválok, Turizmus. In: Fesztiválok éve 2010 Szakmai Konferencia
[7] Stamboulis Y.- Skayannis P.: 2003. Innovation strategies and technology for experience-based tourism TourismManagement, Volume 24, Issue 1,Pages 35-43
[8] Zátori A. : 2014. Élményszemlélet a turizmusban. A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin XVI. 2.51-63.
[9] Horváth Zs. - Sánta F. - Kóródi M.: 2015. A szolnoki Gulyásfesztivál szerepe Szolnok város turizmusában ésvendégkörének változása Economica, VII. 2. 57-64.Copyright (c) 2020 Gradus