Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOS ELOSZTÓHÁLÓZAT HIBACÍM ÜTEMEZŐ RENDSZERELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE

SYSTEM THEORY APPROACH OF THE LOW VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORK FAULT SCHEDULER


Pálfi Judith , Dr. Novothny Ferenc , Holcsik Péter

Abstract

A villamosenergia-szolgáltatásban számos ok miatt — például szélsőséges időjárási viszonyok — keletkeznek hibák. A nem tervezett, áramszünetet okozó hibák javítását a szerelők ütemezetten végzik. Az ütemezést speciális informatikai támogatás segíti. A szerelőknek jól meghatározott szabályrendszer szerint osztják ki a feladatokat. Jelen cikk írói arra vállalkoztak, hogy a meglévő ütemező rendszert új megközelítésben, tudományos módszerekkel vizsgálják és javaslatokat tegyenek új és hatékonyabb eljárások bevezetésére. Az új megközelítés alkalmazásával az ütemező rendszerek hatékonyságának mérése valósul meg, míg az új eljárások bevezetésével az ütemező optimálisabban működik.

Electric power supply companies experience often faults in the system due to different reasons as for example the extreme weather conditions. The repair of the unplanned power-breaks is done by the troubleshooting teams on a scheduled basis. The scheduling of the repair works is helped by special IT support. The teams are assigned the tasks according to a well-defined set of rules. The authors of this paper have undertaken to analyze the existing scheduling system through a new approach, by scientific methods and to provide suggestions for the introduction of a new and more efficient scheduling procedure. The efficiency of the current scheduling system is assessed and then optimized by the introduction of the new procedures presented in this paper.


Keywords

Kulcsszavak: kisfeszültségű elosztóhálózat, hibacím ütemezés hatékonysága, genetikus algoritmus, rendszerelmélet,

Keywords: low voltage distribution network, efficiency of fault scheduling, genetic algorithm, system theory,


References

[1] Dineva Adrienn, Tar K. József, Várkonyi-Kóczy Annamária, Piuri Vincenzo, „Adaptive Control of UnderactuatedMechanical Systems using Improved “Sigmoid Generated Fixed Point Transformation” and Scheduling Strategy” SAMI2016: IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Herlany, Szlovákia, 2016. pp.193-197. (ISBN:978-1-4673-8739-2; 978-1-4673-8740-8)
[2] ELMŰ-ÉMÁSZ-DÉMÁSZ – Mirtusz. [Online] http://www.geometria.hu/?p=1321 [Megtekintés: 2017. szeptember 9.]
[3] ELMŰ Hálózati kft. és ÉMÁSZ Hálózati kft., N_VU-09 SZ. Végrehajtási Utasítása, Régióközpontokban végzett Diszpécserimunka leírása, (Hatályba lépése: 2015. október 5.)
[4] ELMŰ Hálózati kft. és ÉMÁSZ Hálózati kft., N_VU-101_3 SZ. Végrehajtási Utasítása, Garantált Szolgáltatás, (Hatálybalépése: 2017. január 1.)
[5] Jelasity Márk: Genetikus algoritmusok. pp. 549–568. Aula Kiadó, 1999
[6] Kopják József, Kovács József, „Timed cooperative multitask for tiny real-time embedded systems” IEEE 10th JubileeInternational Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, SAMI 2012, Herlany, Szlovákia, 2012. pp. 377-382. (ISBN:978-1-4577-0197-9)
[7] Oláh Béla: „Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus mutáció operátorainakérzékenységvizsgálata.” Miskolc: Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet, 1. szám, 2011. pp. 95-102.
[8] Oláh Béla, Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus operátorainak érzékenységvizsgálata, MűszakiTudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2014. 435 p.Konferencia helye, ideje: Szolnok, Magyarország, 2014.05.13 Debrecen: MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, 2014. pp.263-273., http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2014.pdf
[9] Oláh Béla, Flow-shop ütemezési feladatokat megoldó genetikus algoritmus keresztező operátorainakérzékenységvizsgálata, Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban, 2012: konferencia előadásai :Szolnok, 2012. május 10. 648 p., Konferencia helye, ideje: Szolnok, Magyarország, 2012.05.10 Debrecen: MTADebreceni Akadémiai Bizottság, 2012. pp. 91-99., (Elektronikus Műszaki Füzetek; 11.)http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2012.pdf
[10] Pokorádi László: Rendszerek és folyamatok modellezése. Debrecen: Campus Kiadó, 2008.
[11] Pokorádi László, Modellek a műszaki biztonságtudományban, GRADUS 3:(2) pp. 92-100. (2016)Copyright (c) 2020 Gradus