Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

ÚJ MÓDSZER FEJLESZTÉSE A TDP ARITMIA ELŐRE JELZÉSÉHEZ

DEVELOPING A NEW METHOD FOR PREDICTING THE TDP ARRHYTHMIA


Dr. Csík Norbert , Boros Máté

Abstract

A „Torsades des Pointes” (TdP) kamrai aritmia sok esetben halálos kimenetelű, váratlanul bekövetkező állapot. Előrejelzé- sére az ismertebb EKG-n alapuló biomarkerek alkalmatlannak bizonyultak. A cikk egy olyan módszert mutat be, mely egye- dülálló módon szinusz ritmusban szelektívnek bizonyult a mért halmaz TdP-t tartalmazó mintáira.

Torsades des Pointes" (TdP) ventricular arrhythmia is a state of the heart, which in many cases is fatal and unexpected. Bi- omarkers based on the more known ECG were predicted to be inadequate. The article presents a method which in a unique way, is selective in the sinus rhythm to the TdP-containing samples in the measured set


Keywords

Kulcsszavak: Jelfeldolgozás, Kardiológia, TdP, Detektálás,

Keywords: Signal-processing, Cardiology, TdP, Predicting,


References

[1] Csík Norbert. Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldol-gozásában. PhD értekezés 2013, 37-39. old.
[2] Farkas S. A. – Rudas L. – Makra P. – Csík N. – Leprán I. – Forster T. – Csanády M. – Papp J. Gy. - Varró A. –Farkas A.: Biomarkers and endogenous determinants of dofetilide-induced Torsades de Pointes in a1-adrenoceptor-stimulated, anaesthetized rabbits. British Journal of Pharmacology 2010; Vol. 161, 1477-1495. old.
[3] Jan Nemec, Joseph B. Hejlik, Win-Kuang Shen, Michael J. Ackerman: Catecholamine-Induced T-Wave Lability inCongenital Long QT Syndrome: A Novel Phenomenon Associated with Syncope and Cardiac Arrest. 2003, MayoClinic Proceedings, 78(1), 40-50. old.
[4] H. Anees: A Study to determine if T Wave Alternants is a Marker of Therapeutic Efficacy in the Long QT Syndrome.1998, 2nd Year Research Elective Resident’s Journal, vol. 3, 1-5 old.
[5] Vincze D. – Farkas S. A. – Makra P. – Csík N. – Leprán I. – Rudas L. – Farkas A.: Intravénás altatószerek vegeta-tív idegrendszeri hatása és a dofetilid proaritmiás aktivitásának mértéke közötti összefüggés vizsgálata altatott nyu-Copyright (c) 2020 Gradus