Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A FORGALMI ÁRAM FLUKTUÁCIÓJÁNAK HATÁSA AZ ÚT-TELJESÍTMÉNY GÖRBÉRE


Kovács Tamás , Alvarez Gil Rafael

Abstract

Ez a munka azt vizsgálja, hogy a közlekedési forgalmi áram- eloszlások számításánál alapvető fontosságú út-teljesítmény függvény alakjára milyen hatással van az útra befolyó forgalmi áram időbeli fluktuációja. A szükséges matematikai összefüggések ismertetése után egy periodikus, fűrészfog alakú forgalmi áram-függvény segítségével demonstráljuk az amplitúdó és a periódushossz hatását az út-teljesítmény görbe alakjára. Azt az eredményt kaptuk, hogy az út-teljesítmény görbe monoton-emelkedő tartományának szélessége az áram- függvény amplitúdójával, míg a legmagasabb értéke az amplitúdó és a periódus-idő szorzatával arányos.

This work investigates the effect of the traffic flow function’s fluctuations on the link performance function. After deriving the employed mathematical relationships, the effect at hand is demonstrated with the help of a simple periodic saw-tooth shaped flow function. It is obtained that the width of the increasing domain in the link performance curve is determined by the amplitude of the saw-tooth flow, and the maximum value is determined by the product of the amplitude and the period length.


Keywords

Kulcsszavak: forgalmi áram idősor, út-teljesítmény görbe,

Keywords: traffic flow time series, link performance function,


References

[1] J. G. Wardrop: Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers,Part II, 1 (36):352–378, 1952.
[2] Y, Sheffi: Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programing Methods.PrenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1985.
[3] M. Beckmann, C.B. McGuire, and C. B. Winsten. Studies in the economics of transportation. CT: Yale UniversityPress, 1956.
[4] Y. Nesterov , A. de Palma: Optimization formulations and static equilibrium in congested transportation networks,Technical report, CORE, 1998.
[5] Bureau of Public Road. Traffic assignment manual, U.S. Department of Commerce, Urban Planning Division,Washington, DC., 1964.
[6] F. A. Chudak, V. Dos Santos Eleuterio, Y. Nesterov: Static Traffic Assignment Problem. A comparison betweenBeckmann (1956) and Nesterov & de Palma (1998) models, 7th Swiss Transport Research Conference, STRC,2007.
[7] F. V. Webster: Traffic signal settings. Road Research Technical Paper No. 39, Road Research Laboratory, HerMajesty Stationary Office, London, UK, 1958.
[8] F. Dion, F., H. Rakha, Y. Kang: Comparison of delay estimates at under-saturated and oversaturated pre-timedsignalized intersections. Elsevier, Transportation Research Part B 38, 99–122, 2004.
[9] T. Kovács, K. Bolla, R. Alvarez Gil, R., E. Csizmás, Cs. Fábián, L. Kovács, K. Medgyes, J. Osztényi, A.Végh:Parameters of the Intelligent Driver Model in signalized intersections. Technical Gazette Vol. 23, No. 5, 1469-1474,2016.
[10] R. P. Alvarez Gil., T. Kovács: Közlekedési lámpa optimalizálása IDM alapú szimulátorral. Innováció és fenntarthatófelszíni közlekedés IFFK 2016, pp. 92-96, 2016.Copyright (c) 2020 Gradus