Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI UTAZÁSOK SORÁN SZERZETT ISMERETEK HATÁSA AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS VISELKEDÉSI SZÁNDÉK KIALAKULÁSÁRA

KNOWLEDGE ACQUISITION’S INFLUENCE FOR HEALTH BEHAVIOUR INTENTIONS IN HEALTH TOURISM


Savella Orsolya , Horváth H. Attila , Csizmásné Tóth Judit, Dudás Péter

Abstract

Az egészségturizmusban rejlő ismeretszerzési, tanulási, viselkedésváltozásbeli lehetőségek kihasználása előrelépést jelenthet az egészségnevelés területén. Az ismeretszerzés és annak egészségmagatartásra való hatása egy általunk kifejlesztett és előzetesen tesztelt kérdőív segítségével történt. Jelen tanulmányban célunkként tűztük ki, az informális tanulás egészségturizmusban való jelenlétének azonosítását és annak primer kutatási eredményekkel való alátámasztásával további, egészséggel kapcsolatos viselkedési szándékra gyakorolt hatását nem paraméteres vizsgálati eredmények által bemutatni.

Health tourism by available services can be important scene in informal learning and health education. Exploration acquisition of learning areas and effect for health behaviour intention was made by former tested questionnaire. In this study we demonstrate results of questionnaire.


Keywords

Kulcsszavak: egészségturizmus, informális tanulás, egészségmagatartás, nem paraméteres vizsgálat,

Keywords: health tourism, informal learning, health behavior, non parametric test,


References

[1] UNWTO (2007): Manila Declaration. (Manilai Nyilatkozat), Available:https://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/65.%20Manila.PDF [Megtekintés: 17-Jun-2017].
[2] Tót Éva (2002): A nem-formális tanulás elismerése – szemlélet és módszerek, Szakképzési Szemle, 18. 2. 178-19.
[3] Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás, Osiris Kiadó, Budapest, 32.
[4] Simándi Sz. (2012): Ifjúság – turizmus – tanulás. Az ifjú korosztály turisztikai magatartása, Belvedere MeridionaleKiadó, 113-164.
[5] Ballantyne, R., Packer, J., Sutherland, L.A. (2011): Visitors’ memories of wildlife tourism: Implications for the designof powerful interpretative experiences. Tourism Management 32. 770-779.
[6] Ballantyne, R. - Packer, J. (2011): Using tourism free-choice learning experiences to promote environmentallysustainable behaviour: the role of post-visit ’action resources’. Environmnetal Education Research. 17. 2. 201-215.DOI: 10.1080/13504622.2010.530645
[7] Ballantyne, R. – Packer, R- (2009): Introducing a fifth pedagogy: experience-based strategies for facilitatinglearning in natural environments. Environmental Education Research. 15. 2. 243-262. DOI:10.1080/13504620802711282
[8] Ballantyne, R. – Packer, R. (2005): Promoting environmentally sustainable attitudes and behaviour through free-choice learning experiences: What is the state of the game? Environmental Education Research. 11. 3. 281-295.DOI: 10.1080. 13504620500081145
[9] Packer, J. (2006): Learning for fun: The unique contribution of educational leisure experiences. Curator 49: 3. 329-344.
[10] Tisdell, C. – Wilson, C. (2005): Perceived impacts of ecotourism on environmental learning and conservation: Turtlewatching as a case study. Environment, Development and Sustainability. 7. 291-302. DOI: 10.1007/s10668-004-7619-6
[11] Hughes, K. – Packer, J. – Ballantyne, R. (2011): Using post-visit action resources to support family conservationlearning following a wildlife tourism experiences. Environmental Education Research. 17. 3. 307-328. DOI:10.1080/13504622.2010.540644
[12] Orams, M.B. (1997): The effectiveness of environmental education: Can we turn tourists into ’Greenies’? Progressin Tourism and Hospitality Research. 3. 295-306.
[13] Orams, M.B. (2002): Feeding wildlife as a tourism attraction: a review of issues and impacts. Tourism Management.23. 281-293.
[14] Kimmel, J.R. (1999): Ecotourism as environmental learning. Journal of Environmental Education. 30. 2. 40-44. DOI:10.1080/00958969909601869
[15] Bamberger, Y. – Tal, T. (2006): Learning in a personal context: Levels of choice in a free choice learningenvironment in science and natural history museums. Science Learning in Everyday Life. 2. 75-95.DOI:10.1002/sce.20174
[16] Packer, J. – Ballantyne, R. (2004): Is educational leisure a contradiction in terms?: Exploring the synergy ofeducation and entertainment. Annals of Leisure Research 7. 1. 54-71.
[17] Savella Orsolya, Horváth H Attila, Dudás Péter, Fritz Péter (2017):"Informális tanulás az egészségturizmusban"mérésére alkalmas kérdőív tesztelése faktoranalízis és Cronbach-teszt alkalmazásával MAGYARSPORTTUDOMÁNYI SZEMLE 18:(69) pp. 30-36.
[18] Hotelstars (2012): Wellness szállodák kötelezően előírt kritériumai, Available:http://www.hotelstars.hu/LinkClick.aspx?fileticket=Wf7aFBkWMvo%3d&tabid=86&mid=437 [Megtekintve:2-Febr-2017].
[19] Nagy Lászlóné, Barabás Katalin (2011): Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus méréséneklehetőségei In: Csapó Benő – Zsolnay Anikó (szerk): Kognitív és affektív fejl?dési folyamatok diagnosztikusértékelésének lehet?ségei az iskola kezd? szakaszában, Nemezeti Tankönyvkiadó, Budapest, 173-224.Copyright (c) 2020 Gradus