Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

FACTORS AFFECTING READING COMPREHENSION


Szilvia Varga Tánczikné

Abstract

This article explores factors affecting reading comprehension. It discusses different concepts on reading comprehension and describes some components of reading abilities, which are important to decode the written text. Large amount of research was devoted to analyze linguistic, cognitive and other factors influencing reading abilities. This study highlights the role of vocabulary, phonological, morphological awareness and metalinguistic knowledge in reading comprehension.


Keywords

Keywords: reading comprehension, phonemic awareness, morphemic awareness, metalinguistic awareness, vocabulary,


References

[1] Csapó B. (2015). A magyar közoktatás problémái az adatok tükrében. [Problems of the Hungarian Public Educationbased on data.] Iskolakultúra, 25 (7-8), 4-17.
[2] Hirsch, E.D. (2003). Reading comprehension requires knowledge-of words and the world. American Educator,27(1), 10, 12-13, 16, 18-22, 28-29. http://www.aft.org/pdfs/americaneducator/spring2003/ AE_SPRNG.pdf
[3] Dehaene, S(2004) Evolution of human cortical circuits for reading and arithmetic: The “neuronal recycling”hypothesis In S. Dehaene, J. R. Duhamel, M. Hauser & G. Rizzolatti (Eds.), From monkeybrain to human brain(2004). Cambridge, Massachusetts: MIT Press
[4] Csépe Valéria (2006) Az olvasó agy, Akadémiai kiadó, Budapest
[5] Urquart, S & Weir, C (Eds) (1998) Reading in a foreign language: process, product and practice, Harlow: Longman
[6] Goodman, K.S (1973)Miscue analysis: Applications to Reading Istruction.ERIC Clearinghouse on Reading andCommunication skills, Urbana,Ill
[7] Pearson , P. D.: (2004). The Reading Wars The Reading Wars. edicational Policy, 18(1), pp. 216-252)
[8] Dehaene, S. (2009.) Reading in the Brain. New York NY: Penguin Viking
[9] RAND Reading Study Group, Snow, C.(2002). Reading for Understanding, toward an R&D Program in ReadingComprehension. RAND, Santa Monica
[10] RAND Reading Study Group, Snow, C.(2002). Reading for Understanding, toward an R&D Program in ReadingComprehension. RAND, Santa Monica
[11] Skinner B.F. (1957)Verbal behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
[12] Dąbrowska E(2015) What exactly is Universal Grammar, and has anyone seen it? Front Psychol. 2015 Jun23;6:852. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00852. eCollection 2015. Review.PMID:26157406
[13] Chomsky, N. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge.
[14] RAND Reading Study Group, Snow, C.(2002). Reading for Understanding, toward an R&D Program in ReadingComprehension. RAND, Santa Monica
[15] Katz &Frost(1992)The Reading Process is different for Different Orthographies: The Orthographic DepthHypothesis, in Haskins Laboratories Status Report on speech research, SR./112, pp.147-160
[16] Perfetti and Dunlap, 2008 in Grabe&Stoller(2011.)Teaching and Researching Reading, Great Britain, PearsonEducation Limited.
[17] Katz &Frost(1992)The Reading Process is different for Different Orthographies: The Orthographic DepthHypothesis, in Haskins Laboratories Status Report on speech research, SR./112, pp.147-160
[18] Ziegler J & Goswami U (2005) Reading Acquisition, Developmental Dyslexia, and Skilled Reading AcrossLanguages: A Psycholinguistic Grain Size Theory, Psychological Bulletin Copyright 2005 by the AmericanPsychological Association. 2005, Vol. 131, No. 1, 3–29 0033-2909/05/$12.00 DOI: 10.1037/0033-2909.131.1.
[19] Adamikné,Jászó, 2003 in Török &Hódi (2015) A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és azolvasásszövegértéssel való kapcsolata, http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=551
[20] Liping L& Wu, X(2014)Effects of Metalinguistic Awareness on Reading Comprehension and the Mediator Role ofReading Fluency from Grades 2 to 4, 4. PLoS ONE 10(3): e0114417. doi:10.1371/journal.pone.0114417.
[21] Lőrik J. (2006) A gyermeki fonológiai tudatosság megismeréséről. Beszédgyógyítás, 17/2, 32–6
[22] Török T.&Hódi Á.( 2015) A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és az olvasásszövegértéssel valókapcsolata, http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=551
[23] Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry.American Psychologist, 34, 906-911
[24] Perfetti, C., & Hart, L. (2002). The lexical quality hypothesis. In L. Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma (Eds.),Precursors of functional literacy (pp. 189-213). Amsterdam: John Benjamin
[25] Wagner et al. (1997)Changing relations between phonological processing abilities and word-level reading aschildren develop from beginning to skilled readers: A 5-year longitudinal study. DevelopmentalPsychology. 1997;33:468–479.
[26] Lőrik J (2006) A gyermeki fonológiai tudatosság megismeréséről. Beszédgyógyítás, 17/2, 32–6
[27] Csépe V. (2006) Az olvasó agy, Akadémiai kiadó, Budapest.
[28] Ziegler J & Goswami U (2005) Reading Acquisition, Developmental Dyslexia, and Skilled Reading AcrossLanguages: A Psycholinguistic Grain Size Theory, Psychological Bulletin Copyright 2005 by the AmericanPsychological Association. 2005, Vol. 131, No. 1, 3–29 0033-2909/05/$12.00 DOI: 10.1037/0033-2909.131.1.
[29] Rothou et al.(2013) Predicting Early Reading in Greek: The Contribution of Phonological Awareness and Non-Phonological Language Skills, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership – WCLTA2012 ( 2013 ) 1504 – 1509
[30] Rothou et al. (2013) Predicting Early Reading in Greek: The Contribution of Phonological Awareness and Non-Phonological Language Skills, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership – WCLTA2012 ( 2013 ) 1504 – 1509
[31] Carlisle, J. F.(1995), and affects children’s reading development in several languages, such as English
[32] Carlisle J. F. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words: Impact onreading. Reading and Writing, 12, 169–190.
[33] Kinanti et al.(2012) The Relationship Between Students’ Morphological Awareness and their ReadingComprehension http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/123/article/view/9184
[34] Deacon et al.(2014)The Relation between Morphological Awareness an Reading Comprehension: Evidence FromMediation and Longitudinal Models, ISSN:1088-8438 (Print)1532-799x(Online) journal homepage:htpp://www.tandfonline.com./com/loi/hssr20b Scientific Studies of Reading, p.432., 2014
[35] Liping L& Wu, X(2014)Effects of Metalinguistic Awareness on Reading Comprehension and the Mediator Role ofReading Fluency from Grades 2 to 4, 4. PLoS ONE 10(3): e0114417. doi:10.1371/journal.pone.0114417
[36] Casalis at al.(2011)How specific is the connection between morphological awareness and spelling? A study ofFrench children, Applied Psycholinguistics 32 (2011), 499–511, doi:10.1017/S014271641100018X
[37] Csapó, B, & Csépe, V. (2012) Framework for Diagnostic assessment of Reading, Nemzeti Tankönvkiadó, Budapest(p. 27).
[38] Csapó, B, & Csépe, V. (2012) Framework for Diagnostic assessment of Reading, Nemzeti Tankönvkiadó, Budapest(p. 27).
[39] Cs. Cachesz, E. (2014) A szókincs és az olvasás kapcsolata iskoláskor előtt (Eds) Könyv és nevelés,ofi.hu/folyoiratszam/konyv-es-neveles-16-evfolyam-2szam
[40] Csíkos, Cs. és Steklács J. (2006): Metakogníció és olvasás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képességfejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest,pp. 75-88.
[41] Steklács, J. (2013) Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés, NemzedékekTudása Tankönykiadó Zrt., Budapest, 2013
[42] Csíkos, Cs. és Steklács J. (2006): Metakogníció és olvasás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képességfejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest,pp. 75-88.
[43] Grabe&Stoller, (2011.) Teaching and Researching Reading, Great Britain, Pearson Education Limited.Copyright (c) 2020 Gradus