Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

KÉPZELETBELI BARÁTOK A GYERMEK ÉLETÉBEN

IMAGINARY FRIENDS IN CHILDREN’S LIFE


Karászi Orsolya

Abstract

A gyermekek 65%-kának van külső személy által (is) nyilvánosan tapasztalható, érzékelhető, különböző, izgalmas külső és belső tulajdonságokkal rendelkező képzeletbeli barátja [11]. A számadat nagyon erősen elgondolkodtató, hiszen ha valami ilyen jelentőségű, akkor miért lehetséges, hogy nem beszélünk róla? Sok szülő saját kudarcaként értelmezi, ha gyermeke efféle barátságokat köt; hiszen úgy realizálja a jelenséget, hogy érzelmileg elhanyagolja a gyermekét, vagy, ami még rosszabb következtetés, hogy gyermeke valamiféle mentális betegséggel küzd. Jóllehet, hogy bizonyos mértékben az érzelmi elhanyagoltság is közrejátszhat a hasonló barátok felbukkanásában, azonban a színes fantázia megléte is erősen befolyásolja a fantázialények megjelenését. Vizsgálódásom során azon gyermekeknek is volt ilyen barátja, akik egyébként teljesen egészséges családi szocializációs hálóval rendelkeznek. A téma sokszorosan összetett mivolta okán elkerülhetetlen annak további kutatása, további hipotézisek és okok feltárása.

65% of children have an external, personable, perceptible, emotional, imaginative friend of various, exciting external and internal qualities [11]. This figure is very interesting, because if something is so important, then why can not we talk about it? Many parents interpret their own failure as their children make such friendships; they realize the phenomenon of emotionally neglecting your child or, worse, the conclusion that your child has some kind of mental illness. Although some emotional neglect may also be a part of the emergence of similar friends, however, the existence of color fantasy also strongly influences the appearance of fantasy creatures. During my investigation, those children had such friends who have a completely healthy family socialization network. Because of the complexity of the subject, it is inevitable to further research it, to explore further hypotheses and causes.


Keywords

Kulcsszavak: képzelet, fantázia, barát,

Keywords: imagination, fantasy, friend,


References

[1] Gianni Rodari (1999), A képzelet grammatikája, Komp Nyomda, Solymár
[2] Stöckert Károlyné, 2003, A képzeletről és a fantáziajátékokról, Óvodai nevelés, LVI. évf. 2003. Dec. 10. szám, 440.o.
[3] Cole, Michael; Cole, Sheila R. (2001), Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó
[4] Kaposvári Egyetem, Dr. József István PhD, főiskolai docens (2011), Fejlődéspszichológia: 4.2.4.3.3. A képzelet
[5] Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (1972) Gyermeklélektan, Gondolat Könyvkiadó
[6] Ranschburg Jenő (1999), KISGYERMEKNEVELÉS 1. évfolyam 1. szám, Magyar Óvodapedagógiai Egyesületszakmai folyóirata, 3-8. oldalig
[7] Vajda Zsuzsanna (1994), Nevelés, pszichológia, kultúra, Dinasztia Kiadó
[8] N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004), Pszichológia Pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest, 29-89. o.
[9] HVG pszichológia (sz.n.). (2013/04.) http://hvg.hu/plazs/20131220_Segitseg_kepzeletbeli_baratja_van_a_gyere
[10] Sántha Kálmán (2006) Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Kutatás-módszertani Kiskönyvtár. GondolatKiadó. (69-74. oldal)Copyright (c) 2020 Gradus