Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A MOBIL TANULÁS NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE

SOME CURRENT QUESTIONS OF MLEARNING


Dr. Miskolczi Ildikó Phd, LLM

Abstract

A cikk bemutatja a napjainkban egyre szélesebb körben terjedő és egyre nagyobb igénnyel fellépő mobil tanulás néhány aktuális kérdését. A szerző rámutat arra, hogy ennek az új tanulási módszernek, bár számos előnye van mind a tanulók, mind pedig a tanárok számára, mégis számos nyitott és megoldásra váró kérdés is felmerül alkalmazása során.

The article presents some of the current issues of mobile learning that are increasingly widespread and increasingly demanded today. The author points out that this new learning method, although there are many benefits for both learners and teachers, yet many open and solving issues arise when applying it.


Keywords

Kulcsszavak: elektronikus tanulás, mobil tanulás, mobil eszköz, mobil tanulás előnyei, mobil tanulás kihívásai,

Keywords: eLearning, mLearning, mobil apps, positive things in mLearning, challenges in mLearning,


References

[1] Gerő Péter: http://geropeter.hu/l-t-learning/modszertan/az-elethelyzethez-igazitott-tanulas-modszertana/letöltés: 2017. szeptember 12.
[2] Miskolczi Ildikó: Mobil eszközök használatának lehetősége a terepi munkában az oktatás során, Magyar vidék -Perspektívák, megoldások a XXI. században – Konferencia előadás 2017. október 5.
[3] Agnes Kukulska-Hulme, John Traxler: Mobile learning: a handbook for educators and trainers p. 210; p. 1 BritishLibrary Cataloguing-in-Publication Data; Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data, 2005 ISBN 0-415-35740-3
[4] Chi-Hong Leung, Yuen-Yan Chan: Mobile Learning: A New Paradigm in Electronic Learning 2003,http://www.te.ugm.ac.id/~widyawan/mobilearn/MobilearnParadigm.pdf (letöltés ideje: 2015. december 3.)
[5] Miskolczi Ildikó: A szituatív tanulási környezet, XXII. Ifjúsági tudományos fórum Pannon Egyetem Georgikon Kar,Keszthely, konferencia-előadás 2016. május 26.Copyright (c) 2020 Gradus