Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

MIT ÜZEN AZ IFJÚSÁGÜGY HAGYMAMODELLJE A MAGYAR KÉPZÉSI RENDSZERNEK

WHAT THE ONION MODELL OF YOUTH AFFAIRES MESSAGES FOR THE HUNGARIAN EDUCATION SYSTEM


Nagy Ádám,

Abstract

A cikk az ifjúságügy hagymamodelljén keresztül mutatja be egy lehetséges ifjúságszakmai képzésrendszer szerkezetét, integrálva abba (BA kurzusként) az ifjúságsegítő képzést, mint a valaha volt ifjúságszakmai képzések első lépcsőfokát.

The paper presents the structure of a possible youth affaires university courses system. This system integrates the former youth worker course (as a BA course), as the first step of this system.


Keywords

Kulcsszavak: ifjúságügy, ifjúságsegítő képzés, MA képzés, ifjúságügyi doktori program,

Keywords: youth affaires, youth worker courses, MA courses, Phd courses in youth affaires,


References

[1] SIURALA, L. (2012): History of European youth policies and questions for the future, in COUSSÉE, F.,VERSCHELDEN, G.,WILLIAMSON H. (szerk): The history of youth work in Europe - Relevance for youth policytoday, Volume 3, Council of Europe-European Comission, Starsbourg, Cedex
[2] THOLE, W. (2000): Szociálpedagógia két különböző színtéren, in KOZMA, T., TOMASZ, G. (szerk):Szociálpedagógia, Osiris, Educatio, Budapest
[3] RAUSCHENBACH, T. (2000): Szociálpedagógia – tudományos diszciplína előkép nélkül, in KOZMA, T., TOMASZ,G. (szerk): Szociálpedagógia, Osiris, Educatio, Budapest
[4] VAN EWIJK, H (2010).: Youth work in the Netherlands – History and future direction, in COUSSÉE, F.,VERSCHELDEN, G., VAN DE WALLE, T., MĘDLIŃSKA M., WILLIAMSON H. (szerk): The history of youth work inEurope - Relevance for youth policy today, Volume 2, Council of Europe-European Union, Starsbourg, Cedex
[5] YMCA George Williams College (2015): The Encyclopaedia of Non-formal Education, www.infed.org, [Megtekintés:18-Decr-2015].
[6] SCHILD, H., VANHEE, J (2009): History of youth work, in VERSCHELDEN, G., COUSSÉE, F., VAN DE WALLE,T., WILLIAMSON H. (szerk.): The history of youth work in Europe - Relevance for youth policy today, Council ofEurope, Starsbourg, Cedex
[7] HORVÁTH Ágnes (2017): Az ifjúságsegítő képzés tudományági orientációja szakmai és képzési követelményektükrében, Gradus, 1. szám
[8] HORVÁTH Ágnes (2008): Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés ajánlott központi programja, Új Ifjúsági Szemle, 4.szám
[9] Ismeretlen szerző: Szakterületen jelentkezők száma 2017, kézirat
[10] BRADFORD., S (2011): Modernising youth work: from the universal to the particular and back again, inCHISHOLM, L., KOVACHEVA, S., MERICO, M. (szerk): European youth studies – integretad research, policy andpractice, EYS Consortium, Innsbruck
[11] NAGY, Ádám, BODOR, Tamás, DOMOKOS, Tamás, SCHÁD, László (2014): Ifjúságügy, ISZT Alapítvány,Budapest
[12] NAGY Ádám, Oross Dániel (2016): Az ifjúságügy értelmezése, Esély 6. szám
[13] NAGY Ádám (2010): Ifjúsági szakemberek és szerepeik és egy lehetséges képzési rendszer alapjai, Új IfjúságiSzemle 4. szám
[14] NAGY Ádám (2017): Az ifjúságügy mint több diszciplínára épülő terület, Gradus 1. számCopyright (c) 2020 Gradus