Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

BIOSTIMULÁTOROK HATÁSA FORSYTHIA X INTERMEDIA Zabel. ’BEATRIX FARRAND’ KONTÉNERES DÍSZCSERJÉK NÖVEKEDÉSÉRE

TREATMENTS AFFECTING THE GROWTH OF FORSYTHIA X INTERMEDIA Zabel. ’BEATRIX FARRAND’ CONTAINER GROWN SHRUBS


Kovács Dezső, Magyar Lajos, Sütöriné Diószegi Magdolna és Hrotkó Károly

Abstract

Egyéves Forsythia x intermedia ’Beatrix Farrand’ konténeres díszcserjéket kezeltünk az ültetés előtt és az éves nevelés során Kelpak, Yeald Plus és Bistep biostimulátorokkal. Összefoglalóan megállapítható, hogy a biostimulátor kezelések előnyösen növelték a konténerben nevelt díszcserjék növekedését és így piaci értékét. Alkalmazásuk nagyban segítheti a gazdaságos termesztés technológia kidolgozását, ezzel együtt a magasabb esztétikai és használati értékű készáru előállítást. Hosszabb távon a biostimulátorok alkalmazásával a magas környezeti terhelést kialakító kemikáliák, növényvédő szerek és műtrágyák alkalmazott mennyisége csökkenthető lehet. Az optimális kezelési koncentráció meghatározása, valamint a kezelt növények kiültetés utáni növekedésének értékelése érdekében további vizsgálatokat tartunk szükségesnek.

Rooted cuttings of Forsythia x intermedia ’Beatrix Farrand’ were planted in plastic containers (1.5 liter) and treated before the planting and during the raising by Kelpak, Yeald Plus és Bistep biostimulators. Summarizing the results we can state that all the treatments positively influenced the growth of container grown shrubs and so improve their market value. Application of biostimulators may considerably contribute to elaboration of a profitable raising technology and so the esthetic and application value of the container grown products. Further on the emission of chemicals, materials for plant protection and fertilizers could be decreased, which reduces the environmental pollution. Estimation of optimal concentration of biostimulators in their application as well as the application frequency during the plant growing would need further investigations.


Keywords

Kulcsszavak: Bistep®, Kelpak®, Yeald Plus®, hajtásnövekedés, gyökérnövekedés, zöld és, száraztömeg növekedés,

Keywords: Bistep®, Kelpak®, Yeald Plus®, shoot growth, root growth, fresh and dry weight increment,


References

[1] Cosmo Seiva Agriculture Co., Ltd., (2007). Pentakeep-V Catalouge. http://www.pentakeep-world.com/english/pentakeep_v/PENTAKEEP-V_omote.pdf
[2] JOUBERT, J.M., LEFRANC, G., (2008). Seaweed phytostimulants in agriculture: recent studies on mode of actiontwo types of products from alga: growth and nutrition stimulants and stimulants of plant Demence reactions. Book ofabstracts: Biostimulators in modern agriculture. Warsaw. p. 16.
[3] KISVARGA, Sz., KEREZSI, R., KOHUT and I., TILLY-MÁNDY, A.2014. The effect of Ferbanat L nano-fertilizer onthe growing of Petunia x grandiflora ’Musica Blue’ Int.J. ofHort.Sci. 20 (3-4): pp. 107-109.
[4] KÖBLI, V., HONFI, P., TÚRÓCZY, m., and TILLY-MÁNDY, A. (2012): The influence of Kelpak® and Pentakeep-V®on the root formation of Pelargonium zonale ‘Serena’ cuttings. 1st World Congress on the use of Biostimulants inAgriculture. 26-29. November 2012. Strasbourg Congress Centre, France. Abstracts Book for Oral and PosterPresentations, p. 164.
[5] Kwizda Agro (2009) http://www.kwizda.hu/yield_plus
[6] MASNY, A., BASAK, A., ZUFRESHICZ, E., (2004). Effects of foliar applications of Kelpak SL and Goemar BM 86®preparations on yield and fruit quality in two freshberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research.Skierniewice, Poland. p. 12.
[7] OMMI, (1999). Országosösszesítésaz 1998. évidíszfaiskolaitermesztésről. (National statistics on ornamentalnursery stocks, 1998) Budapest. p. 48.
[8] SZABÓ, V., HROTKÓ, K., (2009). Preliminary Results of Biostimulator Treatments on Crataegus andPrunusStockplants. Cluj-Napoca. Bulletin UASVM Horticulture. ISSN 1843-5254. 66(1): pp. 223-228.
[9] SZABÓ, V., MAGYAR, L. and HROTKÓ K. 2016. Effect of Leaf Spray Treatments on Rooting and Quality ofPrunusmahaleb L. Cuttings. ActaScientiarumPolonorumHortorumCultus, 15(1). pp. 77-87.
[10] SZABÓ, V., NÉMETH, Zs., SÁRVÁRI, A., VÉGVÁRI, Gy. and HROTKÓ K. 2014. Effects of Biostimulator and LeafFertilizers on Prunusmahaleb L. Stockplants and their Cuttings. ActaScientiarumPolonorumHortorumCultus, 13(6).pp. 113-125.
[11] TAKÁCS, A., KÖBLI, V., HONFI, P., TILLY-MÁNDY, A. (2015): Biostimulátorokalkalmazása a vágottliliom-termesztésben. Kertgazdaság 47(1): pp. 40-47.
[12] TILLY-MÁNDY, A., KÖBLI, V., HONFI, P. and TAKÁCS, A. (2012): Applying biostimulators in cut lily production In:Martina Kramarič, Andrej Pogorolec, MajdaKolencArtiček, Milena Jerala (szerk.) 1. znanstvenakonferenca zmednarodnoudeležbo s področjakmetijstva, naravovarstva in hortikulture: Prenosinovacij, znanj in izkušenj vvsakdanjorabo. NakloBiotechniškicenterNaklo, p. 17. (ISBN:978-961-63153-2-3).Copyright (c) 2020 Gradus