Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A TÁRSADALOM SZEMSZÖGÉBŐL (EGY PRIMER KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE)

ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE OF SOCIETY


Urbán-Falusi Dóra, Kőszegi Irén Rita

Abstract

A kérdőívezés módszerét választva arra kerestünk választ, hogy a megkérdezettek mennyire élnek környezettudatosan, milyen mértékben használnak megújuló energiaforrásokat, valamint mi a véleményük az ökológiai gazdálkodással foglalkozó falvakról, mennyire ismerik ezen falvakat, ismerik-e a biotermékeket és ha igen, akkor mennyire népszerű körükben.

By selecting the method of questionnaire, we were asked to answer the question of how much the respondents use in an environmentally aware manner, how much they use renewable energy sources, what their views on the villages dealing with organic farming, how well they know these villages, know the organic products and, if so, how popular they are.


Keywords

Kulcsszavak: környezettudatosság, ökofalvak, biogazdálkodás, biotermékek, fenntarthatóság,

Keywords: sustainable, eco-villages, organic farming, organic products, environmental awareness,


References

[1] TAMM L. – WILLER H. – ALFÖLDI T. (2013): Az ökológiai gazdálkodás alapelvei- története, szabályozás, termelés,piac. FIBL Svájc, 2-6. o.
[2] http://trebag.hu/docs/2013_10_09/hu/671introduction_hu_final.pdfSELÉNDY SZ. (2005): Ökogazdák kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 204-205. o.
[3] FEHÉR A. (2005): A vidékgazdaság és a mezőgazdaság. Agroinform Kiadó, Budapest, 22-208. o.
[4] RADICS L. (2001): Ökológiai gazdálkodás. Dinasztia Kiadó, Budapest, 13-14. o.
[5] 140/1999. kormányrendelet és 2/200. FVM-KÖM együttes rendelet
[6] FEHÉR A. (2005): A vidékgazdaság és a mezőgazdaság. Agroinform Kiadó, Budapest, 22-208. o.
[7] MAKKAI G. (2008): Ökológiai gazdálkodás. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 14. o.
[8] KEREK Z.- MARSELEK S. (2009): A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések. Szaktudás Kiadó Ház,Budapest, 1-404. o.
[9] AGÓCS B.- CHOMA E.- GALAMBOS A.- HEGYMEGI P.- JUHÁSZ Á.- JUNG I.- KARY L.- KESZTHELYI K.- KISSA.- KOVÁCS V.- LUCSKAI A.- REZNEKI R.- RÓNAI A.- ROSZIK P.- SZTAHURA E.- VÁRSZEGI G. (2015):Ökológiai gazdálkodás- Kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,Budapest, 3-20.
[10] KSHKörnyezettudatosság a társadalom szemszögéből249
[11] www.biokontroll.hu
[12] KSH
[13] DOMÁN SZ.- TAMUS A. - TOTTH G. (2009): Marketing alapok. SALDO Kiadó, Budapest, 117-140. o.
[14] PISKÓTI I.- DANKÓ L.- HELMUTH S. (2002): Régió- és településmarketing. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó,Budapest, 1-389. o.Copyright (c) 2020 Gradus