Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNCOK TERVEZÉSI FELTÉTELEI A HAZAI KISTÉRSÉGEKBEN

ORGANISATIONAL CONDITIONS OF SHORT FOOD SUPPLY CHAINS IN HUNGARIAN SMALL TERRITORIES


Kujáni Katalin

Abstract

Magyarországon a rövid ellátási láncok látványos fejlődésnek indultak 2010 óta, amely elsősorban a jogszabályi könnyítéseknek, illetve az alulról jövő termelői kezdeményezéseknek köszönhető. Azonban az is látható, hogy eltérő a kistermelői termékpotenciál és a helyi termékek elérésének lehetősége a hazai régiókban. Több sikertelen próbálkozás is látszódik, amely felveti a kérdést, hogy egy adott kistérségben milyen feltételek között lehetséges a helyi élelmiszerrendszer fejlesztése. Mi szükséges ahhoz, hogy egy fenntartható, helyi értékekre alapozott hálózat jöhessen létre termelők, szolgáltatók, piacszervezők és fogyasztók között? Jelen tanulmány célja, hogy a francia-magyar ECOSYAL kutatási projekt eredményei alapján rámutasson azokra az indikátorokra, amelyek befolyásolják egy térség sikeres REL fejlesztését.

In Hungary the short food supply chains (SFSC) have being started to develop since 2010 due to regulatory facilitations and bottom-up producers’ initiatives. However, it is also considered that the potential of small-scale production and the access of local products are different in the regions. More unsuccessful attempts are clear to see which raise the question with what kind of conditions it is possible to develop the territorial local food system. What is necessary to establish a sustainable, local-food based network in collaboration of farmers, providers, market organisers and consumers? The aim of this study is to point out the indicators based on result of the French, Hungarian Ecosyal research project which affect the successful SFSC development of a small territory.


Keywords

Kulcsszavak: Rövid ellátási lánc, Termelői piac, Helyi élelmiszer rendszer, LEADER,

Keywords: Short food supply chain, Farmers’ market, Local food system, LEADER,


References

[1] Chaise C.: Local foods fit into consumer food trends for 2017Available: https://www.extension.iastate.edu/localfoods/local-foods-fit-into-consumer-food-trends-for-2017/ [Megtekintés: 19-Aug-2017].
[2] CIRAD-SAR (1996): Syst?mes agroalimentaires localisés: organisations, innovations, et développement local.Montpellier: 134 (96). 13 p.
[3] European Parament (2016.) Short food supply chains and local food systems in the EU. Available:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf [Megtekintés: 19-Aug-2017]
[4] GINESTE, M. (2014): Méthodologie de diagnostic des syst?mes alimentaires localisées, Projet ECOSYAL,CISALI,
[5] Hinrichs, C. (2000) „Embeddedness and local food systems: notes on two types of direct agricultural market.”Journal of Rural Studies 16.: pp. 295-303.
[6] Kneafsey M., Venn L., Schmutz, U., Balázs B., Trenchard L., Eyeden, Wood T., Bos E., Sutton G., Blackett M.(2013): Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic.Characteristics; JRD Scietific and Policy Reports, Europen Comission.
[7] Marsden, T, J Murdoch, és K Morgan. (2007) „Sustainable agriculture, food supply chains and regionaldevelopment.” International Planning Studies, pages 295-301.
[8] Marsden, T.K. (1998) „New rural territories: regulating the differentiated rural spaces. Journal of Rural Studies.”
[9] MUCHNIK J. és SANZ CA?ADA J. (2011): Introduction: Ancrage et identité territoriale des syst?mesagroalimentaires localisés. Economie Rurale. 322. pp.3-10.
[10] Szakály Zoltán, Soós Mihály, Szabó Sára, Szente Viktória (2016): Role of labels referring to quality and countryof origin in food consumers’ decisions. ACTA ALIMENTARIA HUNGARICA 45:(3) pp. 323-330.
[11] Szente Viktória, Szakály Zoltán (2011): Miben vagyunk jobbak a német és a francia élelmiszereknél?: Azországeredet-imázs szerepe a fogyasztói döntésekben. ÉLELMISZER: IPAR ÉS KERESKEDELEM 19:(9) pp.38-40.
[12] VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért éspromóciójáért. Available: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt. [Megtekintés: 10-Sept-2017].Copyright (c) 2020 Gradus