Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FONTOSSÁGA A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN (EGY PRIMER KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE)

INTEGRATED SETTLEMENT DEVELOPMENT STRATEGY OF KISKUNFÉLEGYHÁZA IMPORTANCE OF PUBLIC OPINION


Molnár Eszter, Kőszegi Irén Rita

Abstract

Kiskunfélegyháza városnak, mint a többi járásszékhely településnek is elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégiája, amely 2015. október 14-én került átadásra. A szerzők fő célkitűzése megvizsgálni, hogy a stratégiában kitűzött fejlesztési célok mennyire vannak összhangban a kiskunfélegyházi lakosság által szükségesnek vélt szempontokkal. Továbbá arra kerestük a választ, hogy mi a véleménye a város lakosságának az ITS-ben megfogalmazott jövőképről, célkitűzésekről, valamint azok teljesülése érdekében a településen már megvalósult fejlesztésekről. Mindezek mellett primer kutatásunkban arra is választ kapunk, hogy a helyi lakosok hogyan látják jövőbeni lehetőségeiket a városban.

The city of Kiskunfélegyháza, as well as the other settlements, has completed its Integrated Settlement Development Strategy, which was delivered on October 14, 2015. The main objective of the authors is to examine the extent to which the development goals set out in the strategy are in line with the considerations deemed necessary by the population of Kiskunfélegyháza. In addition, we sought to find out what is the opinion of the city's population about the vision and goals set out in the ISD and the improvements that have already been made in the settlement. In addition, in our primary research we will also find out how local residents see their future potential in the city.


Keywords

Kulcsszavak: Kiskunfélegyháza város, Integrált Településfejlesztési, Stratégia (ITS), területfejlesztés, településfejlesztés, járásszékhely,

Keywords: Kiskunfélegyháza city, Integrated Settlement, Development, regional development, community development, district,


References

[1] SZIGETI E. (szerk.) (2006): Terület-és településfejlesztési ismeretek. Magyar Közigazgatási Intézet,Budapest
[2] CSEFKÓ F. (2001): Az önkormányzatok a település - és területfejlesztés intézményrendszerében. In:BELUSZKY P. – KOVÁCS Z. – OLESSÁK D. (szerk.), A terület-és településfejlesztés kézikönyve.CEBA Kiadó, Budapest
[3] KOVÁCS T. (2012): Vidékfejlesztési politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 17-75. oldalig
[4] RECHNITZER J. (szerk.) (2007): Település és fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságánaknövelése a településfejlesztésben. KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Budapest
[5] RAJOVIC, G. – BULATOVIC, J. (2016): Theoretical Approachtothe Study of Quality of Lifein Ruraland Urban Settlements. Annals of the University of Oradea, Geography Series, Vol.26. No.1. pp.05-14.
[6] FARAGÓ L. (2010): Településfejlesztés. Tér és Társadalom, Vol.24. No.3. pp.209.
[7] GASPARICS E. (2015): Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosikerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek szakmaizárókonferenciájának megnyitója. „Integrált Településfejlesztési Stratégiák készítésének tapasztalatai”–Zárókonferencia, Budapest Kongresszusi Központ
[8] ACZÉL G. (szerk.) (2015): Járásközpontok és fővárosi kerületek stratégiai tervezése. CREWNyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest
[9] Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)Copyright (c) 2020 Gradus