Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A KÖZÖSSÉGI VÉLEMÉNY ÉS KISKUNFÉLEGYHÁZA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK KAPCSOLATA (EGY PRIMER KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE)

RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNITY COLLABORATION AND INTEGRATED SETTLEMENT DEVELOPMENT OF KISKUNFÉLEGYHÁZA


Molnár Eszter, Kőszegi Irén Rita

Abstract

A tanulmány célkitűzése megvizsgálni, hogy Kiskunfélegyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiájában kitűzött fejlesztési célok mennyire vannak összhangban a vizsgált város lakossága által szükségesnek vélt szempontokkal. Összességben az a következtetés vonható le, hogy Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában kitűzött célok részben vannak összhangban a lakosság által szükségesnek vélt szempontokkal.

The objective of the study is to examine the extent to which the development goals set out in the Integrated Settlement Development Strategy of Kiskunfélegyháza are in line with the considerations deemed necessary by the population of the city under investigation. All in all, it can be concluded that the goals set out in the Integrated Settlement Development Strategy of Kiskunfélegyháza are partly in line with the considerations deemed necessary by the population.


Keywords

Kulcsszavak: közösségi összefogás, társadalmi tervezés, helyi fejlesztés, Integrált Településfejlesztési, Stratégia (ITS), járásszékhely település,

Keywords: community collaboration, social planning, local development, Integrated Settlement, Development, district towns,


References

[1] NAGYNÉ MOLNÁR M. (2010): Vidékfejlesztés II. jegyzet. Szent István Egyetem, Gödöllő
[2] MAGDA R. – MARSELEK S. (szerk.) (2010): Vidékgazdaságtan I. A vidékfejlesztés gazdasági folyamatai.Szaktudás Kiadó Ház, Budapest
[3] MEPPEM, T. (2000): The discursive community: evolving institutional structures for planning sustainability.Ecological Economics, Vol.34. No.234. pp.47-61.
[4] Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)Copyright (c) 2020 Gradus