Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

SZAMÓCAFAJTÁK ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉSRE VALÓ ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EVALUATION OF STRAWBERRY CULTIVARS FOR USE IN ORGANIC FARMING


Király Ildikó, Palkovics András, Mihálka Virág

Abstract

Az ökológiai szamócatermesztésben rendkívül fontos a fajtaválasztás. Kísérleteinkben öt szamócafajta (‘Asia’, ‘Joly’, ‘Marianna’, ‘Roxana’ és ‘Thuchampion’) terméshozamát és piacképességét vizsgáltuk ökológiai termesztési körülmények között. A ‘Roxana’ kiváló, míg az ‘Asia’ és a ‘Thuchampion’ jó termőképességű volt, ezért ökológiai termesztésre ajánlható.

For organic strawberry production the choice of cultivar is of the highest importance. In our research yield and marketability of five strawberry cultivars (‘Asia’, ‘Joly’, ‘Marianna’, ‘Roxana’ and ‘Thuchampion’) were studied under organic farming conditions. ‘Roxana’ had outstanding, whereas ‘Asia’ and ‘Thuchampion’ had a good yield potential and can therefore be recommended for organic farming.


Keywords

Kulcsszavak: terméshozam, gyümölcsminőség, biotermesztés,

Keywords: yield, fruit quality, ecological growing,


References

[1] 543/2011 EU rendelet. A bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsirendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatraalkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&qid=1473169898407&from=HU. letöltés: 2016. szeptember 7.
[2] Brockamp, L., Benduhn, B., Rueß, F. 2009. Anbausysteme und Kulturführung im ökologischen Erdbeer- undStrauchbeerenanbau zur Erhöhung der Bestandessicherheit (incl. Strategien gegen Verunkrautung).Abschlussbericht zum Forschungsprojekt. http://orgprints.org/16788/ letöltés: 2016. szeptember 7.
[3] Király I., Palkovics A., Mihálka V. 2016. Különböző talajtakarási módok hatása ökológiai szamóca ültetvényben.Gradus. 3(2): 344-350.
[4] Spornberger, A., Steffek, R., Altenburger, J. 2005. Prüfung von Erdbeersorten auf biologisch wirtschaftenenBetrieben in Ostösterreich. Mitteilungen Klosterneuburg. 55: 32-37.
[5] Spornberger, A., Weissinger, H., Steffek, R., Scheiblauer, J., Jezik, K., Altenburger, J. and Stich, K. 2008. Resultsfrom a three year testing project of new strawberry cultivars in Verticillium infested soils and under organic farmingconditions. In: Boos, Markus (Ed.) Ecofruit - 13th International Conference on Cultivation Technique andPhytopathological Problems in Organic Fruit-Growing: Proceedings to the Conference from 18thFebruary to 20thFebruary 2008 at Weinsberg/Germany, pp. 127-132.
[6] Strawberry plant named ‘JOLY’ (2012), US szabadalom, US PP23126 P3https://www.google.com/patents/USPP23126 letöltés: 2016. szeptember 5.
[7] Weissinger, H., Eggbauer, R., Steiner, I., Spornberger, A., Steffek, R., Altenburger, J., Jezik, K. 2010. Yield andfruit quality parameters of new early-ripening strawberry cultivars in organic growing on a highly Verticillium-infestedsite. http://www.ecofruit.net/2010/36_RP_H_Weissinger_R_Eggbauer_I_Steiner_et_al_S243bis249.pdf. letöltés:2016. szeptember 5.
[8] http://www.geoplantvivai.com/portfolio/roxana-nf205-2/?lang=en
[9] http://www.geoplantvivai.com/portfolio/asia-nf421/?lang=enCopyright (c) 2020 Gradus