Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A MALMI BÚZA TISZTÍTÁSI FOLYAMATÁBAN ALKALMAZOTT GÉPEK HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A DON-TOXIN TARTALOM CSÖKKENTÉSÉBEN

INVESTIGATION THE EFFICIENCY OF USING MACHINES ON REDUCTION OF DON-TOXIN CONTENT IN THE CLEANING PROCESS OF MILLING WHEAT


Kecskésné Nagy Eleonóra, Nagy József, Nagy Dániel, Korzenszky Péter, Osztényiné Krauzi

Abstract

A világon a megtermesztett búza nagy részét élelmiszer alapanyagként vagy takarmányként hasznosítják. A lakosság növekedésével a búza élelmiszerláncon belüli felhasználása, azaz feldolgozása egyre nagyobb arányú lesz. Ez maga után vonja azt, hogy egyrészt egyre nagyobb mennyiségben kell előállítani ezt a növényt, másrészt törekedni kell arra, hogy a termelés és felhasználás során keletkezett veszteségeket minimalizáljuk. Kísérletünkben arra kerestük a választ, hogy a malmi búza tisztításában szerepet játszó optikai válogatógép és a felülettisztító gépek közül melyik tudja nagyobb hatékonysággal csökkenteni a 2014. évben betakarított gabona DON-toxin tartalmát.

A large proportion of wheat grown in the world is used as raw material of food industry or as forage. Owing to growth of population use of wheat in the food chain, that is processing shows an increasing proportion Therefore on the one hand this plant should be grown in larger quantities and on the other hand the production and processing losses should be decreased. In our experiment we were looking for the answer, whether the optical sorting or the surface cleaning machine can decrease with greater efficiency the DON-toxin content of the wheat harvested in 2014.


Keywords

Kulcsszavak: étkezési búza, DON-toxin, színválogató, búza felülettisztítás, kalászfuzárium,

Keywords: milling wheat, DON-toxin, optical sorter, wheat impact scourer, fusarium head blight,


References

[1] A BIZOTTSÁG 2006/583/EK ajánlása (2006. augusztus 17.) a gabonákban és gabonakészítményekben aFusarium-toxin-szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről
[2] FAOSTAT (2016) http://fenix.fao.org/faostat/beta/en/#data/QC Letöltve: 2016.08.31.
[3] FAPRI adatbázis: Étkezési gabona statisztikai adatai (2012) http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/tables/1-Wheat.pdf Letöltve: 2016.08.31.
[4] FRANK P. (2010): Technológiai kísérletek a búza fuzárium toxin szennyezettségének csökkentésére. ÉlelmiszerTudomány Technológia LXIV. (2) különszám. pp. 16-20.
[5] KECSKÉSNÉ NAGY. E.-KORZENSZKY, P.-SEMBERY, P (2016): The role of color sorting machine in reducingfood safety risks. Potravinarstvo. 10:(1) pp. 354-358.
[6] KISS, I. (2011): Significance of wheat production in word economyand position of Hungary in it. Applied Studies inAgribusiness and Commerce (5)1-2. pp. 115-120.
[7] MUTHOMI, J.W., MUSYIMI, S. L., WAGACHA, J.M., NARLA, R. D. (2012): Occurence of Fusarium species andassociated T2-toxin in Kenyan wheat. Agric. Sci. 3.. pp. 24-34.
[8] NJERU, N.K., MUTHOMI, J.W., MUTEGI C.K., WAGACHA, J.M. (2016): Effect of Cropping Systems onAccumulation of Fusarium Head Blight of Wheat Inocula in Crop Residues and Soils. Journal of Plant Sciences 11:(1-3) pp. 12-21. ISSN 1816-4951, DOI: 10.3923/jps.2016.12.21
[9] SÁNDOR M., GYŐRI Z., SÍPOS P. (2010): Malomipari lehetőségek értékelése az őszi búza mikotoxinszennyezettségének csökkentésében. Élelmiszer Tudomány Technológia. LXIV. (2) p. 4-9.
[10] SZABÓ-HEVÉR, Á. (2013): A kalászfuzárium rezisztencia molekuláris hátterének vizsgálata frontana eredetűtérképező búzapopulációkban. Doktori értekezés, Gödöllő. p. 141.
[11] SZEITZNÉ SZABÓ M. (szerk.) (2009): Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentésilehetőségei. Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Budapest, pp. 33.
[12] SOHÁR, P-NÉ. (2007): Mikotoxinok az élelmiszerláncban. Élelmiszervizsgálati közlemények. Különszám. 53. pp.60-68.Copyright (c) 2020 Gradus