Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A MALMI BÚZAFELDOLGOZÁSBAN ALKALMAZOTT MANIPULÁLÓ GÉPEK ÉS KORSZERŰ GÉPELEMEK SZEREPE A DON-TOXIN TARTALOM CSÖKKENTÉSÉBEN

THE ROLE OF MANIPULATION MACHINES AND MODERN MACHINE ELEMENTS USED IN MILL WHEAT PROCESSING IN REDUCING DON-TOXIN CONTENT


Kecskésné Nagy Eleonóra, Nagy József, Nagy Dániel, Korzenszky Péter, Osztényiné Krauczi

Abstract

Az elmúlt években a búzatermelésben és feldolgozásban komoly veszteségeket okozott a fuzárium fertőzés és a vele együtt járó DON-toxin szennyeződés. Kísérletünkkel azt szerettük volna igazolni, hogy korszerű gépekkel, berendezésekkel a malmi feldolgozás során is lehet megfelelő módon csökkenteni a búzatételek DON-toxin szintjét, amivel minimalizálhatóvá válnak a veszteségek és az élelmiszerbiztonsági kockázatok. A kísérlet során két malomipari gép DON-toxin tartalomra gyakorolt hatását vizsgáltuk: Sortex Z+ színválogatót és a Schule Verticone intenzív súrológépet. Az adatok statisztikai értékelés alapján egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy mindkét gép hatásos az alapanyagtételek toxinszintjének a csökkentésében.

In recent years the fusarium infection and accompanying DON– toxin contamination caused serious losses in the wheat growing and processing. We wanted to prove with our experiment that it is possible to decrease DON-toxin level of wheat items by application modern equipments and machineries, wherewith the losses and the food safety risks can be minimized. During our experiment we studied the effect of two milling machines on DON-toxin content. (Sortex Z+ color sorter and Schule Verticone intensive surface cleaner). Datas were subjected to complex investigation and we evaluated them with different statistical methods. On the basis of statistical evaluation of datas we can unequivocally state both machines are effective in reducing toxin level of basic material.


Keywords

Kulcsszavak: étkezési búza, DON-toxin, színválogató, búza felülettisztítás, kalászfuzárium

Keywords: milling wheat, DON-toxin, optical sorter, wheat impact scourer, fusarium head blight


References

[1] Ambrus Á.-Szeitzné Szabó M. (2010): Ganona alapú élelmiszerek mikotoxin szennyezettségénekélelmiszerbiztonsági értékelése. Élelmiszer Tudomány Technológia. LXIV. évf. 1. sz. pp. 10-14.
[2] E, Kecskésné Nagy-P, Korzenszky-P, Sembery (2016): The role of color sorting machine in reducing food safetyrisks. Potravinarstvo. 10. évf. 1. sz. pp. 354-358.
[3] Kolmogorov, A. (1933): Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale del Istituto Italianodegli Attuari, 4., 83-91. pp.
[4] Puskás K. (2013): Búza genotípusok kalászfuzárium-ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterénekvizsgálata. Doktori értekezés, SZIE, Gödöllő, p. 142.
[5] Szabó-Hevér, Á. (2013): A kalászfuzárium rezisztencia molekuláris hátterének vizsgálata frontana eredetűtérképező búzapopulációkban. Doktori értekezés, SZIE, Gödöllő. p. 141.
[6] Stephens, M., A. (1974): EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the AmericanStatistical Association, 69. 730-737. pp.
[7] Tóth O. (1970): A gabonafélék fuzárium fertőzöttségéről. Magyar Mezőgazdaság, 25 (35) p. 11.
[8] Veres E. – Borbély M. (2007): Az őszi búza felhasználhatósága a vizuális és mikrobiológiai Fusarium fertőzöttség-,valamint a toxin vizsgálatok alapján. Agrártudományi közlemények. (12) 26-34. pCopyright (c) 2020 Gradus