Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

SZŐLŐÜLTETVÉNY-TELEPÍTÉS ELŐTTI TALAJFIZIKAI VIZSGÁLATOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA-TISZA KÖZÉN

EVALUATION OF SOIL PHYSICAL TESTS BEFORE VINE PLANTATION IN THE DUNA-TISZA INTERFLUVE


Pető Judit, Hüvely Attila, Vojnich Viktor József, Cserni Imre

Abstract

A kertészeti állókultúrák kialakítása komoly szakmai feladat. Az előírásszerű talaj fizikai vizsgálatok elvégzése és ezek elemzése segíti a gazdálkodók eredményes munkáját és hozzájárulnak a gazdaságos és környezettudatos termesztéshez. Tanulmányunkban az általunk vizsgált talajminták jellemzését végeztük el a legfontosabb fizikai paraméterek alapján, értékelve azok értékeit és főbb összefüggéseit. A szőlőültetvények létesítésére a területek megfelelőek voltak a pH, só- és mésztartalom alapján. Kockázatot az ültetvények mintegy negyedénél az alacsony humusz tartalom jelenthet. Az egyes fizikai jellemzők között igen erős kapcsolatokat mutattunk ki.

Creation of new vine and fruit plantations is a major professional task in horticulture. Making soil physical tests and the required analysis of the test results help the farmers work efficiently and contribute to the realization of economical and environmentally friendly activities. In our study we evaluated the values and the main relationships between the most important physical parameters of the examined soil samples. For the establishment of vineyards, the areas were adequate according to the pH, salt and lime content. At about one quarter of the plantations, low humus content may cause a risk. We found strong relationships between the individual physical characteristics.


Keywords

Kulcsszavak: Ültetvénytelepítés, Talaj fizikai paraméterek, Duna-Tisza köze, Homoktalaj, Összefüggés vizsgálat,

Keywords: Plantation, Soil physical parameters, Duna-Tisza interfluves, Sandy soil, Correlation study,


References

[1] Baglyas F. (2003): A szőlőskert tervezése (2), - és borszőlőfajták kiválasztása és telepítése. Szép Kertek:Díszkertek Biológiai Kertek Haszonkertek 6:(26) pp. 48-49.
[2] Cserni I. (2012): Talajaink vízgazdálkodása, növénykultúrák öntözése a Duna-Tisza közén. AGTEDU 2012: AMagyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett 13. Tud. Konf. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola. pp. 11-19.
[3] Kádár I. (2011): Review. A műtrágyázási szaktanácsadás alapelve és módszere. Növénytermelés 60:(2). pp: 137-155.
[4] Pető J., A. Hüvely, V.Vojnich, E. Hoyk (2016): Main characteristic composition of some ground and artesian watersin the south between Danube-Tisza Region of Hungary. Lucrari Stiintifice Management Agricol 18:(2) pp. 93-98.
[5] Pető J., A. Hüvely, I. Cserni (2014): Plantation programs and their observations in the South-eastern Hungarianregion. Proceedings of TEAM 2014 6th International Scientific and Expert Conference of the International TEAMSociety 6(1) pp. 78-80. 10–11th November 2014, ISBN 978-615-5192-22-7
[6] Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy. (2010): Talajtan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 470. ISBN: 9789632866765
[7] Szőke L. (2014): Tápanyag gazdálkodás tapasztalatai az ECOWIN projektben 2010 – 2013. (At-Hu L 00083/01 sz.projekt. Gradus 1 (1) pp: 314-321.
[8] Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika. Agroinform Kiadó, Budapest pp. 251–260.Copyright (c) 2020 Gradus