Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

NÖVEKEDÉSSERKENTŐ ANYAGOK VIZSGÁLATA INTENZÍV MEGGY ÜLTETVÉNYBEN

INVESTIGATION OF GROWTH PROMOTER MATERIALS IN INTENSE SOUR CHERRY ORCHARD


Károly László, Király Ildikó

Abstract

Kutatásunkban egy kontroll és egy kezelt meggy ültetvény növekedési sajátosságait (törzskörméret, famagasság, hajtáshossz, hajtások száma) hasonlítottuk össze. A kutatás célja az volt, hogy kiderítsük, milyen mértékű növekedést lehet indukálni természetes növekedésserkentő anyagokkal, mint pl. a gyökéritató, szervestrágya és mikorrhiza gomba. Szignifikáns különbséget kaptunk az összes vizsgált paraméterben a kezelt és a kontroll ültetvények között.

In our research we compared a control and a treated sour- cherry orchard. We measured the growth peculiarity of the trees (circuit of the trunk, the height of the tree and the number of the branches). Our main goal was to find out whether or not is it possible to produce intense growth with biological products such as agrooter, organic manure and mycorrhizal fungi. Significant differences were found between the treated and control orchard in all measured parameters.


Keywords

Kulcsszavak: mikorrhiza gomba, gyökéritató, szervestrágya, gyümölcstermesztés,

Keywords: mycorrhizal fungi, agrooter, organic manure, fruit growing,


References

[1] Csikászné Krizsics A., Kozma P. 2013. Tudatos gombafertőzés a szőlőültetvényekben: a mikorrhiza oltás.Agrofórum Extra. 24( 51): 76-80.
[2] Donkó Á., Zanathy G., Gál Cs., Erős-Honti Zs. 2013. A telepítéskori mikorrhiza oltás szigetszentmártonitapasztalatai. Agrofórum Extra. 24(51): 81-83.
[3] Hammer, ?., Harper, D.A.T., and P. D. Ryan, 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package forEducation and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9.
[4] Hernádi I., Magurno, F., Sasvári Z., Posta K. 2012. Mikorrhiza oltóanyag hatása két fűszerpaprika termesztéséreés a helyi arbuszkuláris mikorrhiza gombaközösségre. Tájökológiai lapok. 10(2): 305-313.
[5] Kátai J. (szerk.) 2008. Talajtan, Talajökológia. Debrecen
[6] Pap Z. 2011. Szervestrágya pellet és talajbaktériumok együttes hatása. Biokultúra. 22(6): 16-17.
[7] Parádi I. 2000. Gomba-növény együttélés: A mikorrhiza. 11(5): 23-24.
[8] Puskás L. 2015. Különös házasság, A mi erdőnk. 5(4): 20-21.
[9] http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize [Megtekintés: 11-Szept-2017]
[10] http://www.gyokeritato.hu/ [Megtekintés: 13-Szept-2017]
[11] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn006b.html?down=79 [Megtekintés: 11-Szept-2017]Copyright (c) 2020 Gradus