Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ VIZSGÁLATOK A BUGACPUSZTAI GYEPEN

COENOLOGICAL, GRASSLAND MANAGEMENT AND NATURE CONSERVATION PURPOSE ON THE GRASSLAND OF BUGACPUSZTA


Kiss Tímea

Abstract

Hazánkban a legeltetéses állattenyésztés nagy hagyományokra és eredményekre tekint vissza. A legeltetés intenzitásától függő vegetációbeli változásokat cönológiai felvétek eredményeivel és azok értékelésével próbálom bizonyítani. A vizsgálatok elsősorban arra irányultak, hogy történtek-e változások a vegetációban a vizsgált időszakban. Az esetleges változások hatására, milyen irányban változik meg az eredeti vegetáció, a társulások fajösszetétele.

The grazing livestock farming has great traditions and results in Hungary. The vegetation changes depending on the intensity of the grazing can be evidenced by the results of the coenological surveys and their evaluation. The research was focused on changes in vegetation in the examined period. As a result of the changes, how the original vegetation changes, the species composition of the associations.


Keywords

Kulcsszavak: cönológiai vizsgálatok, gyepgazdálkodás, természetvédelem, legeltetés, Bugac,

Keywords: coenological research, grassland management, nature conservation, grazing, Bugac,


References

[1] Barcsák Z., Kertész I. (1986): Gazdaságos gyeptermelés és hasznosítás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp. 20-90.
[2] Borhidi, A. (1995): Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higherplants in the Hungarian flora. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 39: 97-181.
[3] Boros Á. (1952): A Duna-Tisza köze növényföldrajza. Földrajzi értesítő
[4] Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie 3. Aufl. Wien, Springer-Verlag.
[5] Catorci, A., Cesaretti S., Gatti, R. (2009): Biodiversity conservation: geosynphytosociology as a tool of analysis andmodelling of grassland systems. Hacquetia 8(2): 129–146.
[6] Catorci, A., Ottaviani, G., Ballelli, S., Cesaretti, S. (2012): Functional differentiation of central apennine grasslandsunder mowing and grazing disturbance regimes. Polish Journal Ecology (in press)
[7] Dorner B. (1928): A rétek és legelők művelése és termésfokozása. Anthaneum Budapest.
[8] Fernández-Al?s, R., Laffarga, J.M., Ortega, F. (1993): Strategies in Mediterranean grassland annuals in relation tostress and disturbance. J. Veg. Sci. 4: 313-322.
[9] Gatti, R., Galliano, A., Catorci, A. (2007): Valore pastorale delle praterie montane dell’Appennino maceratese.Braun-Blanquetia 42: 247-253.
[10] Hadar, L., Noy-Meir, I., Perevolotsky, A. (1999): The effect of shrub clearing and grazing on the composition of aMediterranean plant community: functional groups versus species. J. Veg. Sci. 10: 673-683.
[11] Haraszti E. (1973): Az állat és a legelő. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
[12] Házi, J., Bartha S., Szentes Sz., Wichmann B., Penksza, K. (2011): Seminatural grassland management bymowing of Calamagrostis epigejos in Hungary. Plant Biosystem 145(3): 699-707.
[13] Herman O. (1909): A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmány, Hornyánszky Nyomda, Budapest.
[14] Kahmen, S., Poschlod, P. (2008): Effects of grassland management on plant functional trait composition. – Agric.Ecosyst. Environ. 128: 137-145.
[15] Luoto, M., Pykälä, J., Kuussaari, M. (2003): Decline of landscape-scale habitat and species diversity after the endof cattle grazing. Journal for Nature Conservation 11: 171-178.
[16] Molnár Zs (szerk.) (2003): A Kiskunsági száraz homoki növényzete. Természet Búvár Alapítvány Kiadó, Budapest.
[17] Noy-Meir, I., Gutman, M., Kaplan, Y. (1989):. Responses of mediterranean grassland plants to grazing andprotection. Journal of Ecology 77: 290-310.
[18] Penksza, K., Szentes, Sz., Házi, J., Tasi, J., Bartha, S., Malatinszky, Á. (2009a): Grassland management andnature conservation in natural grasslands of the Balaton Uplands National Park, Hungary. Grassland Science inEurope 15: 512-515.
[19] Penksza, K., Tasi, J., Szabó, G., Zimmermann, Z., Szentes, Sz. (2009b):Természetvédelmi célú botanikai éstakarmányozástani vizsgálatok adatai Káli-medencei juhlegelőhöz. Gyepgazdálkodási Közlemények 7: 51-58.
[20] Pykälä, J., Luoto, M., Heikkinen, R. K., Kontula, T. (2005): Plant species richness and persistence of rare plants inabandoned semi-natural grasslands in northern Europe. Basic and Applied Ecology 6: 25-33.
[21] Rakonczay Z. (2001a): Természetvédelem. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest.
[22] Rakonczay Z. (2001b): A Kiskunságtól Bácsalmásig – A Kiskunság természeti értékei. Mezőgazda Kiadó Budapest.
[23] Sebasti?, M. T., de Bello, F., Puig, L., Taull, M. (2008): Grazing as a factor structuring grasslands in the Pyrenees.Appl. Veg. Sci. 11: 215-222.
[24] Simon T. (1988): A hazai edényes flóra természetvédelmi értékének becslése. Abstracta Botanica 12: 1-23.
[25] Simon T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó, Budapest.
[26] Tóth Cs., Nagy G., Nyakas A. (2003): Legeltetett gyepek értékelése a Hortobágyon. Agrártudományi Közlemények10: 50-55.
[27] Tóthmérész, B. (1995): Comparison of different methods for diversity ordering. Journal of Vegetation Science 6:283-290.
[28] Vinczeffy I. (1993): A gyep termése. In.: Legelő és gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. pp.127-134.
[29] Vinczeffy I. (szerk.) (1996): Legelő- és gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.
[30] Vinczeffy I. (2005): Legeltessünk? Gyepgazdálkodási Közlemények 3: 36-40.
[31] Virágh K., Bartha S. (1996): The effect of current dynamical state of a loess steppe community on its responses todisturbances. Tiscia 30: 3-13.
[32] Viszló L. (2007): A természetkímélő kaszálás gyakorlata. ProVértes Közalapítvány
[33] Wilson, A. D., MacLoad, N. D. (1991): Overgrazing: present or absent? – Journal of Range Management 44(5):475-482.Copyright (c) 2020 Gradus