Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

SAJÁT FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG HELYZETE A MEZŐGAZDASÁGBAN

THE STATE OF OWN MAINTENANCE ACTIVITY IN AGRICULTURE


Oláh Béla

Abstract

Jelen tudományos munka célkitűzése a saját fenntartási tevékenység jelenlegi helyzetének vizsgálata a mezőgazdasági vállalkozásokban és egy térségi felmérés eredményeire támaszkodva a megállapítások összevetése egy korábbi kutatás eredményeivel.

The goal of this scientific work is the analysis of the current situation of own maintenance activity in agricultural companies and the comparison of assessments with results of an earlier project on the basis of the results of a regional survey.


Keywords

Kulcsszavak: gépüzemfenntartás, mezőgazdasági vállalkozások, térségi felmérés,

Keywords: machine maintenance, agricultural companies, regional survey,


References

[1] Fejlesztene az agrárium, Agrárágazat, Mezőgazdasági havilap, XVI. évfolyam, 10. szám, 2015. október, pp. 4-5.
[2] Gaál Z.: Karbantartási Kézikönyv. Módszerek és eszközök a karbantartás irányításában. RAABE Tanácsadó ésKiadó Kft. Budapest, 2005. p. 2375.
[3] Györki J. et al.: The situation of maintenances services – beginning results of an investigation. 8th InternationalScientific Symposium, Quality and Reliability of Machines, Nitra, 2003. pp. 200-203.
[4] Janik J. (szerk.): Gépüzemfenntartás I.-II., Dunaújvárosi Főiskola, Főiskolai Kiadó, Dunaújváros, 2009. p. 770.
[5] Janik J. et al.: A mezőgazdasági gépek üzemfenntartásának időszerű kérdései. MTA-AMB K+F Tanácskozás,Gödöllő, 2003. p. 11 + 3 mell.
[6] Libor J.: A gépjavítás alapjai.ppt, Gépüzemfenntartás előadás, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2014.
[7] Oláh B.: A gépfenntartás jelenlegi helyzetének felmérése a mezőgazdaságban. XXI. Nemzetközi Környezetvédelmiés Vidékfejlesztési Diákkonferencia. In: Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei. VIII. újévfolyam 3. szám. Szolnok, 2015. pp. 258-265.
[8] Oláh B.: Survey of the current situation of storing agricultural machines. A Magyar gazdaság és társadalom a 21.század globalizálódó világában. Nemzetközi tudományos konferencia, I. kötet, Szent István Egyetem, GazdaságiAgrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, 2016. pp. 69-74.
[9] Oláh B.: The situation of maintenance services in agriculture. Proceedings of the 4th International ScientificConference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2016), University of Debrecen, 13-15 October,2016. Debrecen, Hungary, pp. 382-388.
[10] Oláh B., Vermes P.: Gépfenntartás: lehetőség vagy szükséges rossz? Agrofórum, (Növénytermesztők, kertészekés növényvédők havilapja), 28. évfolyam, 2. szám, Szekszárd, 2017. február, pp. 72-78.
[11] Szántó J.: Karbantartásszervezés és ökonómiája. Digitális Tankönyvtár, 2013. [Online]. Available:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0013_karbantartasszervezes_es_okonomiaja.html [Megtekintés: 11-Sept-2017].
[12] Szendrő P. (szerk.): Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003. p. 810.
[13] Vas F., Vermes P.: Szerviz és gépjavítás létesítményei (a tervezés szempontjai kis és közepes méretűmezőgazdasági üzemekben). Gépfenntartási segédlet. SZF Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, Mezőtúr, 2006.p. 70 (FVM 43532 sz. K+F téma keretében) Kézirat
[14] Vas F., Vermes P.: Mezőgazdasági üzemek szerviz- illetve gépjavító műhelyeinek tervezési szempontjai. Oktatásiés gyakorlati segédlet. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő, 2006. p. 24 (FVM 43532 sz. K+F témakeretében) Kézirat
[15] Vermes P., Vas F.: Műszaki diagnosztika a mezőgazdasági gépészetben. Gépfenntartási segédlet. TSF-MFK,Mezőtúr, 2005. p. 63 + mell. (FVM 43532. sz. K+F téma keretében) Kézirat
[16] Vermes P., Herbály L., Vas F.: Üzemfenntartás. GATE MFK Mezőtúr, főiskolai jegyzet. 1996. p. 111.
[17] Vermes P., Vas F.: A gépkarbantartás helyzete és megoldások a mezőgazdaságban. Műszaki Tudomány azÉszak-Alföldi Régióban, Nyíregyháza, 2006. In: Elektronikus Műszaki Füzetek II., Debrecen, 2006. pp. 5-22.Copyright (c) 2020 Gradus