Gradus

Vol 4, No 2 (2017): Autumn (November)

 

A CYANUS SEGETUM FAJ CSÍRÁZÁSA NITROGÉN MŰTRÁGYÁS KEZELÉS HATÁSÁRA

GERMINATION OF CYANUS SEGETUM IN REGARD TO NITROGEN APPLICATION


Ecseri Károly, Honfi Péter

Abstract

Vizsgálatunkban a nitrogén műtrágyás kezelésben részesített Cyanus segetum L. anyanövények utódainak csírázási paramétereit vizsgáltuk 2016 őszén és 2017 tavaszán indított üvegházi magvetések során. A kezelések pozitív hatással voltak a fejlődő magonc állományok csírázásgyorsasági indexére, a kikelt növények arányára, valamint a hetedik napig megjelenő egyedek százalékára is. A szignifikáns differenciát az őszi kísérlet esetében a statisztikai analízis eredménye is alátámasztotta. Az őszi vizsgálat során a kezelt állományokról gyűjtött propagulumok átlagos kelési ideje meghaladta a kontroll parcelláról gyűjtött szemtermésekét, de ezeken az állományokon mért csírázási arányok, illetve a stressztűrési indexek is magasabb értékek voltak, mint a májusi vizsgálat során. A műtrágyázott parcellákról származó szaporítóanyagból kis százalékban torz növények is fejlődtek.

Seed germination of nitrogen treated Cyanus segetum motherplants were investigated in glasshouse autumn 2016 and spring 2017. Positive effect was experienced in case of germination promptness index, germination rate and germination power. Significant difference was supported by also statistical analysis in case of autumn experiment. Mean germination time of treated plants was higher than control in autumn experiment, but the germination rate and stress tolerance index was higher in autumn compared to May. Some deformed seedlings developed from the offspring of treated plants.


Keywords

Kulcsszavak: archeofiton, búzavirág, generatív szaporítás,

Keywords: archaeophytes, cornflower, generative propagation,


References

[1] Aarssen, L. W., Burton, S. M. 1990. Maternal effects at four levels in Senecio vulgaris (Asteraceae) grown on a soilnutrient gradient. American Journal of Botany. Vol. 77(9). pp. 1231-1240.
[2] Ashraf, M. Y., Akhter, K., Hussain, F., Iqbal, J. 2006. Screening of different accessions of three potencial grassspecies from cholistan desert for salt tolerance. Pakistan Journal of Botany. Vol. 38(5). pp. 1589-1597.
[3] Fawcett, R. S., Slice, F. W. 1978. Effects of field applications of nitrate on weed seed germination and dormancy.Weed Science. Vol. 26(6). pp. 594-596.
[4] Gates, R.N., Burton, G.W. 1998. Seed yield and seed quality response of Pensacola and improved Bahiagrasses tofertilization. Agronomy Journal. Vol. 90(5). pp. 607-611.
[5] Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T., Geneve, R.L. 1997. Plant propagation. Principles and practices.Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
[6] Mohammaddoust, H. R., Asghari, A., Tulikov, A. M., Hasanzadeh, M., Saidi, M. R. 2008. Effect of fertilizerapplication on density, dry matter and seed characteristics of garden cornflower (Centaurea cyanus L.) and cornspurrey (Sperula arvensis L.). Pakistan journal of weed science research. Vol. 14(1-2). pp. 73-80.
[7] Parrish, J. A. D., Bazzaz, F. A. 1985. Nutrient content of Abutilon theophrasti seeds and the competitive ability ofthe resulting plants. Oecologia. Vol. 65. pp. 247-251.
[8] Pekarskas, J., Sinkevičiené, J. 2011. Influence of biological preparation on viability, germination power and fungalcontamination of organic winter barley grain. The fifth international scientific conference. Rural development 2011.Proceedings II. Lithuania. pp. 206-210.
[9] Pethő M. 2002. Mezőgazdasági növények élettana, Akadémiai Kiadó, BudapestEcseri Károly, Honfi Péter108
[10] Pietruszewski, S. 1996. Effects of magnetic biostimulation of seeds on germination, yield and proteins. InternationalAgrophysics. Vol. 10. pp. 51-55.
[11] Turkoglu, N., Alp, Ş., Cig A. 2009. Effect of temperature on germination biology in Centaurea species. AfricanJournal of Agricultural Research. Vol. 4(3). pp. 259-261.
[12] Wulff, R. D., Bazazz, F. A. 1992. Effect of the parental nutrient regime on growth of the progeny in Abutilontheophrasti (Malvaceae). American Journal of Botany. Vol. 79(10). pp. 1102-1107.Copyright (c) 2020 Gradus