Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A LEAN SZEMLÉLET ESZKÖZTÁRA TOOLS OF LEAN THINKING


Koncz Annamária

Abstract

A jelen tanulmánynak célja, hogy átfogó képet adjon a lean gyártórendszerekről. A leannek 5 alapelve van, ami nagy jelentőségű, és több eszköze, amely segít a bevezetésében. A tanulmánynak mindemellett célja az egyes veszteségtípusok bemutatása is.

The aim of this paper is to give an overall picture of lean manufacturing. Lean has 5 ground stones and lean tools which help to implement it. At the end of the study we give an overview of each loss type.


Keywords

Kulcsszavak: érték, értékáram, veszteség, lean, 5 alapkő,

Keywords: value, value stream, loss, lean, 5 groundstones,


References

[1] Báthory, Zs.: A lean és a vezetői stílus összefüggései, Műhelytanulmányok VállalatgazdaságtanIntézet, 142. sz. Műhelytanulmány HU ISSN 1786-3031, 2011,pp.1-18
[2] Becker, Ronald M.: Lean Manufacturing and the Toyota Production System,http://vietnamsupplychain.com/assets/upload/file/publication/1303269779171-3034.pdf, 2011 Cua, K. O.,
[3] Dombrowski, U. , Mielke, T.: Lean Leadership: 15 Rules for a sustainable LeanImplementation,Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference onManufacturing Systems (2014),pp.565-570
[4] Illés.,B ,Tamás,P.,:Gyártórendszerek folyamatfejlesztési lehetőségei a negyedik ipari forradalomban,Műszaki szemle, http://ojs.emt.ro/index.php/msz/article/view/34/MSz67_41-48;pp.41-48
[5] Holweg, M. (2007). The geneology of lean production. Journal of Operations Management , 25 (2),pp.420-437.
[6] Husi, G.: A lean alapú termelés kialakításának lépései, Debreceni műszaki közlemények 2007/2,Debrecen 2007,pp.59-73
[7] Jurado, P., Martínez J., Fuentes, Moyano,J., : Lean Management, Supply Chain Management andSustainability: A Literature Review, Journal of Cleaner Production Volume 85, 15 December 2014, pp. 134–150
[8] Kaplinsky, R., Morris, M. (2002): A Handbook for Value Chain Research. Institute of DevelopmentStudies.,pp.10-14
[9] Kesztler, R. (2007).15 lépés a lean világába: http://leandesign.hu/content/view/25/39/,pp.1-15
[10] Stasztny,P.:Lean Manufacturing alapok, ppt előadás
[11] Kotter,E.: A lean útján haladva (2007), Magyar Minőség,2.,pp.2-11
[12] Krafcik, J. F. (1988). Triumph of the lean production system. Sloan Manager Review , 30 (1),pp.41-52.
[13] Lean szótár (online), http://leanszotar.hu/, 2016
[14] Losonci, D.: Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai, 119. sz.Műhelytanulmány, Budapest 2010,pp.1-23
[15] Losonci, D. (2011) A lean termelési rendszer munkásokra gyakorolt hatása (Effects of leanproduction on quality of working life from workers’ point of view). Vezetéstudomány / Budapest ManagementReview, 42 (1. kül). ISSN 0133-0179, pp. 53-63.
[16] Losonci, D. (2013) Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatokkal kapcsolatos kutatások alean termelés irodalmában (Researches on human resource management practices of lean productionliterature). Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 44 (6). ISSN 0133-0179, pp. 23-36.
[17] Losonczi, D., Demeter, K.,Jenei, I., A Karcsú (LEAN) menedzsment és a versenyképesség,http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/938/1/vt_2010n3p26.pdf,pp.1-23
[18] Melton T.: The Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to Offer the ProcessIndustries, Chemical Engineering Research and Design Volume 83, Issue 6, June 2005, pp. 662-673
[19] Oláh, J., Pop,J.:Lean Management, Six Sigma and Lean Six Sigma: Possible Connections,Óbuda University e-Bulletin, Vol. 6, No. 2, 2016
[20] Petrók, J. (2007 1-2). A Toyota Way. A jövő járműje 2007. ,pp.10-16.
[21] Rivera , Leonardo, Chen F. Frank : Measuring the impact of Lean tools on the cost–timeinvestment of a product using cost–time profiles, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume23, Issue 6, December 2007, pp. 684–689
[22] Schonberger, R. J. (2007). Japanese production management: An evolution-With mixedsuccess. Journal of Operations Management , 25 (2), pp.403-419.
[23] Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production.Journal of Operations Management , 25 (4), pp.785-805.
[24] Womack, J. P. – Jones, D. T. (1996): Lean thinking – Banish Waste and Create Wealth inYour Corporation. Simon and Schuster, New York,pp.10-100
[25] Womack,J. P, Jones, D. T.: Lean szemlélet, HVG Könyvek, HVG Kiadó Zrt, Budapest,2009,pp.20-125Copyright (c) 2021 Gradus