Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

TÁRSADALOM ÉS MIGRÁCIÓ AZ 1869. ÉVI NÉPSZÁM- LÁLÁS EREDMÉNYEI ALAPJÁN EGY ZEMPLÉNI MEZŐVÁROSBAN,

SZTROPKÓN SOCIETY AND MIGRATION IN SZTROPKÓ FROM ZEMPLÉN COUNTY BASED ON THE RESULTS OF CENSUS OF 1869


Dr. Bagdi Róbert

Abstract

A cikk célja, hogy levéltári források alapján egy zempléni tele- pülés, Sztropkó 1869. évi társadalmát megvizsgáljuk. Elsődle- gesen a születési helyek alapján meghatározzuk a helybeli és a bevándorolt népességet, majd az adatokat kombináltuk a fog- lalkozásokkal.

The aims of the paper to examine the society in Sztropkó from Zemplén in 1869 based on the original census sheets from the archives. Firstly, local and immigrant people are determined with the birth places, than all data were combined with occupa- tion and jobs.


Keywords

Kulcsszavak: népszámlálás, migráció, dualizmus,

Keywords: census, migration, dualism,


References

[1] Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára. XV.83. Az 1869.évi népszámlálási iratok gyűjteménye. 87. doboz (MNL-BAZML SF XV.83. 87. doboz)
[2] Pozsgai Péter: „Helybeliek” és „idegenek”. Községi illetőség Torna megyében az 1869. évi népszámlálás háztartásilajstromai alapján. In: Korall, 9. évfolyam, 34. szám, 2008., pp. 68-101.
[3] Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). (Szerk.: Danyi Dezső ? Dávid Zoltán) KSH, Budapest, 1960., p.385.
[4] Fényes Elek: Magyarországnak ’s a’ hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiaitekintetben, III. kötet, Pest, 1838., p. 455.
[5] Bagdi Róbert: Migráció és foglalkoztatottság az 1869. évi népszámlálás alapján, egy zempléni járásszékhelyen,Varannón. In: Közép-Európai Monográfiák. (Szerk.: Döbör András ? Zeman Ferenc) 14. kötet, 2015., Szeged,Egyesület Közép-Európa Kutatására, pp. 39-50.
[6] Demeter Gábor ? Bagdi Róbert: A társadalom differenciáltságának és térbeli szerveződésének vizsgálata Sátoral-jaújhelyen 1870-ben. Budapest?Debrecen, Kapitális, 2016., p. 112.
[7] Bencsik János: Egy hegyaljai város, Tokaj 1869-ben. A város társadalmának elemzése. In: Tokaj és Hegyalja.Városvédők és Szépítő Egyesület, Tokaj, 1996., pp. 137-150.
[8] Szijártó M. István: A mikrotörténelem. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módsze-rek. (Szerk.: Bódy Zsombor ? Ö. Kovács József) Osiris, Budapest, 2006., pp. 500-520.Copyright (c) 2021 Gradus