Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A PROGRAMOZÁSI KÉSZSÉGEK VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁBAN ÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

ANALYSIS OF PROGRAMMING SKILLS IN SECONDARY SCHOOLS AND COLLEGES


Pap-Szigeti Róbert

Abstract

A tanulmányban a strukturált programozás során alkalmazott ismeretek és készségek azonosítására teszünk kísérletet, majd a feltárt összetevők fejlettségének értékelési lehetőségeit mutatjuk be. A szakirodalmi tanulmány és a tervezett mérőeszközök egy nagyobb vizsgálat első lépéseit jelentik. Ebben a vizsgálatban az emelt szintű érettségi vizsgán elvárt programozási tudás fejlettségét befolyásoló ismeretek, készségek és motívumok rendszerének vizsgálatát tűztük ki célul.

In this paper we make an attempt at the identification of knowledge and cognitive skills used in structured programming tasks. After that we show assessing opportunities of the development of identified components. The literature review and the planned tests are first steps of a wide examination, in which we plan to identify the system of knowledge, skills and motives influencing the development of the programming skills expected on the final exam.


Keywords

Kulcsszavak: Készségrendszerek, Programozási készségek, Strukturált programozás,

Keywords: System of skills, Programming skills, Structured programming,


References

[1] Kiss Róbert: Robtika a közoktatásban. Gradus, Vol. 2. No. 2. (2015) pp. 81-93.
[2] CodeWeek: Why learn to code? [Online]. Elérhető: http://codeweek.eu [Megtekintés: 30-Aug-2016].
[3] Kiss Gábor: A magyar és a nemzetközi informatikaoktatás összehasonlítása. Doktori értekezés. DebreceniEgyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (2012). [Online] Elérhető:https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131732/tezisek3-t.pdf?sequence=9&isAllowed=y [Megtekintés:28-Aug-2016]
[4] Kiss Róbert és Pásztor Attila: Programozható robotok felhasználása a programozás oktatásban. Előadás. SzakmaiNap, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét (2006).
[5] Pásztor,A., Pap-Szigeti, R. & Török, E.: Effects of Using Model Robots in the Education of Programming.Informatics in Education, Vol. 9, No. 1. (2010) pp. 1–8.
[6] Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest (2000).
[7] Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest (2003).
[8] Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő: A képességek fejlődésének logisztikus modellje. Iskolakultúra, No. 2. (2003) pp.57-69.
[9] Pap-Szigeti Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a felsőoktatásban. Iskolakultúra, No. 1. (2007) pp. 56-66.
[10] Johanyák, Zs. Cs., Pap-Szigeti, R. & Alvarez, G. R. P.: Analyzing students' programming failures. A GAMFKözleményei, No. 22. (2008) pp. 115-120.
[11] Törley Gábor: Algoritmus vizualizáció a tanítási gyakorlatban. (2013) [Online] Elérhető:http://real.mtak.hu/31528/1/TG_alg_viz_tan_gyak.pdf
[12] Horváth László András: A Java nyelv tanítása középiskolában. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem (2009).
[13] Pea, R. D. & Kurland, D. M.: On the cognitive effects of learning computer programming. New Ideas in Psychology,Vol. 2. No. 2. (1984) pp. 137-168.
[14] Feurzeig, W., Horwitz, P. & Nickerson, R. S.: Microcomputers in education (Report No. 4798). Prepared for:Department of Health, Education, and Welfare; National Institute of Education; and Ministry for the Development ofHuman Intelligence, Republic of Venezuela. Bolt Beranek & Newman, Cambridge, MA, October (1981).
[15] Lehrer, R., Guckengerg. T. & Sancilio, L.: Influences on LOGO on children’s intellectual development. In: Mayer, R.E. (ed.): Teaching and learning computer programming: Multiple research perspectives. Lawrence ErlbaumAssociates, Inc., Mahwah, New Jersey, USA (1988). pp. 75-110.
[16] Sheingold, K., Kane, J., Enderweit, M. & Billings, K.: Study of issues related to the implementation of computertechnology in schools. Final Report, National Institute of Education (1981).
[17] Webb, N. M. & Lewis, S.: The social context of learning computer programming. In: Mayer, R. E. (ed.): Teachingand learning computer programming: Multiple research perspectives. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah,New Jersey, USA (1988). pp. 179-206.
[18] Kurland, D. M., Pea, R. D., Clement, C. & Mawby, R.: The Study of the Development of Programming Ability andThinking Skills in High School Students. In: Soloway, E. & Spohrer, J. C. (eds.): Studying the Novice Programmer.Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale, New Jersey, USA (1981). pp. 83-112.
[19] Robins, A., Rountree, J. & Rountree, N.: Learning and Teaching Programming: A Review and Discussion.Computer Science Education, Vol. 13. No. 2. (2003). pp. 137-172.
[20] Milne, I. & Rowe, G.: Difficulties in Learning and Teaching Programming – Views of Students and Tutors. Educationand Information Technologies, Vol. 7. No. 1. (2002). pp. 55–66.
[21] Lahtinen, E., Ala-Mutka, K. & Järvinen, H.: A study of the difficulties of novice programmers. Proceedings of the10th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education ITiCSE ’05. NewYork, NY, USA (2005). pp. 14-18.
[22] Hanzalova, P. & Hubalovsky, S.: Algorithm development and programming at elementary education in the CzechRepublic. International Journal of Education and Information Technologies, Vol. 9. (2015) pp. 175-179.
[23] Lazaridis, V., Samaras, N. & Sifaleras, A.: An empirical study on factors influencing the effectiveness of algorithmvisualization. Computer Applications in Engineering Education, Vol. 21. No. 3. (2013), pp. 410-420.
[24] Wing, J. M.: Computational Thinking. Communications of the ACM, Vol. 49. No. 3. (206), pp. 33-35.
[25] Wing, J. M.: Computational Thinking. OurCS Workshop, Carnegie Mellon University, Pittsburg PA, USA (2011).
[26] Brennan, K., & Resnick, M.: New frameworks for studying and assessing the development of computationalthinking. In: Proceedings of the 2012 annual meeting of the American Educational Research Association,Vancouver, Canada (2012). pp. 1-25.
[27] Vihavainen, A., Paksula, M. & Luukkainen, M.: Extreme apprenticeship method in teaching programming forbeginners. Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education SIGCSE '11. NewYork, NY, USA (2011). pp. 93-98.
[28] Saeli, M., Perrenet, J., Jochems, W. M. G. & Zwaneveld, B.: Teaching Programming in Secondary School: APedagogical Content Knowledge Perspective. Informatics in Education, Vol. 10. No. 1. (2011) pp. 73–88.
[29] Vidákovich Tibor: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémia Kiadó, Budapest (1990).
[30] Kelemen Rita: A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott9-13 éves tanulók körében. PhD értekezés, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Szeged(2010).Copyright (c) 2021 Gradus