Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐ KÉPZÉS TUDOMÁNYÁGI ORIENTÁCIÓJA A SZAKMAI ÉS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK TÜKRÉBEN

THE DISCIPLINARY ORIENTATION OF THE YOUTH WORKER TRAINING DETERMINED BY THE PROFESSIONAL REQUIREMENTS


Horváth Ágnes

Abstract

A tanulmány az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés, majd a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés tartalmi elemeit vizsgálja a szakmai és vizsgakövetelmények, illetve e képzési és kimeneti követelmények tükrében. Feltételezi és igazolja, hogy az ifjúsági szakma többirányú tudományági kötődése, útkeresése a képzési struktúra hangsúlyainak változásaiban is megfigyelhető, sajátosan végigjárva a közművelődés – pedagógia – szociális munka – közösségi művelődés kapcsolódási pontjait.

The article analyses the contents of the higher vocational training of youth workers, social and youth work higher educational training in accordance of the professional and exam requirements, and learning outcomes. It assumes and confirms that youth profession has a multi-way binding of discipline, which indicates instable status in the educational structure, as it can be observed through disciplinary classification from the public education – education – social work to community coordination.


Keywords

Kulcsszavak: tudományág, képzési terület, szakképzés, szakmai követelmény,

Keywords: scientific fields, training area, professional training, learning outcomes,


References

[1] Székely Levente – Nagy Ádám: A szakmává válás útján; In: Új Ifjúsági Szemle, VIII. évfolyam 4.szám, 2010, tél
[2] 7/2002. (V. 25.) ISM – OM együttes rendelet
[3] 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet
[4] 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet
[5] 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
[6] 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelethez 1. sz. melléklet (132.oldaltól)
[7] 7/2002. (V. 25.) ISM – OM együttes rendelet – Az ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelméynei
[8] ReferNet szakképzés-politikai jelentés Magyarországon 2010 http://observatory.org.hu/wp-content/uploads/PR_2010.pdf
[9] Horváth Ágnes: Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés ajánlott központi programja. In: Új Ifjúsági Szemle, VI.évfolyam 4. sz. 2008. tél, 57-70.p.
[10] Hivatalos értesítő Magyar Közlöny 2008/133. szám (IX. 12.)
[11] Nagy Ádám – Trencsényi László: Szocializációs közegek a változó társadalomban. ISZT Alapítvány, 2012
[12] Horváth Ágnes: Ifjúságsegítő képzés a közeli és a távoli jövőben... Új Ifjúsági Szemle 33. IX. évfolyam 4. szám,2011 tél, 64-70.p.Copyright (c) 2021 Gradus