Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

AZ IFJÚSÁGÜGY MINT TÖBB DISZCIPLÍNÁRA ÉPÜLŐ TERÜLET

THE YOUTH WORKER TRAINING AS A RESEARCH AREA WITH ORIENTATION OF MORE DISCIPLINES


Nagy Ádám ,

Abstract

A munkában az ifjúságügy – mint a fiatalokkal való multidiszciplináris kereteken nyugvó foglalkozás – elsődleges diszciplináris környezete kerül górcső alá, így bemutatjuk a neveléstudományi, a szociológiai, politológiai és szociális munka kapcsolatokat.

In this paper we try to show the disciplinar network of youth affairs, especially the primary links: the contacts with education, sociology, political science and social work.


Keywords

Kulcsszavak: ifjúságügy, ifjúságsegítés, ifjúsági munka, diszciplínák,

Keywords: youth affairs, youth work, disciplines,


References

[1] BURAWOY, Michael (2006): Közérdekű szociológiát!, Replika 54-55. szám
[2] CAPLAN, Gerald, GRUNEBAUM, (1987): Az elsődleges megelőzés perspektívái, in: GEREVICH, József. (szerk.):Az elsődleges megelőzés perspektívái. Három tanulmány. Az Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drogprogramja,Drogproblémák Nr 2., Budapest
[3] CSOBÁNKA, Zsuzsa. (é.n.): Kortárs irodalom a magyarórán, doktori disszertáció, kézirat
[4] FRIEDMAN, G. (1971): A szabadidő és a munka kielégületlensége, in: A francia szociológia, Közgazdasági és JogiKönyvkiadó, Budapest
[5] HUSZÁR, Ákos (2007): A tudomány: köztudomány, Megjegyzések Burawoy közszociológiai programja kapcsán,Replika 59. szám
[6] KOZMA, Tamás (2004): Kié az egyetem? - a felsőoktatás nevelésszociológiája, Új Mandátum Kiadó, Budapest
[7] KUHN, Thomas (2000): A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris, Budapest
[8] MÉSZÁROS, György (2003): Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés, Iskolakultúra 9. szám
[9] MILMEISTER, Marianne, WILLIAMSON, Howard (szerk) (2006): Dialogues and networks: organising exchangesbetween youth field actors, Scientiphic Éditions PHI, Luxembourg
[10] MÜLLER, Carsten (2000): Mi az ifjúsági munka? Első kísérlet egy elméletalkotásra, in KOZMA, Tamás., TOMASZ,Gábor. (szerk): Szociálpedagógia, Osiris, Educatio, Budapest
[11] NAGY, Ádám, BODOR, Tamás, DOMOKOS, Tamás, SCHÁD, László (2014): Ifjúságügy, ISZT Alapítvány,Budapest
[12] NATORP, Paul. (2000): Nevelés és közösség, in KOZMA, Tamás., TOMASZ, Gábor. (szerk): Szociálpedagógia,Osiris, Educatio, Budapest
[13] NÉMEDI, Dénes (2006) A civil társadalom és a társadalomtudományok, Megjegyzések Burawoy közszociológiaiprogramjához, Replika 54-55. szám
[14] NIEMEYER, Christian (2000): A weimari szociálpedagógia keletkezése és válsága, in KOZMA, Tamás., TOMASZ,Gábor. (szerk): Szociálpedagógia, Osiris, Educatio, Budapest
[15] PUSZTAI, Gabriella (2011): Láthatatlan kéztől a baráti kezekig, hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban,ÚMK, Budapest
[16] SCHLIEPER, Friedrich (2000): A szociális nevelés értelme és a szociálpedagógia feladatköre, in KOZMA, Tamás.,TOMASZ, Gábor. (szerk): Szociálpedagógia, Osiris, Educatio, Budapest
[17] SZABÓ, Csaba. (2014): Kézikönyv a nyitott ifjúsági szolgáltatások szervezéséhez, Kecskeméti Ifjúsági Otthon -HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely, Kecskemét
[18] SZAPU, Magda (2002): A zűrkorszak gyermekei: mai ifjúsági csoportkultúrák, Századvég, Budapest
[19] TÓBIÁS, László (é.n): Szociális munka és ifjúsági munka, kézirat
[20] WILLIAMSON, Howard (2002): Supporting young people in Europe – principles, policy and practice, Council ofEurope Publishing, Strasbourg
[21] WILLIAMSON, Howard (2007): A complex but increasingly coherent journey? The emergence of „youth policy” inEurope, Youth and Policy, 95Copyright (c) 2021 Gradus