Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

HALLOM, JÁTSZOM, ÉRTEM! HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE INTERAKTÍV MESÉLÉSSEL

I HEAR, I PLAY, I UNDERSTAND TEXT COMPREHENSION PROBLEM REPAIR WITH INTERACTIVE STORYTELLING


Szatmáriné Márton Tímea

Abstract

A szövegértési problémák gyökerei már az óvodás korú gyermeknél is felfedezhetőek.[1] Fontosnak tartom, hogy a kisgyermek életkori sajátosságait, érdeklődését figyelembe véve előzzük meg/orvosoljuk a problémát, amelyre a cikkben olvasható módszer az egyik legmegfelelőbb: az interaktív mesélés. Az interaktívan folytatott mesélés során hangsúlyossá válik a mese és a játék összekapcsolódása, ami még inkább igazolja a benne rejlő fejlesztési lehetőségeket. Bemutatásra kerül a módszer sajátossága, előnye a gyermek és a pedagógus szempontjából egyaránt. A kutatásban induktív kutatási módszereket alkalmaztam, szóbeli kikérdezést és megfigyelést, ezért egy konkrét mesén keresztül prezentáltam az interaktív mesélést kísérleti és kontrol csoport segítségével.

The root of text comprehension problems can be detected as soon as kindergarten age. It is of utmost importance that we identify and prevent the issues with taking the children’s age characteristics and interests into consideration. The best method I can offer is the so called interactive storytelling. When using this method we put emphasis on the engagement of tales and games that proves the potential of development that lies within. I shall present the characteristics of this method and the advantages for both children and teachers. To back up my hypothesis I used inductive research methods, verbal questioning and observation with using one specific story in an experimental and a control group.


Keywords

Kulcsszavak: szövegértési problémák, interaktív mesélés, készségfejlesztés, képességfejlesztés,

Keywords: problems with comprehension, interactive storytelling, skills development,


References

[1] Gósy Mária: Beszéd és az óvoda, Budapest, Nikol Gmk,1997, 65.p.
[2] Gósy Mária: Beszéd és az óvoda, Budapest, Nikol Gmk,1997, 35. p
[3] Steklács János: Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak, Budapest, Okker Kiadó és KereskedelmiKft., 2009
[4] Szinger Veronika: Kivárás és bontakozó írásbeliség- Hagyomány és újszerűség az óvodai írás- és olvasáselőkészítésben, Könyv és nevelés, Olvasáspedagógia, IX. évfolyam, 2007/1. szám
[5] URL:http://epa.oszk.hu/01200/01245/00033/seged_0701/szv.pdf [Megtekintés:2015.10.12.]
[6] Szinger Veronika: Az írás-olvasás előkészítése az óvodai programok tükrében anyanyelvi nevelési tanulmányok I.Iskolakultúra-könyvek 29, Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs, 2005, 184-199.o.
[7] URL:http://www.iskolakultura.hu/ikulturafolyoirat/documents/books/anyanyelvi_nevelesi_tanulmanyok_1. pdf [Megtekintés:2015.11.08.]
[8] Ranschburg Jenő: A tündérmesék lélektanából, Eső irodalmi lap, Max-Kontír Bt., Szolnok 2001. (4. évfolyam) 2.sz., 90.p.
[9] URL:http://www.esolap.hu/archive/entryView/288 [Megtekintés: 2015.10.08.]
[10] 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
[11] URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.233760 [Megtekintés: 2016. 09.05.]
[12] Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Budapest Corvina Kiadó Kft., 2011
[13] Raffai Judit: Napjaink Magyar Mesemondói, 2002, 123.p.
[14] Híd Evangélikus Missziói Magazin, Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió, PaukerNyomdaipari Kft, 2013
[15] URL:http://epa.oszk.hu/01000/01014/00107/pdf/EPA01014_hid_2013_10_115-126.pdf [Megtekintés: 2015.10.15.]
[16] Boldizsár Ildikó: Meseterápia, Mesék a gyógyításban és a mindennapokban, Budapest, Magvető Könyvkiadó ésKereskedelmi Kft., 2010, 322.p.
[17] Magyar népmesék 7. sorozat
[18] URL: https://www.youtube.com/watch?v=f1uVRYufV7w [Megtekintés: 2016. 02.20.]
[19] Falus Iván: Bevezetés a Pedagógiai kutatás módszereibe, Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1996
[20] Falus Iván: Bevezetés a Pedagógiai kutatás módszereibe, Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1996, 171.p.
[21] Falus Iván: Bevezetés a Pedagógiai kutatás módszereibe, Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1996, 179.p
[22] Móka János: Drámaórák és foglalkozások megfigyelési szempontja kvalitatív kutatáshoz. Kézirat, KecskemétiFőiskola Továbbképzési és Vizsgaközpont, Drámapedagógia szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés,Játékvezetés gyakorlat 1. kurzus, Kecskemét, 2015
[23] Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája, Budapest, Akadémia Kiadó, 2001,13. p.
[24] Takács Gábor: Színház a határon. A TIE tíz éve Magyarországon, Ellenfény: tánc- és színházművészet, 2002. (7.évf.) 5. sz. 32-36. old.URL:http://www.ellenfeny.hu/archivum/2002/5/1301-szinhaz-a-hataron?layout=offline [Megtekintés:2015.10.21.]
[25] Szinger Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértésért, Anyanyelv- pedagógia,2009/3.
[26] URL:http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184 [Megtekintés: 2015.10.10.]
[27] Nagy József: A személyiség kompetenciái és operációs rendszere, Iskolakultúra, 2010. (20. évf.) 7-8. sz. 3-21.p,20. p.URL:http://epa.oszk.hu/00000/00011/00149/pdf/2010-07-08.pdf#page=3 ([Megtekintés: 2013.03.28]Copyright (c) 2021 Gradus