Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

ANYANYELVOKTATÁS – MIÉRT ÉS HOGYAN? A JELENLEGI TANKÖNYVEK KRITIKÁJA

MOTHER TONGUE EDUCATION - WHY AND HOW? CRITICISM OF THE CURRENT TEXTBOOKS?


Kozmács István

Abstract

Jelen írás az alsó tagozatos, azon belül is a 3. osztály számára írt kísérleti anyanyelv tankönyvet vizsgálja. A vizsgálat célja annak kimutatása, hogy a tankönyv hogyan és mennyiben segíti a diákokat a tananyag vonatkozó részének megértésében, elsajátításában.

This article inquiries into the experimental textbook of the mother tongue education in the elementary school. The purpose of the study is to show how and what helps or interferes the textbook students understand and learn the investigated section of the curriculum.


Keywords

Kulcsszavak: tankönyv, nyelvtan, alsó tagozat,

Keywords: textbook, grammar, elementary school,


References

[1] Alberti, Gábor 2000. Lifelong Discourse representation Structutre. In: Poesio–Traum: Gothenburgh Papers inComputational Linguistics 5. Gotheborg University, 13–20.
[2] Atkinson, Rita L.– Atkinson, Richard C.–Smith, Edward E.–Bem, Daryl J.–Nolen-Hoeksema, Susan 1999.Pszichológia. Budapest. Osiris Kiadó. 1999
[3] Dárdai Ágnes 2002. A tankönyvkutatás alapjai. Budapest–Pécs. Dialóg Campus Kiadó.
[4] Fóris Ágota 2010. Tankönyvvizsgálatok terminológiai és szövegnyelvészet szempontból. In: Fóris Ágota szerk.Magyar Terminológia. 3. évfolyam. 2. szám. Budapest.
[5] Kárpáti Eszter 2006. A szöveg fogalma. Typotex, Budapest.
[6] Kojanitz László 2005. Tankönyvanalízisek. In:: Iskolakultúra 2005/9. 135–143.http://epa.oszk.hu/00000/00011/00096/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_09_135-143.pdf, letöltve 2016.9.01.
[7] Tolnai Zsuzsa 2007. A szakszöveg értési folyamat dimenziói – szakszöveg értési stratégiák. In:: Gecső Tamás–Sárdi Csilla szerk. Nyelvelmélet – nyelvhasználat.Copyright (c) 2021 Gradus