Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

ALICE WALKER ÉS TONI MORRISON MŰVEI FORDÍTÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ANGOL – MAGYAR - NÉMET- OROSZ PÁRHUZAMOS KORPUSZOK VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERÉVEL

THE COMPARISON OF THE TRANSLATIONS OF THE WORKS OF ALICE WALKER AND TONI MORRISON USING ENGLISH - HUNGARIAN – GERMAN - RUSSIAN PARALLEL CORPORA


Csatlós Krisztina

Abstract

Tanulmányomban Alice Walker The Color Purple és Toni Morrison The Bluest Eye című irodalmi dialektusban írt angol nyelvű regényeiben ábrázolt dialektust és azok magyar, német és orosz fordításait vizsgálom párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével kultúr- és genderspecifikus szempontból. Az korpuszokat manuálisan illesztettem és annotáltam. Így reprezentatív és kiegyensúlyozott korpuszokat kaptam, amelyeken mind minőségi, mind mennyiségi elemzéseket tudtam végezni.

This paper intends to examine the translations of Alice Walker’s novel, The Color Purple and Toni Morrison’s novel, The Bluest Eye from the perspective of dialect representation on the basis of English – Hungarian – German – Russian parallel corpora from the point of view of culture and gender. I aligned and tagged the corpora manually and received a representative and well-balanced corpus in which I carried out both a qualitative and a quantitative research.


Keywords

Kulcsszavak: fordítás, gender, párhuzamos korpuszok,

Keywords: translation, gender, parallel corpora,


References

[1] Baker, M. (1993): Corpus Linguistics and Translation Studies, Implications and Applications. In: M. Baker – G.Francis – E. Tognini-Bonelli (eds.) Text and Textology. In Honour of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins.233-250
[2] Berezowski, L. (1997): Dialect in Translation. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego.
[3] Bollobás Enikő (2006): Az amerikai irodalom története, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 180-189, pp. 220-223.
[4] Brett, D. (2009): Eye Dialect: Translating the Untranslatable, AnnalSS6. Lost in Translation. Testi e culture allospecchio. http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_6/4_Brett_Lost.pdf
[5] Hudson H., B. (2001): African American Speech Communities, Varieties of Talk, Bergin & Garvey, WestportConnecticut, London.
[6] Huszár Ágnes (2009): Bevezetés a gendernyelvészetbe, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
[7] Ives, S. (1950): A Theory of Literary Dialect, In: Tulane Studies in English, Vol. II. New Orleans: Tulane University,pp. 137-182.
[8] Krapp, G. P. [1925] (1966): The English Language in America, Vol. 1. Literary Dialects, New York: Century, pp.225-273
[9] O-Keeffe, A. (2010): The Routledge Handbook of Corpus Linguistics (Routledge Handbooks in Applied Linguistics),Routledge.
[10] Pinto, S. R.: How important is the way you say it? A discussion on the translation of linguistic varieties In:Target 21:2. 2009. (pp. 289–307)
[11] Sinclair, J. (1991): Corpus, Concordance, and Collocation, Oxford University Press.
[12] Szirmai Mónika (2005): Bevezetés a korpusznyelvészetbe, Tinta Könyvkiadó, Budapest.
[13] Venuti L. (1995): The Translator’s Invisibility, A History of Translation. Routledge.
[14] Walker, Alice (1983): In Search of our Mother's Gardens: Womanist Prose, New York: Harcourt Inc.Források
[15] African-Americans Slang Dictionary, https://www.scribd.com/doc/16522343/African-Americans-Slang-Dictionary
[16] Eőry Vilma (szerk.) (2013): Értelmező szótár +, Tinta Kiadó, Budapest.
[17] Hadrovics László – Gáldi László (1986): Magyar - orosz nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest.
[18] Hadrovics László – Gáldi László (1986): Orosz-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest.
[19] Halász Előd – Földes Csaba – Uzonyi Pál (1998), Magyar német nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest.
[20] Halász Előd – Földes Csaba – Uzonyi Pál (1998), Német magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest.
[21] Országh László – Futász Dezső – Kövecses Zoltán (1998): Angol magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest
[22] Országh László – Futász Dezső – Kövecses Zoltán (1998): Magyar angol nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest
[23] Morrison, T. (1970): The Bluest Eye. New York: Washington Square.
[24] Morrison, T. (1979): Sehr blaue Augen, Rowolt Taschenbuch Verlag Gmbh.
[25] Morrison, T. (2006): Nagyonkék, Novella Könyvkiadó.
[26] Szathmári István (szerk.) (2008): Alakzatlexikon, Tinta Kiadó, Budapest.
[27] The Online Slang Dictionary, http://onlineslangdictionary.com/
[28] Urban dictionary, http://www.urbandictionary.com/
[29] Walker, A. (1987): Kedves Jóisten, Európa Könyvkiadó, Budapest.
[30] Walker, A. (2004): The Color Purple, Phoenix, London.
[31] Walker, A. (1984): Die Farbe Lila, Rowolt Taschenbuch Verlag Gmbh.
[32] ????????, ????: ????? ????? ?????, http://samlib.ru/e/eretik/ssg.shtml, letöltve 2012. január 12-én
[33] ?????, ???? (2004): ???? ?????????, ?????? ???????.Copyright (c) 2021 Gradus