Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

NÉMET ÉS OROSZ HELYZETMONDATOK KONTRASZTÍV VIZSGÁLATA GAZDASÁGI TARTALMÚ PREZENTÁCIÓK ALAPJÁN

THE CONTRASTIVE EXAMINATION OF GERMAN AND RUSSIAN CONVERSATIONAL ROUTINES ON THE BASIS OF PRESENTATIONS ON ECONOMICS


Csák Éva

Abstract

A prezentációra, mint speciális szóbeli szövegtípusra minden nyelvközösségben bizonyos hasonlóságok és különbségek jellemzőek. A tartalmas, hallgatóságra szabott prezentáció azonban számos előre szerkesztett, az adott kultúrára jellemző helyzetmondatokkal van átszőve. Az alábbi tanulmány első részében a szerző áttekintést ad a helyzetmondatok kategorizálásairól frazeológiai és pragmatikai szempontból. A második rész célja, hogy feltárja az autentikus anyagból nyert, a sikeres prezentációkra jellemző, gyakran visszatérő helyzetmondatokat a német és az orosz nyelvben, továbbá, hogy összehasonlítsa ezeket interkulturális, pragmatikai és stilisztikai szinteken.

The presentation as a special spoken text type is characterised in each speech community by certain similarities and differences. A presentation which is rich in content and is tailored for the audience is interwoven with a number of preformulated conversational routines that are typical of a given culture. In the first part of the study below the author gives an overview of the categorizations of conversational routines from the point of view of phraseology and pragmatics. The objective of the second part is to reveal the frequently recurring conversational routines obtained from an authentic material characterising successful presentations in Russian and German; a further goal is to compare them at intercultural, pragmatic and stylistic levels.


Keywords

Kulcsszavak: helyzetmondatok, frazeológia, pragmatika, kommunikatív funkciók, stilisztikai sajátosságok,

Keywords: conversational routines, phraseology, pragmatics, communicative functions, stylistic characteristics,


References

[1] Balázs Géza (2009): Mi a helyzetmondat? In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) A
[2] kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 99.
[3] Budapest: Tinta Könyvkiadó. pp.9-15.
[4] Bárdosi Vilmos (szerk.) (2003): Magyar szólástár. Szólások és helyzetmondatok,
[5] közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
[6] Burger, Harald – Dobrovol’skij, Dimitrij (2007): Phraseologie. Ein internationales Handbuch
[7] zeitgenössischer Forschung. Berlin-NewYork: Walter de Gruyter.
[8] Cheon, Mi-Ae (1998): Zur Konzeption eines prhraseologischen Wörterbuchs für den
[9] Fremdsprachler. Tübingen: Niemeyer.
[10] Coulmas, Florian (ed.) (1981): Conversational Routines. Exploration in Standardized
[11] Communication Situation and Prepatterned Speech. The Hague: Mouton.
[12] Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, 2. durchgesehene
[13] und ergänzte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
[14] Hussein, Ali Mahdi (2010): Die Routineformeln im Deutschen und im Irakisch-Arabischen. Eine
[15] empirische Untersuchung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des
[16] Fachbereichs Germanistik und Kunstwissenschaften der Philipps-Universität Marburg.
[17] http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2010/0632/pdf/dmh.pdf Hozzáférés: 2016.08.30.
[18] Kiefer Ferenc (1999): A helyzetmondat. In: Balaskó Mária – Kohn János (szerk.) A nyelv mint
[19] szellemi és gazdasági tőke. BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék: Szombathely. pp. 37-
[20] 49.
[21] Komorova, Darja Fedorovna = ????????, ????? ????????? (2005): ?????????????????????
[22] ??????????? ????????? ? ???????? ? ??????? ??????. ??????????? ?? ?????????
[23] ?????? ??????? ????????? ?????????????? ????. ?????.
[24] http://www.dissercat.com/content/pragmalingvisticheskie-osobennosti-pozhelaniya-v-nemetskom-i-russkom-yazykakh#ixzz3hvy0yznE Hozzáférés: 2016.08.30.
[25] Larreta, Zulategu – Pablo, Juan (2014): Kontrastive Analyse spanischer und deutscher
[26] Zustimmungsformeln. In: Revista de Filologia alemana vol.22. pp. 239-259.
[27] Lipinski, Silke (2011): Anregungen zur Darstellung von Routineformeln in einsprachigen
[28] Lernerwörterbüchern für DaF. Linguistik online 47. 3.
[29] https://bop.unibe.ch/linguistik-online/issue/view/127 Hozzáférés: 2016.08.30.
[30] Lüger, Heinz-Helmut (1992): Sprachliche Routine und Rituale. Werkstattreihe DaF, Band 36.
[31] Frankfurt am Main.
[32] Lüger, Heinz-Helmut (1999): Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguistische
[33] Untersuchung. Verlag Edition Praesens: Wien.
[34] Stribizhev, Viktor Viktorovich = ?????????, ?????? ?????????? (2005): ??????? ????? ?
[35] ??????????? ?????????? ?????: ??????????????????? ???????. ??????????? ??
[36] ????????? ?????? ??????? ????????? ?????????????? ????. ???????? ???. ???. ????.
[37] ??. ?.?.?????????: ?.????.
[38] http://31f.ru/dissertation/154-dissertaciya-rechevye-klishe-v-sovremennom-anglijskom-yazyke-metakommunikativnaya-funkciya.html Hozzáférés: 2016.08.30.
[39] Zenderowska-Korpus, Grazyna (2011): Zur Vermittlung von Routineformeln im Unterricht
[40] Deutsch als Fremdsprache. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. 50. pp.51-65.
[41] Geschäftsmodell Nachhaltigkeit: Neue Herausforderungen für die Wirtschaftsförderunghttps://youtu.be/wvfiEUMx7G0
[42] Vortrag: Geld entsteht - Geld vergehthttps://youtu.be/yCfq4QtH7kQ
[43] Die Eurokrise - Unangenehme Wahrheiten über Europa und die Welthttps://youtu.be/7CPW7zzpsfg
[44] Vortrag: Energieberatung der Verbraucherzentrale in Taunussteinhttps://youtu.be/ZArBSD1uY2k
[45] ??????????? ????? "????????? ?????????????? ??????".https://youtu.be/m6sBxIv5OGM
[46] ???? ??????? ??????. ??????????? ????????? ????? ????????. ???????? ???????https://youtu.be/mpFs9WI-NYs
[47] ?????????. ???????? ????????? ? ?? ?????????. ???????????. ????? ??????-???????? «????????»https://youtu.be/wNqzhrJPtfo
[48] ??? % ???? WebMoney ????? ?????-????https://youtu.be/d_dLHRvmtisCopyright (c) 2021 Gradus