Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

METAKÉPEK ÉS FARKAS ANTAL JAMA MUNKÁI

META PICTURES AND ANTAL FARKAS JAMA’S WORKS OF ART


Ragó Lóránt

Abstract

Dolgozatomban Farkas Antal Jama (továbbiakban:Jama)* képein keresztül mutatom be a metaképek működését, jellegzetes hatásmechanizmusait. Meghatározva a metaképek fogalmi kereteit, nyilvánvalóvá válik, hogy a modern/posztmodern művészet jellegzetes és tipizálható, identifikációs forrásaként működnek ezek a képek. Ebben az értelemben, sűrített formában jelenítik meg a modern/posztmodern művészet és ezen keresztül az egész modernitás/posztmodernitás alapvető szerkezeti kérdését, az antinómiát. Az antinómiát, ami Jama képeinek esszenciája. Dolgozatomnak figyelemfelkeltő szerepet is szánok, abban az értelemben, hogy véleményem szerint Jama munkássága szervesen kapcsolódik ahhoz az aktuális, eleven köráramlatba, amit kortárs művészetnek hívunk. Továbbá munkássága bizonyította, hogy regionális dimenzióból is lehet olyan egyetemes kérdésfeltevéseket megfogalmazni, ami hozzáadott értékként kapcsolódik a kortárs diskurzushoz, annak reflektív, mediális kérdéseket felvető irányihoz úgy hogy sajátossága, egyedisége is megmarad.

In the present paper, I would like to introduce the functions of metaimages and the typical mechanisms of action related to them analysing the pictures of Antal Jama Farkas (hereafter Jama). After defining the term metaimage, it will become obvious that these pictures can be regarded as the typical sources of identification of modern/postmodern art. In this sense, they illustrate the essence of modern/postmodern art as well as the fundamental structural questions of modernity/postmodernity, i.e. antinomy, which is the most important characteristic of Jama’s pictures. In this article I am going to point out that Jama’s life- work is closely connected to the current and lively trend called contemporary art. His later works justify that out of regional dimensions universal questions can be formulated as well. They are related to contemporary discourse and its trends raising reflective and medial questions.


Keywords

Kulcsszavak: metakép, modern/posztmodern, antinómia, kortárs diskurzus,

Keywords: meta pictures, modern/postmodern, antinomy, contemporary discourse,


References

[1] Vizuális kommunikáció szöveggyűjtemény, Blaskó Ágnes, Margitházi Beja (szerk.) Typotex, Bp., 2010
[2] William M. Ivins Jr. : A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció, Enciklopédia Kiadó 2001 Bp.,
[3] Jürgen Habermas, Jean-Francios Lyotard, Richard Rorty: A posztmodern létállapot, Századvég-gondolatBudapest, 1993
[4] A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai. JatePress, Szeged, 2008
[5] Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája (Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK), Budapest, 1990.
[6] Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Bp., Trezor Kiadó. 2001
[7] Tallár Ferenc: Individualizmus individuumok nélkül, cikk, Liget folyóirat, 2013/10, Liget Műhely AlapítványCopyright (c) 2021 Gradus