Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A MESEMONDÓK TITKAIRÓL

STORYTELLERS’ SECRETS


dr. Bárdos József

Abstract

Hogyan élt a tündérmese saját közegében, a falusi közösségben? Hogyan tudták a népi mesemondók őrizni és továbbadni a hagyományt úgy, hogy meséik mégis mindig újak, aktuálisak voltak? Mit jelent a népmesei variáns? Mit kellett tudnia egy népi mesemondónak, hogy a közösség elfogadja, tisztelje őt, hogy kérje, hogy meghallgassa meséit? Ezek után a mai, „hivatásos mesemondók” működéséről, végül a pedagógusoknak a tündérmesékkel kapcsolatos lehetőségeiről és feladatairól esik szó az írásban.

How did live fairy tales in their own surrounding, in the villager community? How could rural storytellers keep on and pass on their heredity nevertheless their tales always seemed to be new and timely. What does folk-tales’ variant mean? What should folk-tale-teller know so that the community accept and honour him, and want and enjoy folk-tale-teller’s stories and tales. The article deals with activity of nowadays working „professional storytellers”, educators’ potential and agenda in connection with fairy tales.


Keywords

Kulcsszavak: tündérmese, népi mesemondó, hagyomány,

Keywords: fairy tale, folk-tale-teller, tradition,


References

[1] HONTI János, A mese világa, Bp., Belső Egészség Kiadó, é. n., 77.
[2] HONTI, i. m., 99.
[3] Vlagyimir J. PROPP, A mese morfológiája, Bp., Gondolat, 1975, 37-40.
[4] HONTI, i. m., 71.
[5] Claude LÉVI-STRAUSS, A mítoszok struktúrája = Strukturalizmus, szerk. HANKISS Elemér, Bp., Európa, 1972, I, 134-148.
[6] BOLDIZSÁR Ildikó, Varázslás és fogyókúra, Bp., Didakt, 2005, 166.
[7] RAFFAI Judit, A magyar mesemondás hagyománya, Bp., Hagyományok Háza, 2004, 22.
[8] A szájhagyományozás törvényszerűségei, szerk. VOIGT Vilmos, Bp., Akadémiai, 1974.
[9] FARAGÓ József, A mesemondók repertoárjának kutatása = A szájhagyományozás törvényszerűségei, i. m., 63.
[10] ORTUTAY Gyula, A mesemondók típusai = A szájhagyományozás törvényszerűségei, i. m., 65.
[11] Radu NICOLESCU, A szóbeli irodalom fogalmának körülhatárolása = A szájhagyományozás törvényszerűségei, i. m.,71.
[12] Rózsa királyfi = BENEDEK Elek, Magyar mese- és mondavilág, Bp., Könyvmíves, é. n., 41-44.
[13] Rózsa vitéz = ILLYÉS Gyula, Hetvenhét magyar népmese, Bp., Móra, 1979, 232-236.
[14] HONTI, i. m., 99.
[15] RAFFAI Judit, i. m., 48-49.
[16] Rózsa vitéz, i. m., 232.
[17] Rózsa királyfi, i. m., 41.
[18] HONTI, i. m., 101.
[19] ZALKA Csenge Virág, Mesemondók márpedig vannak, Bp., Pont, 2016.
[20] Bruno BETTELHEIM, A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Bp., Corvina, 2008, 10.Copyright (c) 2021 Gradus