Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

AZ ISMERETLEN PETELEI – EGY MAGYAR ELBESZÉLŐ ÉLETRAJZI LEGENDÁI

THE UNKNOWN PETELEI – BIOGRAPHICAL LEGENDS ABOUT A HUNGARIAN NOVELIST


Bárdos Dóra

Abstract

Petelei István az előző századforduló magyar irodalmának méltatlanul elfelejtett novellistája. Készülő doktori dolgozatomban könyv formában megjelent elbeszéléseivel foglalkozom. Tanulmányom azokat az életrajzi legendákat veszi sorra, amelyek meghatározzák Petelei helyét az irodalmi kánonban.

Petelei István was an original actor of the Hungarian literature at the 19th century. He is almost forgotten though worthy of notice. In my PhD dissertation I currently work on I examine his short stories released in book form. The theme of my essay is biographical legends about Petelei which determine his place in the literary canon.


Keywords

Kulcsszavak: Petelei István, novella, életrajz,

Keywords: Petelei István, short story, biography,


References

[1] ALEXA Károly, Petelei István = Távol az Araráttól…: A magyarörmény irodalom, vál., szerk., bev. ALEXA Károly, Bp.,Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2014 (Erdélyi Örmény Múzeum, 20), 405-408.
[2] BÁLINT Gábor, Rejtő Jenő és Nova kalandos regényei, Magyar Könyvszemle, 121(2005)/2,http://epa.oszk.hu/00000/00021/00045/Ksz2005-2-04.htm (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[3] BISZTRAY Gyula, Petelei István = PETELEI István, Lobbanás az alkonyatban: Válogatott elbeszélések és rajzok, bev.,vál., jegyz. BISZTRAY Gyula, Bp., Szépirodalmi, 1955, 5-38.
[4] BISZTRAY Gyula, Petelei István családja, Bp., Egyetemi Nyomda, Bp., 1949
[5] BISZTRAY Gyula, Petelei István irodalmi leveleskönyve elé = Petelei István irodalmi levelezése, s. a. r. BISZTRAYGyula, Bukarest, Kriterion, 1980, 5-31.
[6] CZEGLÉDI Edina, Petelei István és Kolozsvár, 2011. július 13., http://prherald.hu/?p=7421 (utolsó lekérés: 2016.szeptember 13.)
[7] DIÓSZEGI András, Petelei István = A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig, szerk. SŐTÉR István, Bp.,Akadémiai, 1965 (A magyar irodalom története, 4), 787-796.
[8] GYALUI Farkas, Petelei Istvánról, Kolozsvár, Ajtai K. Albert nyomdája, 1912 (Különlenyomat)
[9] HEGEDÜS Géza, A magyar irodalom arcképcsarnoka, http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/petelei.htm (utolsólekérés: 2016. szeptember 13.)
[10] HEGEDÜS Géza, A magyar irodalom arcképcsarnoka, Bp., Trezor, 19953
[11] KÉRI József, Petelei István = PETELEI István, Válogatott elbeszélések, összeáll., bev. KÉRI József, Marosvásárhely,Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1956 (Magyar klasszikusok), 5-22.
[12] KESZEG Anna, Petelei István, az antimodern (Társas esztétikák) = Korunk, 2009. november,http://korunk.org/?q=node/11183 (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[13] KICZENKO Judit, Kozma Dezső: Egy erdélyi novellista – Petelei István, Irodalomtörténet, 1972/4, 513-517.
[14] KICZENKO Judit, Peteleit lapozgatva… = Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából, szerk. MEZEI József, Bp.,ELTE, 1983, 114-121.
[15] KOZMA Dezső, Egy erdélyi novellista: Petelei István, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1969
[16] KOZMA Dezső, Előszó: Petelei István = PETELEI István, „Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!”: Petelei, ahírlapíró és lapszerkesztő, vál., bev. KOZMA Dezső, Budaörs, Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2002 (Magyar-Örmény Könyvtár, 7), 7-15.
[17] KOZMA Dezső, Petelei István = PETELEI István, A jutalom: Novellák, vál., bev. KOZMA Dezső, Kolozsvár-Napoca,Dacia, 1986, 5-18.
[18] KOZMA Dezső, Petelei István életrajzi adatai = PETELEI István, A jutalom: Novellák, vál., bev. KOZMA Dezső,Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1986, 230-232.
[29] DR. KÜRTI Béla, A régész Móra = Az ezerarcú Móra Ferenc, szerk. BALOGH Csilla, Szeged, Móra Ferenc Múzeum,2007, 5-9.
[20] Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990, szerk. KENYERES Ágnes, internetes változat,http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[21] Magyar Irodalmi Lexikon, szerk. dr. VÁNYI Ferenc, Bp., Studium, 1926
[22] Magyar Irodalmi Lexikon, szerk. BENEDEK Marcell, Bp., Akadémiai, 1965, II
[23] MAROSI Péter, Petelei István tragédiája, Utunk, 1956/43, 4-5.
[24] MÁTHÉ József, Három Petelei-levél, ItK, 103(1999), 211-214.
[25] MÁTHÉ József, Petelei István = PETELEI István, A kakukkos óra: Válogatott novellák, vál., bev., jegyz. MÁTHÉ József,Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1969
[26] NÉMETH G. Béla, A válságba jutott kisember írója: Petelei István = NÉMETH G. Béla, Századutóról – századelőről,Bp., Magvető, 1985, 129-138.
[27] NÉMETH G. Béla, Türelmetlen és késlekedő félszázad: A romantika után, Bp., Szépirodalmi, 1971
[28] NYILASY Balázs, Az Árva Lotti és a Petelei István-i impassibilité, Hitel, 2016/4, 92-101.
[29] PETELEI István, Búcsújárás, vál., szerk. HUNYADI Csaba Zsolt, Szeged, Lazi, 2009
[30] Petelei István irodalmi levelezése, s. a. r. BISZTRAY Gyula, Bukarest, Kriterion, 1980
[31] PETELEI István Összes novellái: Szerzői kötetek, s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007,I-II (Csokonai Könyvtár. Források: Régi Kortársaink, 13)
[32] PETELEI István Összes novellái: Sajtómegjelenések és kéziratok 1878-1906, s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Debrecen,Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, III-IV (Csokonai Könyvtár. Források: Régi kortársaink, 16).
[33] POZSVAI Györgyi, Az újra meg újra felfedezett Petelei, Tiszatáj, 2002. augusztus, 99-118.
[34] POZSVAI Györgyi, Jegyzetek = PETELEI István, Őszi éjszaka, vál. POZSVAI Györgyi, Bp, Anonymus, 2002, 261-271.
[35] Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, szerk. DÁVID Gyula, 2006-os, legújabb, internetes kiadás,http://mek.oszk.hu/03600/03628/html/p.htm#PeteleiIstv%C3%A1n (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[36] ROSSMANN Magda, Petelei István, Bp., Elbert Nyomda, 1932
[37] RÓZSAFALVI Zsuzsanna, Az újraolvasott Petelei: Petelei István: Őszi éjszaka, Tiszatáj, 2003. november, 99-101.
[38] SCHÖPFLIN Aladár, Petelei István, Nyugat, 1910/2, http://epa.oszk.hu/00000/00022/00048/01253.htm (utolsólekérés: 2016. szeptember 13.)
[39] SINKA Judit Erzsébet, Petelei István, http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/mikipedia/szocikkek.php (utolsó lekérés:2016. szeptember 13.)
[40] SZENTIMREI Jenő, Petelei István = PETELEI István, A fülemüle, bev. SZENTIMREI Jenő, Bp., Új Idők, 1943, 5-24.
[41] SZENTIMREI Jenő, Petelei Istvánról = PETELEI István, A csíkos szőttes: Petelei István elbeszélései az erdélyi életből,bev. SZENTIMREI Jenő, Brassó, Ágisz, 1937 (Hasznos Könyvtár), 3-8.
[42] TAKÁTS D. Ágnes, Peteleivel kezdődtek a könyvnapok,http://www.nyugatijelen.com/kultura/peteleivel_kezdodtek_a_konyvnapok.php (utolsó lekérés: 2016. szeptember13.)
[43] TÖRÖK Zsuzsa, „Bizonyosan az igazi megelégedés csak a családi életben van”: Petelei István családtagjaihoz írtlevelei, ItK, 111(2007), 225-296.
[44] TÖRÖK Zsuzsa, Jegyzetek = PETELEI István Összes novellái: Szerzői kötetek, s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Debrecen,Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, I-II (Csokonai Könyvtár, Források: Régi Kortársaink, 13), 583-641.
[45] TÖRÖK Zsuzsa, Petelei István és az irodalom sajtóközege, Bp., Ráció, 2011
[46] Új Magyar Irodalmi Lexikon, szerk. PÉTER László, Bp., Akadémiai, 20002, III
[47] URBÁN László, Előszó és kitekintés = PETELEI István, A gyermek, gyűjt., vál., szerk. URBÁN László, Arad, IrodalmiJelen Kft., 2013, 5-19.
[48] Z. KOVÁCS Zoltán, Mindennapiság, narráció, irodalomtörténeti olvasat: Petelei István novellisztikájánakolvashatósága, ItK, 111(2007), 54-75.
[49] ZÖLDHELYI Zsuzsa, Az orosz irodalom magyar fogadtatása a XIX. században = Bevezetés a XIX. századi oroszirodalom történetébe, szerk. KROÓ Katalin, Bp., Bölcsész Konzorcium, 2006, II, 826-850.
[50] Érettségi 2008: a tételek, http://www.haon.hu/201rettsegi-2008-a-tetelek/news-20080505-11082509 (utolsó lekérés:2016. szeptember 13.)
[51] Érettségi: Peteleire kevesen számítottak,http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/erettsegi_peteleire_kevesen_szamitottak/2056176/ (utolsó lekérés: 2016.szeptember 13.)
[52] FARKAS Melinda, Érettségi?... Ugyan… Hódít a nem tudás,http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zgfumag&pid=15172&blog_cim=%20%C9retts%E9gi?%20Ugyan...%20H%F3d%EDt%20a%20n (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[53] FENYŐ D. György, Magyarérettségi, 2008: Személyes tájékoztató, összefoglaló és elemzés az írásbeliről,http:/www.tani-tani.info/091fenyo (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[54] Izraeli, vagy magyar érettségi volt ma?,http://www.rimaszombat.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=7948 (utolsó lekérés: 2016.szeptember 13.)
[55] Középszerű a középszintű érettségi vizsgarendszer, http://mno.hu/migr_1834/kozepszeru-a-kozepszintu-erettsegi-vizsgarendszer-389829 (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[56] Magyar érettségi 2008: ijesztő tételek,http://www.delmagyar.hu/erettsegi/magyar_erettsegi_2008_ijeszto_tetelek/2056167/ (utolsó lekérés: 2016.szeptember 13.)
[57] Magyartanárok Egyesülete: kitűnőek voltak az idei tételek, http://www.kultura.hu/magyartanarok-egyesulete (utolsólekérés: 2016. szeptember 13.)
[58] Nehezebb volt a magyar érettségi, mint a korábbi években, http://www.haon.hu/nehezebb-volt-a-magyar-erettsegi-mint-a-korabbi-evekben/haon-news-FCUWeb-20080505-0124417332 (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[59] Nehéz volt a magyar érettségi, http://www.sztv.hu/hirek/116837 (utolsó lekérés: 2016. szeptember 13.)
[60] R. TÓTH Gábor, Egyszerre volt nehéz és könnyű a feladatsor,http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyszerre_volt_nehez_es_konnyu_a_feladatsor/2056252/ (utolsó lekérés:2016. szeptember 13.)
[61] SZABÓ C. Szilárd, De ki az a Petelei?, http://www.delmagyar.hu/jegyzet/de_ki_az_a_petelei/2056237/ (utolsólekérés: 2016. szeptember 13.)Copyright (c) 2021 Gradus