Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A MÁSODLAGOS TEREMTÉS KULTURÁLIS HÁTTERE – A KEZDETEKTŐL PLATÓNIG

THE CULTURAL BACKGROUND OF SUBCREATION – FROM THE BEGINNING TO PLATO


Feleky Mirkó

Abstract

A mai nyugati kultúra időtlennek tűnő cédrusfája a keresztény vallásban gyökerezik, ám e vallásnak is igen termékeny „táptalaja” van. Hogy a mi életünk stabil legyen, akárcsak egy fa, számunkra is elengedhetetlen a biztos alap. Ezt az alapot azonban, sámsoni erővel, gyökereiben rengették meg korai természettudósok, mint Kopernikusz és később Darwin. Ezen hatások, valamint a XX. századi történelmi események sora, az önmagát a nyugati civilizáció „betetőzéseként” szemlélő angolszász kultúra dominánssá válásával engedett teret hódítani a szárnyait bontogató fantasztikus irodalomnak. Ennek a friss, üdezöld oldalágnak a múltja azonban a mélyben gyökeredzik bennünk és az időtlenségben.

Although the seemingly timeless cedar of present day western culture roots in the Christian religion, this religion also has an extremely fertile ‘substratum’. So that our life will be stabile like a tree, a secure foundation is also essential for us. However, this foundation was rocked with Samsonic power by the early natural scientists such as Kopernikus or later Darwin. These impacts as well as the series of historical events of the 20th century, together with the growing dominancy of the Anglo- Saxon culture, which considered itself the crowning of western civilization, gave a free vent to fantasy literature which was about to try its wings. The history of this freshly green side branch, however, derives from our deep self and in times out of mind.


Keywords

Kulcsszavak: fantasztikus irodalom, mítosz, fikció, nyugati kultúra, platonizmus,

Keywords: fantastic literature, myth, fiction, western culture, platonism,


References

[1] Boros Gábor et.al. Filozófia. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2007.
[2] Cosmides, L. és Tooby, J. Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In: Pléh, Csányi, Bereczkei (ed.) Lélek ésevolúció, Budapest: Osiris, 2001.
[3] Eastman, Max. The Literary Mind: Its Place in the Age of Sience. New York, 1935.
[4] Eliade, Mircea. A szent és a profán. Budapest. Európa. 2009.
[5] Galuska László, Feleky Mirkó. Typlogia phantastica. A fantasztikum rendszertana I. rész. in Könyv és Nevelés XVII.évfolyam 2015/3
[6] Galuska László, Feleky Mirkó. Typlogia phantastica. A fantasztikum rendszertana II. rész. in Könyv és NevelésXVII. évfolyam 2015/4
[7] Heyl, B. C. New Bearings in Esthetics and Art Critisim: a Study in Semantics and Evaluation. New Haven. 1943.
[8] Jung, C. G. A tudattalan megközelítése. In: Jung, C. G. (ed.) Az ember és szimbólumai. Budapest: Göncöl kiadó.1993.
[9] Kerényi Károly. Mi a mitológia? Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. 1988.
[10] Kunzmann, Peter – Burkard, Franz-Peter – Wiedmann, Franz. Atlasz Filozófia. Budapest: Athenaeum Kiadó. 1999.
[11] Nietzsche, Friedrich. Die Geburt der Tragödie. Lipcse, 1872. Magyarul: A tragédia születése, avagy görögség éspesszimizmus. Budapest: Európa Könyvkiadó.1986.
[12] Nótári Tamás recenziója: Földi András–Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest. 2006.művének tizenegyedik átdolgozott és bővített kiadásáról. In: Románai Magyar Jogtudományi Közlöny. 2007/1.szám
[13] Pederson, Jay P. (ed.). St. James Guide to Science Fiction Writers. Detroit: St. James Press. 1996.
[14] Pringle, David (ed.). St. James Guide to Fantasy Writers. Detroit: St. James Press. 1996.
[15] Platón. Prótagorasz. in: Platón Összes Művei: Első Kötet. Budapest: Európa Könyvkiadó. 1984.
[16] Walsh, Dorothy. „The Cognitive Content of Art”. Philosophical Review, LII. 1943.
[17] Wellek, René – Warren, Austin. Az irodalom elmélete. Budapest: Osiris Kiadó. 2002.
[18] Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Modern mitológiák. https://goo.gl/91NYyw (letöltés: 2013. 05. 04.) 2001.
[19] Maddison, Angus. The World Economy: A Millennial Perspective. Organisation for Economic Co-operation andDevelopment. https://goo.gl/cLBcRx (letöltés: 2016. 09. 17.) 2001
[20] Whitehead, Alfred North. Process and Reality an Essay in Cosmology Gifford Lectures Delivered in the Universityof Edinburgh. https://goo.gl/LnRXbv (letöltés: 2016. 09. 17.) 1927-28.Copyright (c) 2021 Gradus