Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

A HŐS ÚTJAI MESEI ÉS MÍTOSZI KARAKTEROLÓGIÁK ÉS TIPOLÓGIÁK PROPP UTÁN

THE HERO’S JOURNEYS TYPOLOGIES AND CHARACTEROLOGIES INT HE TALES AND MYTHS AFTER V. Y. PROPP


Galuska László Pál

Abstract

Dolgozatunkban a Henderson, ill. a Campbell–Vogler-féle karaktertipológiával, ill. a Campbell–Vogler-féle cselekménystruktúrával foglalkozunk. Ezek a tipológiák és struktúrák lehetőséget adnak a mesék és a mítoszok újabb szemléletű értelmezésére.

In this essay we talk about character-typology of Henderson and Campbell & Vogler, and the act structure of Campbell & Vogler. These typologies and structures open the door to additional aspect of the tales and myths.


Keywords

Kulcsszavak: tipológia, karakterológia, mítoszok, mesék, struktúra,

Keywords: typology, characterology, myths, tales, structure,


References

[1] Bálint Ánes (2014): Mérhető-e az identitás fejlődése? A monomítosz-analízis módszere, in: Havancsák Alexandra(szerk.): Virtualitás és fikció, Tanulmányok, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 5 – 25. p. [Online].Available: http://digitalia.lib.pte.hu/books/havancsak-alexandra-virtualitas-es-fikcio-tanulmanyok-kutato-diakok-irasai-i-pte-btk-ni-pecs-2013/pdf/havancsak-alexandra-virtualitas-es-fikcio-tanulmanyok-kutato-diakok-irasai-i-pte-btk-ni-pecs-2013.pdf [Megtekintés: 22-Júli-2016]
[2] Campbell, Joseph (2010): Az ezerarcú hős, Édesvíz, Budapest
[3] Campbell, Joseph (2004): The Hero with a Thousands Faces, Princeton University Press, Oxford
[4] Henderson, Joseph L. (1997): Az ősi mítoszok és a modern ember, in: Carl Gustav Jung (szerk.): Az ember ésszimbólumai, Göncöl Kiadó, Budapest. pp.105–156.
[5] Goethe-Benedek Elek (1925): Csili Csali Csalavári csalafintaságai, Pantheon, Budapest
[6] Jung, Carl Gustav (1993): A Tudattalan megközelítése, in: Carl Gustav Jung (szerk.): Az ember és szimbólumai,Göncöl, Budapest. pp. 67 – 82.
[7] Murdock, Maureen (1990): The Heroine’s Journey, Woman’s Quest for Wholeness, Shambhala, Boston
[8] Ortutay Gyula (szerk.) (1969): A mesemondó szikla, (Népek meséi-sorozat) Móra, Budapest
[9] Pearson, Carol S. (2015): Awakening the Heroes Within, Twelve Archetypes to Help Us Find Ourselves andTransform Our World, Harper & Collins (HarperOne), San Francisco
[10] Propp, Vlagyimir Jakovlevics (2005): A mese morfológiája, Osiris
[11] Propp, Vladimir Yakovlevich (1997): Theory and History of Folklore, University of Minnesota, Minneapolis
[12] Rhoades, Shirrel (2008):Comic Books, How the Industry Works, Afterword by Stan Lee, Peter Lang Publishing,New York
[13] Vilana Réka: A hős útja – a mitikus történetstruktúráról, in: Így neveld a regényedet [Online]. Available:
[14] http://igyneveldaregenyedet.blogspot.hu/2015/06/a-hos-utja-mitikus-tortenetstrukturarol.html [Megtekintés: 22-Júli-2016]
[15] Vogler, Christopher (2007): The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers, Michael Wiese Productions, StudioCityCopyright (c) 2021 Gradus