Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

HOLLANDIA ÉS A TENGER

NETHERLANDS AND THE SEA


Ujlaky István

Abstract

A szerző tíz éve tűzte ki célul maga elé, hogy áttekintse a tengeri hatalom történetét az ókortól napjainkig. A z ókori és középkori fejezetek 2013-ban könyvben jelentek meg. Jelenleg az újkor két tengeri hatalmával, a XVII. századi Hollandiával és a viktoriánus Nagy-Britanniával foglalkozik. A fiatal holland állam egy évszázadig szinte korlátlan vezető szereppel bírt a tengereken. A nagyobb anyagból válogatva a kereskedelemről szól az előadás.

The author of this paper has been working on exploring the history of sea powers from the ancient times to our present days for about ten years. The material on ancient times and the Middle Ages was published in a volume in 2013. The author is working on the history of the two sea powers of the beginning of modern times, Holland and Great Britain. The young Holland state had unlimited power on the sea for a century. This paper selects the most relevant material focusing on holland sea trading.


Keywords

Kulcsszavak: Tengergazdaság, Tengeri hatalom, XVII. századi vezető szerep, Távolsági kereskedelem, Kikötő típusú állam,

Keywords: Sea economy, Seapower, 17th century leading power, Long distance trading, Harbour-like state,


References

[1] Bairoch, Paul (1990) A hagyományos társadalmak urbanizációja (17-18. század) Világtörténet, 1990. ősz-tél
[2] Bibó István (1986) Az európai társadalomfejlődés értelme (Válogatott tanulmányok 3. kötet) Magvető KönyvkiadóBudapest
[3] Bitterli, Urs (1982) „Vadak” és „civilizáltak” Az európai és tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténeteGondolat kiadó, Budapest
[4] Bogucka, Maria (1988) Amszterdam és a Baltikum a 17. század első felében Világtörténet, 1988. ősz
[5] Borus György (2007) Az angol-holland forradalom háttere 1660-1690. Akadémiai Kiadó Budapest
[6] Braudel, Fernand (1985) Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus a XV-XVIII. században. Gondolat Kiadó,Budapest
[7] Brook, Timothy (2009) Vermeer kalapja Európa Könyvkiadó, Budapest
[8] Chaline, Eric (2014) Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet Kossuth Kiadó Budapest
[9] Eco, Umberto (2013) Legendás földek és helyek története Európa Könyvkiadó Budapest
[10] Emersleben, Otto (1985) Az arany országai Kossuth Könyvkiadó, Budapest
[11] Gergely András (2004) Apáczai-emléktábla Harderwijkben, História, XVI. évfolyam, 10. szám
[12] G. Etényi Nóra (2002) Államelmélet, politika és pamfletek a 17. században Aetas 17. évfolyam, 1. szám
[13] Font Zsuzsa (1989) összeáll. és jegyz. Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Levelek, számadások, iratok (1695-1700)Szegedi Oktatási Munkaközösség, Szeged
[14] Gulaš, Štefan – Leščinskij, Dušan (1984) A vitorlás hajók története Madách Kiadó, Budapest-Bratislava
[15] Harari, Yuval (2015) A Homo sapiens felemelkedése BBC History, V. évfolyam 2. szám
[16] Huizinga, Johan (2001) Hollandia kultúrája a tizenhetedik században Osiris Kiadó, Budapest
[17] Jardine, Lis (2013) Hódító holland kertkultúra BBC History III. évfolyam 5.
[18] du Jordain, Michlel Mollat (1996) Európa és a tenger. Atlantisz Kiadó, Budapest
[19] Katona András (2008) Kora újkori egyetemes történelem (XV-XVIII. század) Tankönyvkiadó, Budapest
[20] Kiss Sándor (2009) Kereskedők, hittérítők Nyugatról História XXI. évfolyam, 7. szám
[21] Konstam, Augus (2011) A kalózkodás igaz története. Alexandra könyvesház kiadója, Pécs
[22] Laws, Bill (2012) Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet Kossuth kiadó, Budapest
[23] Loon, H.W. van (1941) A hajózás története Stílus Könyvkiadó, Budapest
[24] Mak, Geert (2001) Amszterdam. Egy város életrajza Corvina Kiadó Budapest
[25] Mannix, Daniel, Malcolm Cowley közreműködésével (1980) Fekete elefántcsont Kossuth Könyvkiadó Budapest
[26] Margócsy Dániel (2014) Mindennek mértéke a pénz. Az utazás ára és a ritkaságok fogadtatása a kora újkoriEurópában. 2000 folyóirat, 2014. február
[27] Miskolczy Ambrus (2014) Filozófiáról és fasizmusról, 2000. folyóirat, 2014. november
[28] Németh István (1988) Italozási szokások a 17. századi Hollandiában. História X. évfolyam, 5-6. szám
[29] Norich, John Julius (2009) Hetven történelmi város Atheneum Kiadó Budapest. Benne Shama, Simon: Amszterdam
[30] Olearius, Adam (1969) Viszontagságos útja az orosz földön át Perzsiába bev. és jegyz. Engel Pál Gondolat Kiadó,Budapest
[31] Pálvölgyi Endre (1961) összeállította, előszó és jegyz. Németalföldi tengerjárók Gondolat Kiadó, Budapest
[32] Pirenne, Henri (1983) A középkori gazdaság és társadalom története Gondolat Kiadó Budapest
[33] Prak, Maarten (2004) Hollandia aranykora. A köztársaság találmánya. Osiris Kiadó Budapest
[34] Rácz Lajos (2000) Az európai gazdaság-világtól a világgazdaságig: az európai gazdaság térszerkezeténekátalakulása Juhász Gyula Főiskola Kiadó, Szeged
[35] Sashalmi Endre (2006) A nyugat-európai államfejlődés vázlata Pannonica Kiadó, Budapest
[36] Schilling, Heinz (2003) Az európai hatalmi rendszer 1660 körül – a kora újkori felekezeti fundamentalizmus ésannak felekezeti meghaladása. Társadalmi Szemle, XVL. évfolyam, 3-4. szám
[37] Sweetman, Jack szerk. (1999) Admirálisok benne: A. van der Moer: Korának dísze, büszkesége. MichielAnderszoon de Ruyter (1607-1676) c. fejezet Zrínyi Kiadó Budapest
[38] Szommer Gábor (2012) Holland navigációs tudás Japánról, 1608-1641. Világtörténet, 2012. 4. szám
[39] Szommer Gábor (1998) John Saris utazása Japánba (1611-1614) Világtörténet 1998. ősz-tél
[40] Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs (2004) Háborúk lexikona Atheneum Kiadó, Budapest
[41] Whiting, Roger (2007) A spanyol armada Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen
[42] Wittman Tibor (1965) Németalföld aranykora Gondolat Kiadó Budapest
[43] Zumthor, Paul (1985) Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában Gondolat Kiadó Budapest
[44] Zsemlye János (2013) I. Péter cár hadiflottájáról Változó Világ LVI. évfolyam 4. szám
[45] acelmonstrum.host22.com/four.html
[46] hu.wikipedia.org/wiki/Angol-holland_háborúk#Az_els.C5._h.C3.BA_.281652.E2.80.931654
[47] http://tozsdesuger.blog.hu/api/trackback/id/2662495Copyright (c) 2021 Gradus