Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

LEVÉLTÁRAK A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

ARCHIVES IN THE SERVICE OF SCIENTIFIC RESEARCH


Fülöp Tamás

Abstract

Az Országos Levéltár és a megyei levéltárak integrációjával 2012-ben megalapított Magyar Nemzeti Levéltár ma Magyarország legnagyobb közgyűjteménye. A tagintézmények által őrzött iratanyag terjedelme és változatossága alapján a levéltárak szinte valamennyi tudományágban végzett kutatások számára őriznek releváns forrásokat. A modern felhasználói, kutatói elvárásoknak megfelelően, a levéltárak egységes nyilvántartási rendszerükkel, online elérhető tematikus adatbázisaikkal, folyamatosan bővülő digitalizált állományaikkal és változatos kutatástámogató módszereikkel segítik a tudományos kutatásokat.

The National Archives of Hungary was established in 2012 by the integration of former “Országos Levéltár” and the county archives. Today, this institution is Hungary's largest public collections. Large and diverse types of documents are kept in the member institutions, therefore, the archives also provide relevant sources for almost all types of scientific research. According to modern research and user expectations, archives can encourage and support scientific research, with theirs general registration systems, online thematic databases, expanding digitized stocks, support research methods.


Keywords

Kulcsszavak: levéltárak, tudományos kutatások, kutatásmódszertan, adatbázisok, online digitális tartalmak,

Keywords: archives, scientific research, research methodology, databases, online digital contents,


References

[1] 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. [Online]http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV [Megtekintés: 2016. augusztus 22.]
[2] 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggőszakmai követelményekről. [Online] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500027.EMM [Megtekintés:2016. augusztus 22.]
[3] A Magyar Országos Levéltár története. [Online] http://mnl.gov.hu/mnl/ol/intezmenytortenet [Megtekintés: 2016.augusztus 22.]
[4] A Magyar Nemzeti Levéltár szolgáltatásai. [Online] http://mnl.gov.hu/a_leveltar_szolgaltatasai [Megtekintés: 2016.augusztus 22.]
[5] A Magyar Nemzeti Levéltár 2015. évi szakmai munkabeszámolója. Budapest, 2016. (Kézirat)
[6] Összefoglaló jelentés a Magyar Nemzeti Levéltár kutatói szokások felmérés eredményeiről. Budapest, 2016.(Kézirat, nem nyilvános anyag.)Copyright (c) 2021 Gradus