Gradus

VOL 4, NO 1 (2017): SPRING (APRIL)

 

ARCHEOFITON FAJOK FELHASZNÁLÁSA AZ ÖKOLÓGIAI INDIKÁCIÓBAN

APPLICATION OF ARCHAEOPHYTES IN ECOLOGICAL INDICATION


Ecseri Károly , Honfi Péter

Abstract

Munkánkban az aktuális szakirodalmakat elemezve vizsgáltuk az egyéves szántóföldi növényfajok diverzitását az egyes környezeti tényezőkkel szemben. Bemutatjuk az ökológiai faktorokkal szembeni viselkedésmódokat, illetve a kutatók által leggyakrabban használt archeofiton jelzőfajokat. Célunk ezen növények alkalmazhatóságának feltérképezése a szegetális növénytársulások jellemzése során.

The diversity of annual fields plants was analized against several environmental factors using current professional literature. Behaviour of archaeophytes was showed against ecological factors, and the most frequently used indicator species were introduced. The aim of our research was to explore application possibilities of these plants in the description of segetal plant communities.


Keywords

Kulcsszavak: szegetális növénytárulások, antropochór növények, jelzőfajok, környezeti tényezők, érzékenység,

Keywords: segetal plant communities, anthropochorous plants, indicator species, environmental factors, sensitivity,


References

[1] Albrecht, H. 2003. Suitability of arable weeds as indicator organism to evaluate species conservation effects ofmanagement in agricultural ecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 98. pp. 201-211.
[2] Andreasen, C., Skovgaard, M. 2009. Crop and soil factors of importance for the distribution of plant species onarable fields in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 133(1-2). pp. 61-67.
[3] Balogh L. 2003. Az adventív terminológia s. l. négynyelvű segédszótára, egyben javaslat egyes szakszavakmagyar megfelelőinek használatára. Botanikai Közlemények 90. évf. 1-2. sz. 65-93. o.
[4] Bellanger, S., Guillemin, J-P., Bretagnolle, V., Darmency, H. 2012. Centaurea cyanus as a biological indicator ofsegetal species richness in arable fields. Weed Research. Vol. 52(6). pp. 551-563.
[5] Bihari Z., Gyüre P., Antal Zs. 2011. Természetvédelmi ökológia. Debreceni Egyetem Agrár ésGazdálkodástudományok Centruma, Debrecen. 31. o.
[6] Brun, C. 2011. Anthropogenic indicators in pollen diagrams in eastern France: a critical review. Vegetation Historyand Archaeobotany. Vol. 20(2). pp. 135-142.
[7] Büchs, W. 2003. Biodiversity and agri-environmental indicators – general scopes and skills with special reference tothe habitat level. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 98(1-3). pp. 35-78.
[8] Cimalová, S., Lososová, Z. 2009. Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects ofenvironmental factors on species composition. Plant Ecology. Vol. 203(1). pp. 45-57.
[9] Fried, G., Norton, L. R., Reboud, X. 2008. Environmental and management factors determining weed speciescomposition and diversity in France. Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 128(1-2). pp. 68-76.
[10] Fried, G., Petit, S., Reboud, X. 2010. A specialist-generalist classification of the arable flora and its response tochanges in agricultural practices. BMC Ecology. Vol. 10(1). pp. 1-11.
[11] Glemnitz, M., Hoffmann, J., Radics L., Czimber L. 2004. Composition of weed floras in different agriculturalmanagement systems within European climatic gradient. 6th EWRS Workshop on Physical and Cultural WeedControl. Lillehammer, Norway. pp. 58-68.
[12] Hyvönen, T., Huusela-Veistola, E. 2008. Arable weeds as indicators of agricultural intensity – A case study fromFinland. Biological Conservation. Vol. 141(11). pp. 2857-2864.
[13] Kochánková, J., Mandák, B. 2008. Biological flora of Central Europe: Atriplex tatarica L. Perspectives in PlantEcology, Evolution and Systematics. Vol. 10. pp. 217-229.
[14] Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, S., Kropáč, Z., Otýpková, Z., Pyšek, P., Tichý, L. 2004. Weed vegetation ofarable land in Central Europe: Gradients of diversity and species composition. Journal of Vegetation Science. Vol.15(3). pp.415–422.
[15] Lososová, Z., Danihelka, J., Chytr?, M. 2003. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled andmulched vineyards. Biologia. Vol. 58(1). pp. 49-57.
[16] Mátyás Cs. szerk. 2005. Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 37. o.
[17] Pinke Gy., Pál R. 2005. Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme. Alexandra Kiadó. Szeged. 74-87, 99-128, 134-147. o.
[18] Pinke Gy., Pál R., Botta-Dukát Z. 2009. Effects of environmental factors on weed species composition of cereal andstubble fields in western Hungary. Central European Journal of Biology. Vol. 5(2). pp. 283-292.
[19] Šilc, U., Čarni, A. 2005. Changes in weed vegetation on extensively managed fields of central Slovenia between1939 and 2002. Biologia. Vol. 60(4). pp. 1-8.
[20] Simon T. 2000. A magyarországi edényes flora határozója. Harasztok - virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest. 843. o.
[21] Stępień, E. 2008. The characteristic of the archaeophytes appearing in the area of the Cedyński landscape park(NW Poland) – distribution, habitat conditions, the degree of naturalization and present threats. NaturaMontenegrina. Vol. 7(2). pp. 309-323.Copyright (c) 2021 Gradus