Gradus

VOL 3, NO 2 (2016): AUTUMN (NOVEMBER)

 

BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA RÉSZVÉTELÉRŐL AZ ELSŐ NORVÉG-MAGYAR SZERVES KÉMIAI NYÁRI ISKOLÁBAN

A REPORT ON THE PARTICIPATION OF THE KECSKEMET COLLEGE IN THE FIRST NORWEGIAN- HUNGARIAN SUMMER SCHOOL ON BIOACTIVE SUBSTANCE RESEARCH


Kőházi-Kis Ambrus, Görbe Mihály

Abstract

A szerzők, mint kutatási és oktatási területen szerteágazó tapasztalatokkal rendelkező lézerfizikusok, felkérést kaptak egy együttműködésre a Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékével, mely nyitni szeretne a lézerek kémiai alkalmazása felé. Együttes munkánk első állomásaként közös nyári iskolát tartottunk a Norvégiai Civil Támogatási Alap finanszírozásával a norvégiai Troms?i Egyetemen. Együttműködésünk sikere érdekében a lézerek és a szerves kémia határterületét alaposan fel kell tárnunk. Dolgozatunkban rövid összefoglalást szeretnénk nyújtani a lézerek kémiai alkalmazásáról, valamint beszámolót nyújtunk a 2016. évi norvégiai szerves kémiai nyári iskoláról.

The authors received an invitation for joint work with the Department of Organic Chemistry at the University of Szeged that is willing to use lasers for chemical applications. As the first step in our cooperation we held a joint summer school at the University of Troms?, with the support of the Norway Grants. In order to be able to work successfully, we have to explore the frontiers of laser physics and organic chemistry thoroughly. In our paper we wish to present a short summary on the chemical applications of lasers, and a report on the 1st Norwegian- Hungarian Summer School on Bioactive Substance Research.


Keywords

Kulcsszavak: Lézer, Szerves kémia, Lézeres, kémia, Nyári iskola, Norvég Civil, Támogatási Alap,

Keywords: Laser, Organic Chemistry, Laser, Chemistry, Summer School, Norway Grants,


References

[1] Helmut H. Telle, Ángel González Urena, Robert J. Donovan, „Laser Chemistry – Spectroscopy, Dynamics andApplications”, John Wiley & Sons Ltd., 2007.
[2] D.V. Bageshwar , A.S. Pawar, V.V. Khanvilkar, V.J. Kadam, „Photoacoustic Spectroscopy and Its Applications – ATutorial Review”, Eurasian J. Anal. Chem., vol. 5, pp. 187-203, 2010.
[3] S.B. Rai, D.K. Rai, „Optogalvanic spectroscopy”, Proc. Indian natn. Sci. Acad., vol 62., pp. 475-512, 1996.
[4] A.H. Zewail, Femtochemistry, Atomic-scale dynamics of the chemical bond using ultrafast lasers,http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1999/zewail-lecture.pdf, 1999.Copyright (c) 2020 Gradus