Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

HEGESZTETT LEMEZEK JÁRMŰKAROSSZÉRIA ÉPÍTÉSBEN VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

REWIEV OF AUTOMOTIVE TAILOR WELDED BLANKS


Béres Gábor, Tisza Miklós,

Abstract

Az elmúlt néhány évtizedben az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló globális törvényi szabályozások a járműszerkezeti anyagok ugrásszerű fejlődését eredményezték. Az autógyártók folyamatosan keresik az alternatív megoldásokat a járművek tömegének és a gyártás költségeinek minimalizálása céljából, az utas-biztonság javítása mellett. Az egymásnak ellentmondó követelmények kielégítésében, a nagy-szilárdságú anyagokból és hegesztett terítékekből történő gyártás jelenthet egy lehetséges megoldást. A hegesztett lemezeknek azonban, a karosszéria alkatrészek előállításakor, a fennálló alakítástechnológiai viszonyokra adott reakciói csak részben ismertek. Ez a megállapítás a hegesztett terítékek (a nemzetközileg elterjedt kifejezés szerint: a TWB-k: Tailor Welded Blank) egyes részeinek eltérő szilárdsági és alakíthatósági jellemzői okozta problémákra – mint pl. az eltérő nyúlás- elvékonyodás, nem azonos mértékű anizotrópia – vezethető vissza. Az irodalomkutatás és az eddigi eredményeink [22,23] azt mutatják, hogy a hegesztett lemezek terén, mind az újszerű mind a klasszikus képlékenységtani jellemzőknek és a technológiai vizsgálatok eredményeinek az újragondolása szükséges.

The legal regulations for reducing greenhouse gas emission led to the dynamic development of automotive materials in the last few decades. Car manufacturers are continuously looking for alternative solutions to reduce weight and cost, beside increasing passenger safety. High strength steels and welded blanks could meet such requirements. However the behavior of Tailor Welded Blanks (TWBs) during forming is still not known in details. It could be traceable for the different properties of the different segments, such as inhomogeneous thinning, or not uniform anisotropy. Literature reviews and our former researches [22,23] pointed that the classic ductility features and technology tests’ results could be considered by new approach in the field of TWBs.


Keywords

Kulcsszavak: hegesztett terítékek, járműkarosszéria anyagok, tömegcsökkentés,

Keywords: tailor welded blanks, wieght, reduction,


References

[1] Kozma László: A magyarországi járműgyártás története 1900-2011, A magyar járműgyártás nagykönyve, LapcomKft. 2013.
[2] Kiyota Yoshida: Trends in Forming Technologies for Car Body in Japan, Advanced Technology of Plasticity 1984vol.1
[3] T. Altan, A. E. Tekkaya: Sheet metal forming, Fundamentals, ASM International Ohio, 2012
[4] M. A. Ahmetoglu, D. Brouwres, L. Shulkin, L. Taupin, G. L. Kinzel, T. Altan: Deep drawing of round cups from tailor-welded blanks, Journal of Material Processing Technology (1995) pp. 684-696
[5] M. Merklein, M. Johannes, M. Lechner, A. Kuppert: A review on tailored blanks – Production, applications andevaluation, Journal of Material Processing Technology (2014) pp. 151-164
[6] Y. Song, L. Hua: Influences of thickness ratio of base sheets on formability of tailor welded blanks, ProcediaEngineering (2014) pp. 730-735
[7] M. Abbasi, S. R. Hamzeloo, M. Ketabchi, M. A. Shafaat, B. Bagheri: Analytical method for prediction of weld linemovement during stretch forming of tailor-welded blanks. International Journal of Advanced ManufacturingTechnology (2014) pp. 999-1009
[8] M. Abbasi, M. Ketabchi, T. Labudde, U. Prahl, W. Bleck: New attempt to wrinkling behavior analysis of tailor weldedblanks during the deep drawing process, Materials and Design (2012) pp. 407-414
[9] R. S. Korouyeh, H. M. Naeini, M. J. Torkamany, Gh. Liaghat: Experimental and theoretical investigation ofthickness ratio effect on the formability of tailor welded blank, Optics and Laser Technology (2013) pp. 24-31
[10] E. Ahmed, O. Mokrov, M. Schleser, U. Reisgen: Shielding gas influences on laser weldability of tailored blanks ofadvanced automotive steels, Applied Surface Science (2010) 1401-1406
[11] K. Chung, W. Lee, D. Kim, J. Kim, K-H Chung, C. Kim, K. Okamoto, R. H. Wagoner: Macro-performance evaluationof friction stir welded automotive tailor-welded blank sheets: Part I – Material properties, International Journal ofSolids and Structures (2010) pp. 1048-1062
[12] K. Chung, W. Lee, D. Kim, J. Kim, K-H Chung, C. Kim, K. Okamoto, R. H. Wagoner: Macro-performance evaluationof friction stir welded automotive tailor-welded blank sheets: Part II – Formability, International Journal of Solids andStructures (2010) pp. 1063-1081
[13] R. Padmanabhan, M. C. Oliveira, L. F. Menezes: Deep drawing of aluminium-steel tailor-welded blanks, Materialsand Design (2008) pp. 154-160
[14] M. A. Ahmetoglu, G. Kinzel, T. Altan: Computer simulation for tool and process design in sheet forming, Journal ofMaterial Processing Technology 46 (1994) 99. 421-441
[15] L. Wang, G. Wang, X. Liu, M. Wu: Numerical Study on Welding Line Behavior of Deep Drawing TWB Process,Journal of Iron and Steel Research International, 2007, 14(5): 36-38, 46
[16] S. K. Panda, D. R. Kumar: Experimental and numerical studies on the forming behavior of tailor welded steelsheets in biaxial stretch forming, Materials and Design, 31 (2010) pp. 1365-1383
[17] R. Padmanabhan, A.J. Baptista, M.C. Oliveira, L.F. Menezes: Effect of anisotropy on the deep-drawing of mild steeland dual-phase steel tailor-welded blanks, Journal of Materials Processing Technology, 184 (2007) 288–293
[18] D.M. Rodrigues, C. Leit?o, L.F. Menezes: A multi-step analysis for determining admissible blank-holder forces indeep-drawing operations, Materials and Design 31 (2010) 1475–1481
[19] Z. Weltsch, A. Lovas: The Relation between the Surface Tension and the Bulk Properties of Diluted Silver BasedMelts, MATERIALS SCIENCE FORUM Vol. 729: pp. 19-24. (2013)
[20] Z. Weltsch, J. Hlinka: The Effect of Reflow on Wettability of Sn 96.5 Ag 3 Cu 0.5 Solder, MATERIALOVÉINZINIERSTVO-MATERIALS ENGINEERING 20: pp. 32-39. (2013)
[21] Z. Weltsch, A. Lovas: Wettability of Ceramic Substrates by Silver Based Alloys, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol124:(No. 1) pp. 78-86. (2013)
[22] G. Béres, J. Danyi, F. Végvári, B. Kecskés: Deep-drawability of tailor welded blanks, 6th International Scientific andExpert Conference, Proceeding of TEAM 2014. pp. 452-456
[23] J. Danyi, F. Végvári, B. Kecskés: Evaluation of spring back of the tailor welded blanks in “V” free bending process,6th International Scientific and Expert Conference, Proceeding of TEAM 2014. pp. 364-368Copyright (c) 2020 Gradus