Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A BIZTONSÁGI KULTÚRA MEGJELENÉSE EGY NUKLEÁRIS ERŐMŰ MINDENNAPJAIBAN

APPROACH TO THE SAFETY CULTURE IN EVERYDAY LIFE OF A NUCLEAR POWER STATION


Fenyvesi Csaba

Abstract

A biztonsági kultúra, a szervezeti kultúra részeként alapvetően függ a szervezetben lévő vezetők és munkavállalók elkötelezettségétől és hozzáállásától. A nukleáris iparban ehhez a felismeréshez komoly jelentőségű és következményű esetek vezettek, ezért a nukleáris ipar összefogott és nemzetközi ajánlásokat tett, annak érdekében, hogy a biztonsági kultúra magas szintű megvalósításával a jövőben az emberi hibákból eredő súlyos következményű esetek száma a lehető legkevesebb legyen. Ehhez pontosan meghatározott elvárások, az elvárások megvalósításához módszerek, az eredmények értékeléséhez mutatószámok szükségesek, aminek végeredményeképpen létrejöhet az ideális szervezeti forma a tanuló szervezet. Jelen írásban a biztonsági kultúra ilyen fajta megközelítése került bemutatásra a nukleáris ipar nemzetközi elvárásai mentén.

The safety culture as part of organization culture basically depends on the commitment and attitude of leaders and employees. In the nuclear industry this recognition has been led by very serious important and consequential cases. Therefore the nuclear industry joined teams and has given international offerings to decrease serious consequential cases based on human errors. To reach this goal, very well-described expectations are needed for realizing procedures and for evaluating indicators which will be ideal for the best outcome for the learning organization. In this paper, such kind of approach is going to be shown.


Keywords

Kulcsszavak: biztonsági kultúra, értékelés,

Keywords: safety culture, evaluation,


References

[1] 2.18. sz. útmutató: A biztonsági kultúra felmérése és az eredmények hasznosítása nukleáris létesítményeknél,Országos Atomenergia Hivatal, Budapest, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[2] A kultúra fogalma, modellek és elméletek a kultúráról, [Online]. Available:http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/interkult_komm/2_a_kultra_fogalma_modellek_s_elmletek_a_kultrrl.html, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[3] A MAGYARORSZÁGI NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK 2014. ÉVIHATÓSÁGI ÉRTÉKELÉSE, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest, 2014. [Online]. Available:http://www.oah.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/B0F73A27D815C378C1257E900044DBA1/$FILE/2014_evi_ertekeles.pdf, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[4] Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Könyvkiadó, Budapest (ISBN 963-9585-49- 1)
[5] Daft, R. L., & Lane, P. G. (2008). The leadership experience (5 th ed.). Mason, OH: SouthWestern Cengage Learning]
[6] INSAG-4, Safety Culture, IAEA, Vienna, 1991
[7] INSAG-13, Management of Opertaional Safety in Nuclear Power Plants, IAEA, Vienna, 1999
[8] INSAG-15, Key Practical Issues in Strengthening Safety Culture, IAEA, Vienna, 2002
[9] Mark Feleming: DEVELOPING SAFETY CULTURE MEASUREMENT TOOLS AND TECHNIQUES BASED ON SITEAUDITS RATHER TAHN QUESTIONNAIRES, Final Project report, Halifax, Nova Scotia, [Online]. Available:http://www.pr-ac.ca/files/files/133_FinalReport_12May07.pdf, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[10] Matkó Andrea Emese: A SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A VEZETÉSI TULAJDONSÁGOK SZEREPE A REGIONÁLISVERSENYKÉPESSÉGBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ÖNKORMÁNYZATAINÁL, Debrecen, 2013, [Online].Available:https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/169348/Matk%C3%B3%20Andrea%20Doktori%20disszert%C3%A1ci%C3%B3-t.pdf?sequence=8&isAllowed=y, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[11] Safety Reports Series No. 11 Developing Safety Culture in nuclear activities, IAEA, Vienna, 1998
[12] Szamosi Barna: Az emberi tényező szerepe a minőségfilozófiában, Kolozsvár, 2013. március 21-22.,
[13] Szamosi Barna, Pokorádi László: A kockázatelemzés emberi kérdései, Kolozsvár, 2014 március 20-21.
[14] Terry Eagleton: A KULTÚRA KÉT FOGALMA (ESZTÉTIKAI ÉS ANTROPOLÓGIAI) [Online]. Available:http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre43/eagleton.htm, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[15] Vasvári György: A társadalmi és szervezeti (vállalati) biztonsági kultúra, Budapest, 2009, ISBN: 978-963-9934-66-5
[16] WANO GL 2001-01, Guidelines for the Organistaion and Administration of Nuclear Power Plants
[17] WANO GL 2002-02, Principles for Excellence in Human Performance
[18] WANO GL 2006-02, Principles for a Strong Nuclear Safety Culture
[19] WANO GL 2013-1, Traits of a Healthy Nuclear Safety Culture
[20] WANO Performance Indicators 2014, [Online]. Available:http://www.wano.info/Documents/PI%202014%20Trifold%20Final%20Print%20File%20-%20English%20(for%20web).pdf, [Megtekintés: 02-Dec-2015]
[21] Lessons Learned form the Nucelar Accidant at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, INPO 11-005Addnedum August 2012, Revision 0, http://www.wano.info/Documents/Lessons%20Learned.pdf, [Megtekintés: 13-Feb-2016]Copyright (c) 2020 Gradus