Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A VÁLLALATI SZFÉRA TERVEZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A STRESSZKEZELÉSRE ÉS A PSZICHÉS ZAVARRAL ÉLŐK BEILLESZTÉSÉRE


Vámosiné Rovó Gyöngyvér

Abstract

A cikk röviden ismerteti a munkahelyi egészségfejlesztés főbb szerepét vállalati környezetben, majd egy konkrét magyar- horvát közös kutatás eredményein keresztül bemutatja a pszichésen akadályozottak célcsoportjának munka világában történő boldogulását, amely jelentős problémákat vet fel, rontva ez által az emberi tőke munkaerő-piaci érvényesülését. A kutatási eredmények ismertetése mellett áttekintjük a munkahelyi egészségfejlesztés főbb elméleti kereteit.

The article delineates the main points of health improvement at companies. Focusing on a Croatian-Hungarian labour market research, through the results the circumstances of people with low mental handicaps are submitted.


Keywords

Kulcsszavak: munkahelyi egészségfejlesztés, stresszkezelés, munkahelyi beilleszkedés, emberi tőke, emberi erőforrás menedzsment,

Keywords: Workplace Health Promotion, stressmanagement, workplace orientation, human capital, HRM,


References

[1] Fenwick R, Tausig M. The macroeconomic context of job stress. J Hlth Soc Behav 1994;35:266-282.
[2] Grónai Éva, Kapás Zsolt, Plette Richárd: Munkaegészségügy. Budapest, Complex, 2009, 426 p.
[3] Kapás Zsolt: Pszichoszociális kockázatértékelés. OMKT Kft., Budapest, 2012, 91 p.
[4] Kopp M, Kovács M. (szerk.) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó, Budapest,2006
[5] Kopp M (szerk.), Magyar lelkiállapot 2008, Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008
[6] Kopp M. Egészséglélektan. In: Kopp M, Berghammer R (szerk.), Orvosi Pszichológia. Medicina, Budapest, 2005:280-321.
[7] Rovó Gyöngyvér, Miroslav Sikora, Željko Perković, Damir Junušić: Pszichésen zavart munkavállalók munkahelyibeilleszkedése munkavállalói vélemények alapján. In: Pécsi Szín-Tér Egyesület (szerk.): Pszichés akadályozottságés a munka világa Baranya és Eszék-Baranya megyékben: Helyzetértékelő tanulmány. Szigetvár, HumánInnovációs Csoport Nonprofit Kft., 2015. pp. 28-33.
[8] Stauder A. Stressz és stresszkezelés. In: Kállai J, Varga J, Oláh A. (szerk.), Egészségpszichológia a gyakorlatban.Medicina, Budapest, 2007: 153-176.Copyright (c) 2020 Gradus