Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SIKERES CSALÁDI VÁLLALKOZÁS, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

BEHIND THE SUCCESS OF FAMILY BUSINESS


Vágány Judit, Fenyvesi Éva, Kárpátiné Daróczi Judit

Abstract

A családi vállalkozások a gazdasági élet meghatározó szereplői a világ fejlett országaiban éppúgy, mint a fejlődő országokban. A családi vállalkozások sikeressége az ország sikerét is jelentősen befolyásolja – gondoljunk csak az ország GDP-jéhez való hozzájárulásukhoz vagy a munkahelyteremtő képességükhöz. Tevékenységük és az őket érő kihívások vizsgálata éppen ezért rendkívül fontos a vállalkozás különböző életszakaszaiban. Cikkünkben erre vállalkozunk.

The family businesses are key players of the economy in Hungary similarly to other countries in the EU or in the USA. The success of these family businesses has significant impact on the success of the country – just think about their contribution to the GMP or their ability to create jobs. That is why so important to study and understand their activities and the challenges they face throughout the whole life cycle. In our article we undertake this mission.


Keywords

Kulcsszavak: családi vállalkozás, az új generáció, vállalkozás, KKV,

Keywords: family business, the next generation, enterprise, SME’s,


References

[1] Mandl, Irene (2008): Overview of family businesses relevant issues, Final report, KMU Forschung Austria,Vienna, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusiness_study_en.pdf
[2] Hnátek, Milán (2015): Entrepreneurial thinking as a key factor of family business success, In: Social andBehavior Sciences 181 p342
[3] S&P 500 Component Stocks, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies
[4] Laczkó, Zsuzsanna (1997): Családi vállalkozás – konfliktus és kooperáció, In: Családi vállalkozásokMagyarországon, kutatási zárótanulmány, SEED Alapítvány, Budapest
[5] European Commission Enterprise and Industry (2009): Small and medium-sized enterprises (SMEs)http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/#h2-2
[6] PWC (2015): CEE Family Business Survey, Family businesses at a crossroads,http://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/cee_family_survey_2015.pdf
[7] Wimmer, Rudolph – Groth, Torsten – Simon, Fritz B. (2004): Erfolgsmuster von Mehrgenerationen-Familienunternehmen. Wittener Diskussionspapiere. Sonderheft, Nr 5.
[8] Anderson, Alistair R. – Jack, Sarah L. – Dodd, Sarah Drakopoulou (2005): The role of family members inentrepreneurial networks: Beyond the boundaries of the family firm, Family Business Review, vol. XVIII., no. 2.,135-154.
[9] Anderson, Alistair R. – Jack, Sarah L. – Dodd, Sarah Drakopoulou (2005): The role of family members inentrepreneurial networks: Beyond the boundaries of the family firm, Family Business Review, vol. XVIII., no. 2.,135-154.
[10] Csákné Filep, Judit (2012): Családi vállalkozások – fókuszban az utódlás (PhD értekezés)
[11] Szerb, László et al (2014): Mennyire versenyképesesek a magyar kisvállalatok, In: Marketing & Management,XLVIII. évfolyam, p3-21
[12] Mészáros, Tamás – Szirmai, Péter (2001): Egy kutatás tanulságai – Az EU kisvállalkozáspolitikája. In:Pénzforrás – A pályázatok kézikönyve, 2001. 26. szám
[13] Kozma, Tímea – Gyenge, Balázs (2015): The secret to business success after the crisis a business model in anenterprise, Journal Of Central European Green Innovation 3:(2) pp. 71-82. (2015)
[14] Henry, Michael et al (2013): Family Business Succession - Trust and Gender Issues in Family and Non-FamilySuccession, In: 13th Euram Conference, Democratising Management, Galatasaray University, Istambul, 2013június 26-29
[15] Antheaume, Nicolas et al (2012): French Family Business and Longevity. Have they been conductingsustainable development policies before it became a fashion? In: BUSINESS HISTORY, 2013. szeptember
[16] Bogáth, Ágnes (2013): A családi vállalkozásokban megjelenő sajátosságok, In: Vállalkozásfejlesztés a XXI.században, kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/13_Bogath_Agnes.pdf
[17] Leach, Peter (2011). 'Family Business – The Essentials,' Profiles Books, London, ISBN: 978 1 86197 861 5.
[18] Miller, Stephen P. (2014): Next-generation leadership development in family businesses: teh critical roles ofshared vision and family climate, http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01335/abstract
[19] Ruggero et al (2014): Italian Family Business Cultures Involved int he Generational Change, In: Europe’sJournal of Psychology, 2014, Vol.10(1) p79-103
[20] Stamm, Isabell – Lubinski, Christina (2011): Crossroads of family business research and firm demography – Acritical assessment of family business survival rates, In: Journal of Family Business Strategy 2 (2011) p117-127
[21] Ward, John L. (2011: Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability,and Family Leadership, Palgrave Macmilalan, New York. ISBN 978-0-230-11121-9, pp. 3-15
[22] Konczosné Szombatelyi Márta (2014): Családi vállalkozások generációváltásának kockázata,http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2014/KSZM.pdf
[23] Korpás Zoltán (2013): Kire bízzam a ház kulcsát? Cégvezető utódkeresés a munkaerőpiacon,gymskik.hu/hu/letoltes/11455/cfb06
[24] KPMG: „Családi vállalkozások” – a magántulajdonú társaságok sikeréérthttps://www.kpmg.com/HU/hu/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/20150325-Family-Business-m.pdf
[25] Kaslow, Florence W. (2006): Handbook of Family Business and Family Business Consultation: A GlobalPerspective, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London
[26] Kis Eszter (2014): Viták ellen: pszichológiai szerződés kell a családi cégekben, http://www.hrportal.hu/hr/vitak-ellen-pszichologiai-szerzodes-kell-a-csaladi-cegekben-20140513.htmlCopyright (c) 2020 Gradus