Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA ISMERETÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOKNÁL

THE ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE AND USE OF CLOUD COMPUTING AMONG ENTERPRISES IN AUSTRIA AND HUNGARY


Sasvári Péter

Abstract

A vállalkozások gazdasági növekedésének beindításához szükséges innovációs képességet sokan a felhőalapú számítástechnikában keresik. Az osztrák vállalkozások méretkategóriától függetlenül jobban ismerik a felhőalapú számítástechnika fogalmát, szolgáltatás- és infrastrukturális modelljét, mint a magyar vállalkozások vezetői. A magyar mikrovállalkozások és nagyvállalatok szerint a gyorsabb információáramlás, a középvállalkozásoknál a rendszerösszeomlás esetén a könnyebb helyreállíthatóság, a kisvállalkozásoknál a távoli hozzáférés a legfontosabb előnye a felhőalapú számítástechnika használatának. Ausztriában a mikro-, a kis- és a középvállalkozások a magas szintű mobilitásban, a nagyvállalatok a gyorsabb információáramlásban látják leginkább az előnyét.

This paper offers the summary of an empirical analysis on the reception and utilization of cloud computing solutions by enterprises operating in Austria and Hungary. The innovation capability needed for boosting economic growth is sought in cloud computing by many enterprises. Regardless of size category, the Austrian enterprises proved to be more familiar with the concept of cloud computing together with its infrastructural model and the services it provides when compared to their peers in Hungary. According to the Hungarian microenterprises and corporations, the most important advantage of the use of cloud computing applications was a quicker flow of information. The most important benefit for the medium-sized enterprises was easier restoration in the event of a system crash while the advantage of having remote access was mainly highlighted by the small-sized enterprises. In Austria, the most emphasized benefit of cloud computing was its top level mobility for microenterprises and SMEs while its advantage for corporations was mostly found in a faster flow of information.


Keywords

Kulcsszavak: Ausztria, Felhőalapú számítástechnika, Ismeret, Magyarország, Vállalkozások,

Keywords: Austria, Cloud computing, Knowledge, Hungary, Enterprises,


References

[1] 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet, http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500187.KOR [Megtekintés:2015.09.15.].
[2] Braun Csaba: A felhő alapú számítástechnikai szolgáltatások elterjedésének hazai és ausztriai összehasonlítóelemzése, Miskolci Egyetem, Diplomamunka, 2015
[3] Budai Péter István - Goldschmidt Balázs:Egységes metamodell kialakítása privát IaaS cloud rendszerekhez, 2012,https://www.iit.bme.hu/~budai/pub/cikk03.pdf [Megtekintés: 2015.09.15.].
[4] Louis Columbus : Computerworld's 2015 Forecast Predicts Security, Cloud Computing And Analytics Will Lead ITSpending Forbes honlap, http://cloudcow.com/content/computerworlds-2015-forecast-predicts-security-cloud-computing-and-analytics-will-lead-it [Megtekintés: 2015.09.15.].
[5] Louis Columbus: Gartner Predicts Infrastructure Services Will Accelerate Cloud Computing Growth, Forbes honlap,2013, http://softwarestrategiesblog.com/2013/02/19/gartner-predicts-infrastructure-services-will-accelerate-cloud-computing-growth/ [Megtekintés: 2015.09.15.].
[6] Európai Bizottság: Digitális menetrend: Új stratégia az európai vállalkozások termelékenységének és a központikormányzatok hatékonyságának a számítási felhő révén történő serkentésére, Brüsszel (2012. szeptember 27.)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_hu.htm [Megtekintés:2015. 06.08]
[7] European Commission: Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, (2012) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-initiative [Megtekintés: 2015.06.25.].
[8] Giannakouris Konstantinos - Smihily Maria: Eurostat: Cloud computing - statistics on the use by enterprises, 2014.november http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises [Megtekintés: 2015.09.15.].
[9] Kassai Judit: A felhőalapú számítástechnika ismeretének és használatának empirikus vizsgálata az ausztriai és amagyaraországi vállalkozásoknál, Miskolci Egyetem, Szakdolgozat, 2015, http://midra.uni-miskolc.hu:80/?docId=20709 [Megtekintés: 2016.01.10.].
[10] Kiss Attila: A privátszférát erősítő technológiák, Ihfokommunikáció és jog 10: (56), 2013, pp. 113-120.
[11] Peter Mell – Timothy Grance (2009): The NIST Definition of Cloud Computing. Forrás:http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf [Megtekintés: 2015.09.15.].
[12] Orbán Anna: Számítási felhők az e-közigazgatásban – Egy versenyképes technológia, 2015, In: Rajnai Zoltán,Fregan Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Ozsváth Judit (szerk.), Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassainemzetközi konferencia előadásaiból: 1-2. kötet. 1372 p.
[13] Sona Padman: Global Cloud Services Market is Expected to Reach $555 Billion, Globally, by 2020, Allied MarketResearch (AMR) honlap, https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/global-cloud-services-market-is-expected-to-reach-555-billion-globally-by-2020.html [Megtekintés: 2015.06.28.].
[14] Racskó Péter: A számítási felhő az Európai Unió egén, Vezetéstudomány, XLIII. évf. 2012/1. sz.
[15] Sasvári Péter: A magyarországi vállalkozások üzleti intelligencia használatának vizsgálata, 2014, In: KarlovitzJános Tibor (szerk.) Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben: 2. IRITársadalomtudományi Konferencia. 332 p.
[16] Sasvári Péter - Nagymáté Zoltán: The Empirical Analysis of Cloud Computing Services among the HungarianEnterprises. In P. Thomas, M. Srihari, & S. Kaur (Eds.) Handbook of Research on Cultural and Economic Impactsof the Information Society, 2015, pp. 118-146
[17] Schubert Tamás- Póser Valéria- Ács Sándor - Prém Dániel - Márton Judit - Kozlovszky Miklós (2012):Számításifelhő biztonsági kérdései ,Műszaki Katonai Közlöny, XXII. évfolyam, 2012. 2. szám
[18] Szűcsné Markovics Klára: A társadalmi vállalkozások finanszírozási lehetőségei, In: Ferencz Árpád (szerk.), II.Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27.: "A vidék él és élniakar". 916 p.
[19] Tokár-Szadai Ágnes: A társadalmi vállalkozások tanácsadás iránti igényei, Észak-magyarországi stratégiai füzetek,2015, 12:(2) pp. 49-58.Copyright (c) 2020 Gradus