Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A KÖZMUNKA MEGÍTÉLÉSE A MAGYARORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI ÁLLÁSTALANOK KÖRÉBEN

THE ATTITUDES OF HUNGARIAN AND SLOVAK UNEM- PLOYED TOWARDS THE PUBLIC WORK


Poór József, Horbulák Zsolt, Juhász Tímea, Szabó Ingrid

Abstract

A közmunkával kapcsolatos eszközök és megoldások fontos területe a foglalkoztatással kapcsolatos kutatásoknak. A hivatalos statisztikák szerint folyamatosan növekszik a közmunka területén foglalkoztatottak száma. Az már nyitott kérdés, hogy az érintette mennyire nyitottak a jelzett foglalkoztatási formával szemben. A cikk szerzői a 2014-ben végrehajtott kutatásuk keretében vizsgálták az előzőleg felvetett kérdéskört. A szerzők kutatási tapasztalatai megerősítik azt a vélekedést, hogy az érintettek nyitottak közmunka irányába.

The target system, the tools and experiences of public work employment is one of the current fields of research of employ- ment policy. Statistics show that the given programmes in- crease the number of employed, although it still remains a question to what extent the employed people are open to this new way of employment. The authors have carried out a re- search in year 2014 on order to examine the attitudes of unem- ployed towards public works. The research results justify that the unemployed do not necessarily have a negative attitude towards this type of employment opportunity and they believe that this new form of employment provide advantages not only for the state and for the employers.


Keywords

Kulcsszavak: közmunka, Magyarország, Szlovákia, határmente,

Keywords: Public Work, Hungary, Slovakia, Border Region,


References

[1] Budapest Intézet Tényanyag (2015): A közmunka költséges álmegoldás. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet,Budapest
[2] Cseres-Gergely, Zs. – Molnár, Gy. (2014): Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos
[3] Munkaerőpiac. In Társadalmi riport 2014 tanulmánykötet, TÁRKI, Budapest
[4] Csoba, J. (2010): „Segély helyett munka.” A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai. In: Szociológiai Szemle 20(1): 26–50.
[5] Fazekas, K. – Scharle, Á. szerk. (2012): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede,1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KR TK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest
[6] Reiselová, E. (2000): Verejnoprospešné práce sú vítané, ale prichádzajú neskoro. In Trend 2000. 08. 16.
[7] Kovács Endre szerk.(1979): Magyarország története 1848-1890. Akadémiai Kiadó, Budapest
[8] Frey M. (2000) A munkaidőrendszerek rugalmassá válása. In Közgazdasági Szemle. 48. évf. 12. sz. pp. 1008-1026
[9] Antalík I. – Dús M. – Gábrielné Tőzsér Gy. – Gősi M. – Horbulák Zs. – Juhász T. – Kollár Cs. – Kovács I. É. –Madarász I. – Mihály N. – Poór J. (szerk.) – Strážovská H. – Strážovská Ľ. – Szabó I. – Szabó K. – Vinogradov Sz.:Foglalkoztatás – atipikus foglalkoztatás a magyar – szlovák határmentén – Komárno – Komárom és Párkány –Esztergom térségében, Gödöllő – Komárom/Komárno, 2014. december 18., kutatási zárójelentés
[10] Szlovákia Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatala, www.upsvar.skCopyright (c) 2020 Gradus