Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SME SECTOR, A CRUCIAL AREA OF THE CORPORATE COMPETITIVENESS MEASUREMENT


Tünde Orsolya Nagy

Abstract

We meet the concept of competitiveness more and more, however there is no agreement on at what level this concept can be interpreted. The majority of the competitiveness researchers reckon it as a microeconomic category i.e. a thing which can be interpreted to corporate level as well as product level. The importance of SME sector’s competitiveness is increasingly emphasized within the corporate competitiveness but, in practice, such models are still not created which would specialize in measuring the competitiveness of small and medium-sized enterprises. The corporate competitiveness is generally examined by means of criteria formed on the basis of the same competitiveness definition, not to highlight the specifics of SMEs, thus the results of analyzes has a good chance to be inaccurate. Therefore, the aim of this monograph is to compile a possible analytical framework taking the peculiar conditions of the small and medium-sized enterprises into consideration.


Keywords

Keywords: SME sector, competitiveness measurement,


References

[1] Bíró T., Pucsek J., Kresalek P., Sztanó I. (2012): Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfect KiadóZrt., Budapest, p. 258.
[2] Chikán A. (2006): A vállalati versenyképesség mérése. Pénzügyi Szemle, vol. 51, no. 1, pp. 42-56.
[3] Chikán A., Czakó E. (2005): Versenyben a világgal 2004-2006 gazdasági versenyképességünk vállalatinézőpontból 1. sz. műhelytanulmány. Versenyképesség Kutató Központ, Budapest, p. 95
[4] Hoványi G. (2000): A párhuzamos versenyelmélet koncepciója és néhány hazai tanulsága. Közgazdasági Szemle,vol. 47, no. 7–8, pp. 600–618.
[5] Hunyadi L., Vita L. (2008): Statisztika I. Aula Kiadó, p. 352
[6] Kotler P. (1991): Marketing management. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, p. 625
[7] Kotler P., Keller K. L. (2006): Marketing Management. Upper Saddle River, New Jersey, p. 695
[8] Krugman P. R. (1994): Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, vol. 73, no. 2, pp. 28-45.
[9] KSH (2003): A vállalatok pénzügyi adatai 2000-2001. Központi Statisztikai Hivatal Nemzetgazdaság-statisztikaiFőosztály, Budapest, p. 217
[10] Lengyel I. (2000): A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, vol. 47, no. 12, pp. 962–987.
[11] Lengyel I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JatePress, Szeged, p.454
[12] Porter M. E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York, p. 855
[13] Sándorné Kriszt É. (1999): Piacgazdasági hatások, döntéshozatal. Ph.D-értekezés, p. 156
[14] Tímár I. (2004): Versenyképesség a magyar tejágazatban. Ph.D-értekezés, p. 165
[15] Török Á. (2003): Mit mérünk mivel? A versenyképesség értelmezéséről és mérési problémáiról. EU-csatlakozás ésversenyképesség. Európai Tükör Műhelytanulmányok 93. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai ElemzőKözpont, Budapest, pp. 73-106.
[16] Jogtár. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. [Online]. Available:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400034.TV. [Accessed: 29-Aug-2015]
[17] KSH. A regisztrált vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint– GFO'11. [Online]. Available:http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd014.html. [Accessed: 26-Aug-2015]
[18] KSH. A kis- és középvállalkozások jellemzői. [Online]. Available:http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/gyorkkv12.pdf. [Accessed: 24-Aug-2015]
[19] KSH JELENTI. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM. [Online]. Available:http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel1309.pdf. [Accessed: 24-Aug-2015]Copyright (c) 2020 Gradus